ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

Kapituła Nagrody Gospodarczej, działającej przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała w 2008 roku KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI oraz ZŁOTY MEDAL dla Głosu Wągrowieckiego

 
Zawsze z tobą

„Głos Wągrowiecki" założono jesienią 1990 r. jako odzew na powstanie lokalnego pisma samorządowego, które zaczęło wychodzić wkrótce po demokratycznych wyborach samorządowych. Numer sygnalny „Głosu Wągrowieckiego” ukazał się 20 października 1990 r. Tego dnia każdego roku redakcja ze współpracownikami i zaproszonymi gośćmi świętuje rocznicę narodzin niezależnego czasopisma lokalnego. Pierwszym wydawcą tytułu był Cech Rzemiosł Różnych i wtedy byliśmy jedynym lokalnym pismem rzemieślników w Polsce, a po roku dwutygodnik przeszedł w ręce spółki cywilnej dziennikarzy pod nazwą Agencja Wydawniczo - Reklamowa "Głos Wągrowiecki", którą tworzyli Jerzy Mianowski, Jolanta Nowak – Węklarowa, Władysław Purczyński i Andrzej Słoma.

 
Niezależni zależni

Niezależność prasy lokalnej można zdefiniować na wiele sposobów, ale najprostszym z nich jest rozpatrywanie owej niezależności na obszarze gminy lub powiatu w kontekście jej lokalnej przestrzeni społecznej, która jest zdominowana przez samorząd terytorialny, ogniwa partii politycznych, organizacje pozarządowe i Kościół. Niezależność prasy polega na nie poddawaniu się wpływom i naciskom tych podmiotów. Jedyną zależność winni stanowić czytelnicy, którzy gazetę kupują i w ten sposób się z nią utożsamiają. To oni weryfikują materiały prasowe, oceniają je i konfrontują z własnymi ocenami.

 
Jerzy Mianowski (notka biograficzna)

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Organizator warsztatów dla dziennikarzy lokalnych mediów, ogólnopolskich konkursów dziennikarskich i konkursów czasopism szkolnych o „Pałuckie Pióro”. Redaktor naczelny tygodnika „Głos Wągrowiecki” i kwartalnika „Almanach Wągrowiecki”.

 
Razem możemy więcej
Autor: Jerzy Mianowski   
19.06.2009.

Podczas seminarium poświęconemu prasie lokalnej i samorządowej, zorganizowanego we wrześniu 1991 r. przez Krajowy Instytut Badań Samorządowych, działającym przy Krajowym Sejmiku Samorządu Terytorialnego w Poznaniu, narodziła się myśl powołania ogólnopolskiego stowarzyszenia prasy lokalnej. Inicjatorem tego spotkania była Gazeta Puszczykowska, którą wówczas kierowała Krystyna Sorbian – Góral. Wtedy do Poznania przyjechało 120 wydawców i redaktorów z całej Polski, ale dominowały gazety wielkopolskie.

RADOSNE POCZĄTKI

Długo nie trzeba było czekać na przekucie myśli w czyn. Redaktor Naczelna „Gazety Puszczykowskiej” w porozumieniu z Fundacją Stefana Batorego zorganizowała zjazd założycielski, który obradował w dn. 25-26 stycznia 1992 r. w Puszczykowie z udziałem ponad stu przedstawicieli gazet lokalnych. Tutaj postanowiono o założeniu Stowarzyszenia Prasy Lokalnej i dokonano wyboru komitetu założycielskiego upoważnionego do rejestracji stowarzyszenia. Sąd Wojewódzki w Poznaniu 9 marca 1992 roku wpisał do swojego rejestru Stowarzyszenie Prasy Lokalnej z siedzibą w Poznaniu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że było to pierwsze tego rodzaju stowarzyszenie nie tylko w Wielkopolsce, ale i w Polsce. Skupiało ono redaktorów i wydawców głównie prasy samorządowej, a także prasy niezależnej, stowarzyszeniowej, organizacji politycznych, nawet czasopism parafialnych.

Do I zjazdu programowo-wyborczego SPL doszło 6 czerwca 1992 roku w Poznaniu, podczas którego dokonano wyboru pięcioosobowego zarządu, z prezes Krystyną Sorbian-Góral na czele. W skład pierwszego zarządu nie bez przypadku weszli przedstawiciele wielkopolskich gazet: Władysław Staśkiewicz z „Czasu Jarocina” (skarbnik), Jerzy Mianowski z „Głosu Wągrowieckiego”, Anna Grudziecka – Domagalska z „Głosu Wolsztyńskiego”, Maciej Kretkowski z „Gazety Gostyńskiej”, Krzysztof Walkowiak z „Kuriera Rogozińskiego”.

W 1996 roku, podczas walnego zgromadzenia sprawozdawczo - wyborczego w Wągrowcu, na prezesa zarządu wybrano Lechosława Majchrzaka, redaktora naczelnego miesięcznika „Rydzyna Tu i Teraz”. Siedziba SPL powędrowała za prezesem do Rydzyny. Lechosław Majchrzak był prezesem zarządu SPL do 19 października 2007 r. W czasie jego prezesury w 2001 r. siedzibę  Stowarzyszenia ulokowano w  Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie. Znakomicie układała się współpraca z tą placówką kulturalną, która nie tylko użyczyła pomieszczenia na siedzibę SPL, ale też wspierała jego działalność w wielu sferach.

