Jerzy Mianowski (notka biograficzna)
Autor: Redakcja   
19.06.2009.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Organizator warsztatów dla dziennikarzy lokalnych mediów, ogólnopolskich konkursów dziennikarskich i konkursów czasopism szkolnych o „Pałuckie Pióro”. Redaktor naczelny tygodnika „Głos Wągrowiecki” i kwartalnika „Almanach Wągrowiecki”.

Jerzy Mianowski

Jerzy Mianowski

Z wykształcenia nauczyciel, emerytowany dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu. Ukończył geografię ekonomiczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilka studiów podyplomowych, w tym Podyplomowe Studium Dziennikarstwa na UAM w 1995 r. W trzydziestu ostatnich latach XX w. społecznie działał w kulturze. Jako dziennikarz debiutował w latach 70 – tych XX w. na łamach tygodnika instruktorów ZHP „Motywy” oraz współpracował z „Gazetą Poznańską” i „Tygodnikiem Pilskim”. Współredagował też prasowe jednodniówki „Nasza Sprawa” i „Gazeta Wągrowiecka”.

W 1989 r. założył kwartalnik społeczno – kulturalny „Gazeta Wągrowiecka”, a w 1990 r. doprowadził do wydawania dwutygodnika „Głos Wągrowiecki”. W 1992 r. był współzałożycielem Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, w którym w latach 1996 – 2007 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, a od 2007 r. jest prezesem. W latach 1995 – 1996 uczestniczył w cyklu seminariów i warsztatów Forum Mediów Lokalnych w Krakowie. W 1997 r. odbył zagraniczny staż w duńskim dzienniku Amts Avisen w Hobro. W 1998 r. zainicjował wydawanie miesięcznika ekologicznego „Eko Głos” oraz kwartalnika społeczno – kulturalnego „Ziemia Wągrowiecka”, w którym pełnił funkcję sekretarza redakcji.

Od 2002 r. bierze udział w seminariach Studium Dziennikarstwa Europejskiego Centrum Europejskiego Natolin i uczestniczy w dziennikarskich wyjazdach studyjnych do Strasburga i Brukseli. Od 2006 do 2007 r. szkolił się w Akademii Prasy Lokalnej Izby Wydawców Prasy w Warszawie. Zasiada w jury konkursu fotograficznego Wielkopolska Press Photo (od 2006 r.). W ubiegłym roku założył kwartalnik społeczno – kulturalny „Almanach Wągrowiecki”.

Wielokrotnie był nagradzany za publikacje prasowe i fotografie zamieszczone na łamach „Głosu Wągrowieckiego”; laureat nagród dziennikarskich Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, Wielkopolska Press Photo, Nagrody Kulturalnej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej oraz nagrody „Gazety Kościańskiej” „za nieprzeciętność”. Swoje prace fotograficzne wystawiał na kilku wystawach zbiorowych, a ponadto jest autorem kilkunastu indywidualnych ekspozycji, m.in. w Poznaniu, Lesznie, Gnieźnie, Wągrowcu oraz wykonawcą zdjęć do albumu fotograficznego „Powiat wągrowiecki” (2003).

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484