ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

Kapituła Nagrody Gospodarczej, działającej przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała w 2008 roku KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI oraz ZŁOTY MEDAL dla Głosu Wągrowieckiego

 
Zawsze z tobą

„Głos Wągrowiecki" założono jesienią 1990 r. jako odzew na powstanie lokalnego pisma samorządowego, które zaczęło wychodzić wkrótce po demokratycznych wyborach samorządowych. Numer sygnalny „Głosu Wągrowieckiego” ukazał się 20 października 1990 r. Tego dnia każdego roku redakcja ze współpracownikami i zaproszonymi gośćmi świętuje rocznicę narodzin niezależnego czasopisma lokalnego. Pierwszym wydawcą tytułu był Cech Rzemiosł Różnych i wtedy byliśmy jedynym lokalnym pismem rzemieślników w Polsce, a po roku dwutygodnik przeszedł w ręce spółki cywilnej dziennikarzy pod nazwą Agencja Wydawniczo - Reklamowa "Głos Wągrowiecki", którą tworzyli Jerzy Mianowski, Jolanta Nowak – Węklarowa, Władysław Purczyński i Andrzej Słoma.

 
Niezależni zależni

Niezależność prasy lokalnej można zdefiniować na wiele sposobów, ale najprostszym z nich jest rozpatrywanie owej niezależności na obszarze gminy lub powiatu w kontekście jej lokalnej przestrzeni społecznej, która jest zdominowana przez samorząd terytorialny, ogniwa partii politycznych, organizacje pozarządowe i Kościół. Niezależność prasy polega na nie poddawaniu się wpływom i naciskom tych podmiotów. Jedyną zależność winni stanowić czytelnicy, którzy gazetę kupują i w ten sposób się z nią utożsamiają. To oni weryfikują materiały prasowe, oceniają je i konfrontują z własnymi ocenami.

 
Razem możemy więcej

Podczas seminarium poświęconemu prasie lokalnej i samorządowej, zorganizowanego we wrześniu 1991 r. przez Krajowy Instytut Badań Samorządowych, działającym przy Krajowym Sejmiku Samorządu Terytorialnego w Poznaniu, narodziła się myśl powołania ogólnopolskiego stowarzyszenia prasy lokalnej. Inicjatorem tego spotkania była Gazeta Puszczykowska, którą wówczas kierowała Krystyna Sorbian – Góral. Wtedy do Poznania przyjechało 120 wydawców i redaktorów z całej Polski, ale dominowały gazety wielkopolskie.

 
Jerzy Mianowski (notka biograficzna)
Autor: Redakcja   
19.06.2009.

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Organizator warsztatów dla dziennikarzy lokalnych mediów, ogólnopolskich konkursów dziennikarskich i konkursów czasopism szkolnych o „Pałuckie Pióro”. Redaktor naczelny tygodnika „Głos Wągrowiecki” i kwartalnika „Almanach Wągrowiecki”.

Jerzy Mianowski

Jerzy Mianowski

Z wykształcenia nauczyciel, emerytowany dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wągrowcu. Ukończył geografię ekonomiczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilka studiów podyplomowych, w tym Podyplomowe Studium Dziennikarstwa na UAM w 1995 r. W trzydziestu ostatnich latach XX w. społecznie działał w kulturze. Jako dziennikarz debiutował w latach 70 – tych XX w. na łamach tygodnika instruktorów ZHP „Motywy” oraz współpracował z „Gazetą Poznańską” i „Tygodnikiem Pilskim”. Współredagował też prasowe jednodniówki „Nasza Sprawa” i „Gazeta Wągrowiecka”.

W 1989 r. założył kwartalnik społeczno – kulturalny „Gazeta Wągrowiecka”, a w 1990 r. doprowadził do wydawania dwutygodnika „Głos Wągrowiecki”. W 1992 r. był współzałożycielem Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, w którym w latach 1996 – 2007 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, a od 2007 r. jest prezesem. W latach 1995 – 1996 uczestniczył w cyklu seminariów i warsztatów Forum Mediów Lokalnych w Krakowie. W 1997 r. odbył zagraniczny staż w duńskim dzienniku Amts Avisen w Hobro. W 1998 r. zainicjował wydawanie miesięcznika ekologicznego „Eko Głos” oraz kwartalnika społeczno – kulturalnego „Ziemia Wągrowiecka”, w którym pełnił funkcję sekretarza redakcji.

Od 2002 r. bierze udział w seminariach Studium Dziennikarstwa Europejskiego Centrum Europejskiego Natolin i uczestniczy w dziennikarskich wyjazdach studyjnych do Strasburga i Brukseli. Od 2006 do 2007 r. szkolił się w Akademii Prasy Lokalnej Izby Wydawców Prasy w Warszawie. Zasiada w jury konkursu fotograficznego Wielkopolska Press Photo (od 2006 r.). W ubiegłym roku założył kwartalnik społeczno – kulturalny „Almanach Wągrowiecki”.

Wielokrotnie był nagradzany za publikacje prasowe i fotografie zamieszczone na łamach „Głosu Wągrowieckiego”; laureat nagród dziennikarskich Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, Wielkopolska Press Photo, Nagrody Kulturalnej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Pałuckiej oraz nagrody „Gazety Kościańskiej” „za nieprzeciętność”. Swoje prace fotograficzne wystawiał na kilku wystawach zbiorowych, a ponadto jest autorem kilkunastu indywidualnych ekspozycji, m.in. w Poznaniu, Lesznie, Gnieźnie, Wągrowcu oraz wykonawcą zdjęć do albumu fotograficznego „Powiat wągrowiecki” (2003).

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »