ARTYKUŁY
Z KATEGORII
19 lat czekałem na wybudowanie autostrady

Szanowni Państwo

Długa droga budowania Autostrady Wielkopolskiej. 30 listopada uroczyste otwarcie autostrady o godz. 16.00, a ja jestem pierwszy, jest godzina 12.00. Nowiutka autostrada. Co to za uczucie, nie ma samochodów, policji, tylko ja. Stanąłem i zacząłem sobie przypominać jak to się zaczęło. "Wielkopolanin" pismo Unii Wielkpolan w nr. 1 z kwietnia 1992r. Pisało:
 
Uroczyste otwarcie Autostrady Wielkopolskiej
Redaktor: Redakcja   
17.01.2012.
W gronie osób, które osobiście otwierały betonową autostradę, byli: prezydent RP Bronisław Komorowski, Jan Kulczyk, marszałek Wielkopolski Marek Woźniak, były minister infrastruktury Cezary Garbarczyk i Andrzej Patalas.

Prezydent RP Bronisław Komorowski

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Lech Wałęsa i Marszałek Wielkopolski Marek Woźniak

Na zdjęciu prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z Janem Kulczykiem

Jan Kulczyk

Andrzej Patalas

Jan A.P. Kaczmarek

Wieki koncert uświetnił otwarcie autostrady A2.

Na zdjęciu Barbara Gutaj - Sopran i Jan A.P. Kaczmarek


Zaproszeni do otwarcia kładli dłonie na pulpicie ustawionym na autostradowej jezdni, powodując jej rozświetlenie.

Uroczystość otwarcia autostrady uświetnili także wybitni Polacy: Były prezydent Aleksander Kwaśniewski i były prezydent Lech Wałęsa.

Zdaniem prezydenta Komorowskiego dzięki A2 jesteśmy bliżej marzeń o nowoczesności - zbliża się moment, kiedy pozbędziemy się kompleksów spowodowanych złymi opiniami o polskich drogach.

106 km NOWEJ AUTOSTRADY PROSTO DO EUROPY

Otwarcie odcinka A2 Świecko - Nowy Tomyśl, największego w Polsce projektu autostradowego.


- 1 grudnia 2011 roku Polska zostaje podłączona do europejskiej sieci autostrad.

- Odcinek oddany jest do użytku prawie pół roku przed terminem.

- Do 21 maja 2012 roku przejazd A2 na trasie Świecko - Nowy Tomyśl będzie bezpłatny.

- Koszt budowy odcinka to prawie 6 mld zł {1,3 mld euro), z czego 25 proc, przeznaczono na ochronę środowiska naturalnego.

- Odcinek wykonany jest w trwałej, nowoczesnej technologii betonowej.

- Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny i konsorcjum 11 polskich i europejskich banków.

- Projekt jest pierwszym i największym zrealizowanym w Poisce w ramach Partnerstwa Publiezno-Prywatnego.

- AWSA zbudowała łącznie 255 kilometrów nowoczesnej autostrady A2 i jest jedynym koncesjonariuszem w Polsce, który wykonał tak długi odcinek.

1 grudnia, tuż po północy, Autostrada Wielkopolska łl (AWSA) odda do publicznego użytku odcinek autostrady A2 Nowy Tomyśl - Świecko. Tym samym, prawie pół roku przed terminem, najdłuższa i najnowocześniejsza polska autostrada połączy się z europejską siecią autostradową. Do 21 maja 2012 roku przejazd nowym odcinkiem, o łącznej długości prawie 106 km, będzie bezpłatny. Inwestycja, której łączna wartość wyniosła prawie 6 mld zł, jest pierwszym i największym projektem prowadzonym w Polsce w ramach Partnerstwa Publiezno-Prywatnego oraz jednym z największych infrastrukturalnych prowadzonych obecnie w Europie.

Oddawany do użytku odcinek autostrady A2 jest jednym z najbardziej strategicznych fragmentów planu budowy autostrad w Polsce, Poprzez bezpośrednie połączenie z siecią niemieckich autostrad będzie kluczowym szlakiem komunikacyjnym między Polską i Europą Zachodnią. Docelowo nowo otwarty odcinek, tącząc się w Świecku z niemiecką autostradą A12 (Berlin - Frankfurt/n. Odrą) będzie częścią strategicznego, europejskiego szlaku komunikacyjnego na linii Berlin - Warszawa - Mińsk - Moskwa.


PARTNERSTWO PUBUCZNO - PRYWATNE

Kluczowe tezy:

- W Polsce z powodu niskiej świadomości i braku determinacji władz centralnych i samorządowych PPP rozwija się bardzo wolno w stosunku do innych krajów europejskich.

-Rozwój PPP może być jednym najważniejszych wyzwań, ale i szans, w najbliższych fatach, czemu będzie sprzyjała słaba kondycja finansów publicznych i zmniejszenie napływu środków unijnych na infrastrukturę (w Anglii i Francji PPP rozwinęło się na przełomie lat 70. i 80. - w okresie kryzysu).

-Realizacja projektów infrastrukturalnych w systemie PPP daje, dzięki zaangażowaniu inwestorów prywatnych, szansę na znaczne zwiększenie ich efektywności inwestycji: przykładem jest Autostrada Wielkopolska, która została oddana do użytku przed czasem (jako jedyna z prowadzonych obecnie inwestycji drogowych), a podczas realizacji projektu nie wystąpiły żadne zakłócenia i nieprawidłowości.

-Realizacja budowy autostrady A2 Nowy Tomyśl - Świecko jest flagowym przykładem skutecznego partnerstwa publiczno - prywatnego, dobrej współpracy pomiędzy państwem a prywatnym biznesem. Obecnie to największy w Europie projekt infrastrukturalny realizowany w systemie PPP.

o 62% wartości projektu finansowane pochodzi z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego - to najwyższe do tej pory zaangażowanie EBI w projekt infrastrukturalny w Polsce.

o Ok. 26% wartości projektu finansowane jest z kredytów udzielonych przez 11 zagranicznych i polskich banków komercyjnych (jest to ok. 400 min EUR)

o 12% całkowitych kosztów realizacji pokrywa koncesjonariusz (jest to 186 min EUR)

Idea PPP

Idea PPPoparta jest na przekazywaniu przez administrację zarówno państwową, jak i samorządową, funkcji o charakterze publicznym podmiotom prywatnym.


System PPP umożliwia:

-realizowanie projektów w sytuacji ograniczonej dostępności kapitału publicznego

-ograniczenie całkowitych kosztów danego projektu

-lepszą alokację ryzyka

-zwiększoną efektywność procesu wdrażania i zarządzania projektem

-wyższąjakość usług publicznych

generowanie dodatkowych przychodów

poprawę działania administracji publicznej

wprowadzenie mechanizmów konkurencji do procesu świadczenia usług publicznych

sprawniejszą realizację zwłaszcza dużych inwestycji infrastrukturalnych

nie wszystkie inwestycje PPP zaliczane są do długu publicznego


Polska vs Europa

Partnerstwo publiczno-prywatne uznawane jest za niezwykle korzystną formę realizacji inwestycji infrastrukturalnych w wielu krajach świata. W Europie PPP najbardziej upowszechniło się w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Portugalii. W Wielkiej Brytanii projekty realizowane w ramach PPP stanowią ok. 15% wszystkich inwestycji publicznych.

 
« poprzedni artykuł