ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

Kapituła Nagrody Gospodarczej, która działa przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała “KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI" oraz “ZŁOTY MEDAL" dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce

Kapituła Nagrody Gospodarczej uzasadnia

Kapituła Nagrody Gospodarczej działa przy stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan, celem tego Ruchu są silne gospodarcze regiony. Kapituła od 9 lat przyznaje "Kryształowy Puchar Polski" oraz "Złoty Medal", dla najlepszych firm w Polsce. Dotychczas nagrodziliśmy około 60 firm, gdzie ich produkcja roczna przekracza już 100 mld. złotych. Przez 5 lat inna firma z nagrodzonej branży nie może dostać tej nagrody. Kapitułę reprezentują ludzie zasłużeni dla Wielkopolski.

 
Koncern Bilfinger Berger AG

Grupa Kapitałowa Hydrobudowa-6 należąca do międzynarodowego koncernu Bilfinger Berger AG jest jednym z wiodących holdingów budowlanych na rynku polskim. Największe przedsiębiorstwa tworzące grupę to:

  • Hydrobudowa-6,
  • Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
  • Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych.
 
Bilfinger Berger Polska, dawniej: WPRD

Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych specjalizuje się w realizacji istotnych dla gospodarki inwestycji drogowych i lotniskowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy zatrudnionych specjalistów oraz rzetelności, firma zajmuje znaczącą pozycję na rynku. Setki kilometrów dróg, ulic, tras szybkiego ruchu i lotnisk w Polsce, a także w Czechach, Libii i Iraku zostało wykonanych przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

 
Hydrobudowa-6 S.A.

Hydrobudowa-6 specjalizuje się w dostarczaniu klientom usług z dziedziny szeroko pojętego budownictwa. Doświadczenie i wiedza fachowa w budowaniu, infrastrukturze i usługach przemysłowych stawia firmę na pozycji liderów polskiego rynku.

 
Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych
Bilfinger Berger Polska
05.03.2008.

Płockie Przedsiębiorstwo Robót Mostowych od 1945 r., jest jedną z wiodących firm i budownictwa mostowego na rynku polskim, a od roku 2005 przedsiębiorstwo stało się, poprzez Hydrobudowę-6 S.A., członkiem Grupy Kapitałowej Bilfinger Berger.

Most Przemysła I w Poznaniu

Okres ten był czasem rzetelnej pracy, uporu oraz zaangażowania kilku tysięcy pracowników, dzięki którym powstało ponad 1100 obiektów inżynierskich o łącznej długości ponad 225 km, głównie w Polsce, ale ma również za sobą budowy mostów i wiaduktów w Iraku, Libii, Czechach i Niemczech. Ponad sześćdziesięcioletni dorobek firmy przyczynił się do renomy jaką przedsiębiorstwo może się poszczycić w kraju i za granicą. Nowoczesna organizacja oraz solidność wykonawstwa znalazły uznanie u naszych zamawiających, co potwierdzają liczne referencje otrzymywane po zakończeniu kontraktów. Firma od początku zajmuje się budowaniem i modernizowaniem mostów, wiaduktów, estakad, kładek, tuneli i budowli hydrotechnicznych śródlądowych. Firma współpracuje z renomowanymi biurami projektowymi, instytucjami naukowymi, szczególnie z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie oraz Politechnikami: Warszawską, Gdańską, Wrocławską i Poznańską. Po prywatyzacji w 1992 r. przedsiębiorstwo przekształciło się w spółkę akcyjną. Siedzibą Zarządu jest Płock. Firma ma swoje oddziały w Gdańsku, Włocławku, Warszawie i Poznaniu.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »