ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

Kapituła Nagrody Gospodarczej, która działa przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała “KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI" oraz “ZŁOTY MEDAL" dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce

Kapituła Nagrody Gospodarczej uzasadnia

Kapituła Nagrody Gospodarczej działa przy stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan, celem tego Ruchu są silne gospodarcze regiony. Kapituła od 9 lat przyznaje "Kryształowy Puchar Polski" oraz "Złoty Medal", dla najlepszych firm w Polsce. Dotychczas nagrodziliśmy około 60 firm, gdzie ich produkcja roczna przekracza już 100 mld. złotych. Przez 5 lat inna firma z nagrodzonej branży nie może dostać tej nagrody. Kapitułę reprezentują ludzie zasłużeni dla Wielkopolski.

 
Koncern Bilfinger Berger AG

Grupa Kapitałowa Hydrobudowa-6 należąca do międzynarodowego koncernu Bilfinger Berger AG jest jednym z wiodących holdingów budowlanych na rynku polskim. Największe przedsiębiorstwa tworzące grupę to:

  • Hydrobudowa-6,
  • Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
  • Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych.
 
Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych

Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych od 1945 r., jest jedną z wiodących firm i budownictwa mostowego na rynku polskim, a od roku 2005 przedsiębiorstwo stało się, poprzez Hydrobudowę-6 S.A., członkiem Grupy Kapitałowej Bilfinger Berger.

 
Hydrobudowa-6 S.A.

Hydrobudowa-6 specjalizuje się w dostarczaniu klientom usług z dziedziny szeroko pojętego budownictwa. Doświadczenie i wiedza fachowa w budowaniu, infrastrukturze i usługach przemysłowych stawia firmę na pozycji liderów polskiego rynku.

 
Bilfinger Berger Polska, dawniej: WPRD
Bilfinger Berger Polska
05.03.2008.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych specjalizuje się w realizacji istotnych dla gospodarki inwestycji drogowych i lotniskowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy zatrudnionych specjalistów oraz rzetelności, firma zajmuje znaczącą pozycję na rynku. Setki kilometrów dróg, ulic, tras szybkiego ruchu i lotnisk w Polsce, a także w Czechach, Libii i Iraku zostało wykonanych przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

Obwodnica Mszczonowa

To właśnie WPRD jest wykonawcą tak szczególnych realizacji jak Trasa Łazienkowska i Wisłostrada w Warszawie, Lotnisko Okęcie, czy lotnisko w Balicach.

Wszystkie działania, jakie firma podejmuje opierają się na ścisłej współpracy z przyszłymi użytkownikami od momentu podpisania umowy, poprzez analizę i wybór optymalnego rozwiązania, projektowanie, wykonawstwo, aż do przekazania wykonanej inwestycji zamawiającemu. Firma istnieje od ponad 60 lat i w tym okresie nastąpiły istotne zmiany w wyposażeniu firmy.

Początkowo prace wykonywane były przy użyciu prostych i mało wydajnych maszyn, takich jak betoniarki samobieżne Ransome, kotły KAP 1800, otaczarki WAMP 100, CWM czy OPA 161. Jednakże już pod koniec lat siedemdziesiątych, jako pierwsi w Polsce, dysponowaliśmy wysokowydajnymi wytwórniami mas mineralno-bitumicznych Vibau, Teltomat, wytwórniami do produkcji mas betonowych Veogele, rozkładarkami do betonu Gomaco, rozściełaczami do mas mineralno-bitumicznych Titan. Początki przedsiębiorstwa sięgają końca lat czterdziestych zeszłego wieku. Antenaci firmy to: Przedsiębiorstwo prywatne Michał Bajewski.

TRWAŁE DROGI, znacjonalizowane w 1947. Państwowe Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych nr 2 - Roboty Drogowe z siedzibą dyrekcji przy ul. Wspólnej 70 w Warszawie, powołane w 1947 r., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z oddziałami w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku. Warszawski oddział Przedsiębiorstwa Robót Drogowych prze-kształcony został z 10 stycznia 1953r. w Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Tę datę przyjmujemy jako początek działalności firmy.

W 1995 r. nastąpiło kolejne ważne dla WPRD wydarzenie: powołano spółkę akcyjną Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, która przejęła wszystkie aktywa byłego przedsiębiorstwa państwowego, a działalność rozpoczęła 1 kwietnia 1996 r. Stale rozwijająca się firma w 2004 r., za pośrednictwem Hydrobudowy-6 S.A., weszła w skład grupy Bilfinger Berger AG. W końcu listopada 2007 r. firma przyjęła nazwę Bilfinger Berger Polska.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »