Kapituła Nagrody Gospodarczej
Autor: Redakja   
27.08.2008.

Kapituła Nagrody Gospodarczej, która działa przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała “KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI" oraz “ZŁOTY MEDAL" dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce

Kapituła Nagrody Gospodarczej uzasadnia

Kapituła Nagrody Gospodarczej działa przy stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan, celem tego Ruchu są silne gospodarcze regiony. Kapituła od 9 lat przyznaje "Kryształowy Puchar Polski" oraz "Złoty Medal", dla najlepszych firm w Polsce. Dotychczas nagrodziliśmy około 60 firm, gdzie ich produkcja roczna przekracza już 100 mld. złotych. Przez 5 lat inna firma z nagrodzonej branży nie może dostać tej nagrody. Kapitułę reprezentują ludzie zasłużeni dla Wielkopolski.

Uzasadnienie Kapituły

Grupa Kapitałowa Hydrobudowa-6, PPRM, BB Polska od końca listopada 2007 występuje pod nazwą Bilfinger Berger Polska. Jest jednym z wiodących holdingów budowlanych na rynku polskim. Do największych realizacji należą: stacje metra, drogi, mosty, wiadukty, tunele, stacje wodociągowe, oczyszczalnie ścieków, rurociągi przemysłowe transportujące wodę, ropę i gaz, budynki administracji państwowej. Zaletą grupy jest wysoka jakość przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii jakie stosują na światowe koncerny budowlane. Dziś grupa zatrudnia 1300 pracowników. Dla klientów daje pełną ofertę wykonawczą, każdej inwestycji, od projektu do ostatecznego zakończenia. Wiemy jakie problemy są, gdy na budowie jest kilka firm niezależnych, co tak utrudnia sprawne, szybkie, nowoczesne budowanie. Te trzy firmy mają wielkie doświadczenie i wiedzę fachową w budowaniu, infrastrukturze i usługach przemysłowych.

Kapituła doceniła, że polskie firmy związały się z międzynarodowym koncernem budowlanym Bilfinger Berger A.G. Z siedzibą w Monnheim w Niemczech. Dzięki umiejętnemu łączeniu posiadanego przez koncern know-how z wielkim potencjałem polskich przedsiębiorstw. Grupa stała się silna, bo umiejętnie wprowadza postęp technologiczny wykorzystując doświadczenia światowe. Dziś postęp technologiczny w świecie, budownictwa, tak szybko się zmienia, że wymaga od kadry zarządzającej i pracowników systematycznego podnoszenia specjalistycznych umiejętności. Dobrym przykładem działania grupy była budowana przeprawa przez Wartę w Koninie. Ta budowa pokazała, że tak trudny obiekt grupa wykonała jakościowo bardzo dobrze i szybko. Zdobyte doświadczenia umożliwią podjęcie się dziś każdego zadania jakie przed grupą się pojawią.

Hydrobudowa-6 S.A. to jedna z firm, która ma świetnie wykształconych ludzi, to dzięki nim tworzy nowatorskie projekty, wykorzystuje najnowocześniejsze technologie. Co szczególnie wyróżnia tę firmę. Stara się być generalnym wykonawcą inwestycji, koordynuje, monitoruje i kontroluje prace na każdym etapie. Dlatego podejmuje się najtrudniejszych zadań - metro w Warszawie. Świetnie wyszkolona kadra od najniższych stanowisk do najwyższych, gwarantuje zawsze wysoki poziom wykonanych budów.

Grupę tworzą firmy o znanych markach Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych jest znane od 1995 roku, wybudowała 1100 obiektów inżynierskich o łącznej długości 225 km., głównie w Polsce, ale też w Iraku, Libii, Czechach i Niemczech. Firma współpracuje z politechnikami w Polsce, ma też liczne certyfikaty. To Płocka firma ma swoje oddziały w Gdańsku, Wrocławiu, Warszawie i Poznaniu.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Ambicją Spółki jest zapewnienie klientom najwyższej jakości oferowanych usług oraz dbanie o wizerunek solidnego, atrakcyjnego i nowoczesnego wykonawcy. Wszystkie działania, jakich się podejmuje, opiera na ścisłej współpracy z przyszłymi użytkownikami - towarzyszy im od momentu podpisania umowy: analizuje i optymalizuje rozwiązania projektowe poprzez wykonawstwo aż do przekazania wykonanej inwestycji zamawiającemu. Dzięki nowoczesnej technologii oraz sprawności załogi są merytorycznie i organizacyjnie przygotowani do realizacji prac w zakresie:

  • budowy i remontów dróg, ulic i lotnisk,
  • budowy infrastruktury drogowej
  • produkcji drogowych mieszanek mineralno-bitumicznych.

Z roku na rok aktualizuje listę oferowanych klientom usług uwzględniając nowości pojawiające się na rynku w dziedzinach, którymi się zajmują. Niezaprzeczalnym atutem Spółki jest załoga, której organizacyjna sprawność gwarantuje wykonanie zleconych prac zgodnie z wymaganiami. O wysokim poziomie technicznym oferowanych przez Firmę usług może świadczyć zadowolenie klientów.

Słowo ostatnie

Każda z przedstawionych tu firm zasługuje na najwyższe uznanie. Ale dziś grupa a w przyszłości koncern, będzie służyć Polsce i też innym krajom Europy. Dlatego przyznając to najważniejsze wyróżnienie "Kryształowy Puchar Polski" oraz "Złoty Medal" pokazujemy lidera w Polsce, który zapewnia klientom najwyższą jakość oferowanych usług. Dziś żeby być pierwszym na polskim rynku, trzeba umieć zrobić wszystko i to dobrze, ale co najważniejsze szybko. Kapituła jest pewna, że to konsorcjum firm będzie się nadal dynamicznie rozwijać.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484