Bilfinger Berger Polska, dawniej: WPRD
Bilfinger Berger Polska
05.03.2008.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych specjalizuje się w realizacji istotnych dla gospodarki inwestycji drogowych i lotniskowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy zatrudnionych specjalistów oraz rzetelności, firma zajmuje znaczącą pozycję na rynku. Setki kilometrów dróg, ulic, tras szybkiego ruchu i lotnisk w Polsce, a także w Czechach, Libii i Iraku zostało wykonanych przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

Obwodnica Mszczonowa

To właśnie WPRD jest wykonawcą tak szczególnych realizacji jak Trasa Łazienkowska i Wisłostrada w Warszawie, Lotnisko Okęcie, czy lotnisko w Balicach.

Wszystkie działania, jakie firma podejmuje opierają się na ścisłej współpracy z przyszłymi użytkownikami od momentu podpisania umowy, poprzez analizę i wybór optymalnego rozwiązania, projektowanie, wykonawstwo, aż do przekazania wykonanej inwestycji zamawiającemu. Firma istnieje od ponad 60 lat i w tym okresie nastąpiły istotne zmiany w wyposażeniu firmy.

Początkowo prace wykonywane były przy użyciu prostych i mało wydajnych maszyn, takich jak betoniarki samobieżne Ransome, kotły KAP 1800, otaczarki WAMP 100, CWM czy OPA 161. Jednakże już pod koniec lat siedemdziesiątych, jako pierwsi w Polsce, dysponowaliśmy wysokowydajnymi wytwórniami mas mineralno-bitumicznych Vibau, Teltomat, wytwórniami do produkcji mas betonowych Veogele, rozkładarkami do betonu Gomaco, rozściełaczami do mas mineralno-bitumicznych Titan. Początki przedsiębiorstwa sięgają końca lat czterdziestych zeszłego wieku. Antenaci firmy to: Przedsiębiorstwo prywatne Michał Bajewski.

TRWAŁE DROGI, znacjonalizowane w 1947. Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych nr 2 - Roboty Drogowe z siedzibą dyrekcji przy ul. Wspólnej 70 w Warszawie, powołane w 1947 r., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z oddziałami w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku. Warszawski oddział Przedsiębiorstwa Robót Drogowych prze-kształcony został z 10 stycznia 1953r. w Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Tę datę przyjmujemy jako początek działalności firmy.

W 1995 r. nastąpiło kolejne ważne dla WPRD wydarzenie: powołano spółkę akcyjną Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, która przejęła wszystkie aktywa byłego przedsiębiorstwa państwowego, a działalność rozpoczęła 1 kwietnia 1996 r. Stale rozwijająca się firma w 2004 r., za pośrednictwem Hydrobudowy-6 S.A., weszła w skład grupy Bilfinger Berger AG. W końcu listopada 2007 r. firma przyjęła nazwę Bilfinger Berger Polska.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484