Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych
Bilfinger Berger Polska
05.03.2008.

Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych od 1945 r., jest jedną z wiodących firm i budownictwa mostowego na rynku polskim, a od roku 2005 przedsiębiorstwo stało się, poprzez Hydrobudowę-6 S.A., członkiem Grupy Kapitałowej Bilfinger Berger.

Most Przemysła I w Poznaniu

Okres ten był czasem rzetelnej pracy, uporu oraz zaangażowania kilku tysięcy pracowników, dzięki którym powstało ponad 1100 obiektów inżynierskich o łącznej długości ponad 225 km, głównie w Polsce, ale ma również za sobą budowy mostów i wiaduktów w Iraku, Libii, Czechach i Niemczech. Ponad sześćdziesięcioletni dorobek firmy przyczynił się do renomy jaką przedsiębiorstwo może się poszczycić w kraju i za granicą. Nowoczesna organizacja oraz solidność wykonawstwa znalazły uznanie u naszych zamawiających, co potwierdzają liczne referencje otrzymywane po zakończeniu kontraktów. Firma od początku zajmuje się budowaniem i modernizowaniem mostów, wiaduktów, estakad, kładek, tuneli i budowli hydrotechnicznych śródlądowych. Firma współpracuje z renomowanymi biurami projektowymi, instytucjami naukowymi, szczególnie z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie oraz Politechnikami: Warszawską, Gdańską, Wrocławską i Poznańską. Po prywatyzacji w 1992 r. przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę akcyjną. Siedzibą Zarządu jest Płock. Firma ma swoje oddziały w Gdańsku, Włocławku, Warszawie i Poznaniu.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484