WARSZTATY I KONKURSY

W swojej działalności Stowarzyszenie skupiło się przede wszystkim na organizowaniu warsztatów dziennikarskich, które w pierwszych latach były bardzo pomocne dla dziennikarzy, albowiem nie byli oni zawodowo przygotowani do realizacji misji lokalnej prasy. Warsztaty organizowano w wielu atrakcyjnych turystycznie zakątkach kraju. Pięciokrotnie Wągrowiec gościł dziennikarzy z całej Polski (1996, 2000, 2002, 2005, 2007). Za każdym razem bardzo aktywnie w ich organizację włączały się redakcje lokalnych gazet, a ponadto pomagały samorządy terytorialne i miejscowe podmioty gospodarcze. Do dziś warsztaty są mocną stroną SPL. Organizowano też wspólnie z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych szkolenia dla redaktorów czasopism szkolnych w Lesznie, Kościanie, Gostyniu i Wągrowcu. Poza tym w wielu wielkopolskich liceach ogólnokształcących działają klasy dziennikarskie, które wspiera SPL.  

Formą działalności SPL, która  szczególnie stymuluje aktywność dziennikarzy są konkursy. W roku 1993 zorganizowano, wespół z innymi podmiotami, konkurs „Prasa Lokalna, Demokracja Lokalna, Samorząd”. Dwukrotnie ogłaszano konkurs „Nasz udział w nowoczesności”. Od 2001 r. odbywają się kolejne edycje ogólnopolskiego konkursu dziennikarskiego na najlepszą publikację roku w prasie lokalnej, organizowanego pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego. W tym roku będzie to już IX edycja.

W ogólnopolskim konkursie czasopism szkolnych  „Pałuckie Pióro” Stowarzyszenie  uczestniczy jako współorganizator i fundator jednej z głównych nagród. Od 2006 r. Stowarzyszenie patronuje konkursowi fotograficznemu „Wielkopolska Press Photo” organizowanemu przez Wielkopolską Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. W 2008 r. gazety lokalne ubiegały się o nagrodę SPL „Local Press Photo” za najlepszy fotoreportaż.

SOJUSZNIKÓW NIE BRAKUJE

Od początku Stowarzyszenie aktywnie współpracowało z samorządami wojewódzkimi. Owocne kontakty z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu przyczyniły się do podpisania umowy o współpracy z marszałkiem Stefanem Mikołajczakiem w 2005 r. Były marszałek bardzo aktywnie wspierał działalność SPL i jego inicjatywy. Dofinansowywał warsztaty dziennikarskie i konkursy dla czasopism szkolnych o „Pałuckie Pióro”, uczestniczył w dziennikarskich spotkaniach prasy lokalnej, zawsze darzył nas wielką estymą. Pozytywną rolę odgrywał też Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski.

Dobrze układa się współpraca z samorządami powiatowymi i gminnymi. Starostwo Powiatowe i Urząd Miejski w Wągrowcu od wielu lat fundują nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów dla czasopism szkolnych o „Pałuckie Pióro”. Na podkreślenie zasługuje też współpraca SPL z samorządami w Lesznie i Gostyniu, a takich przykładów można wymienić dużo więcej.

Na uwagę zasługuje nawiązanie w grudniu 2004 r. kontaktów z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu, skutkujące zarówno udziałem w szkoleniach SPL jej wykładowców, jak i współpracą na innych płaszczyznach. W 2005 r. Stowarzyszenie podpisało umowę o współpracy z tą uczelnią, kształcącą młodzież w zawodzie dziennikarskim. W 2008 r. na posiedzeniu zarządu SPL z udziałem rektorów WSUS podsumowano dotychczasową współpracę i wyciągnięto konkretne wnioski do dalszego współdziałania w celu osiągnięcia obopólnych korzyści.

JESTEŚMY W EUROPIE

Stowarzyszenie nie zamykało swojej działalności w granicach kraju. W kwietniu 2002 roku SPL zorganizowało wyjazdową konferencję w szwedzkiej Skanii. Spotkania odbywały się w miejscowościach: Ystad, Hörby i Lund, a ich współorganizatorem był Urząd Miasta i Gminy w Pyrzycach. Podobnymi były wyjazdy dziennikarzy – członków SPL do siedziby Unii Europejskiej w Brukseli i Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, a także do partnerskich powiatów i gmin w Zachodniej Europie.

W 2006 r. delegacja dziennikarzy SPL aktywnie uczestniczyła w warsztatach dziennikarskich dla ukraińskiej prasy polonijnej zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu. Młodzi dziennikarze tamtejszej „Gazety Polskiej”  odbywali staże w redakcjach czasopism członków SPL, m.in. w „Głosie Wągrowieckim” i „Nowej Gazecie Gostyńskiej”. Nawiązano też kontakty z czasopismem „Wieści” w Czerwonoarmiejsku (Ukraina), z którym współpracuje Powiat Wągrowiecki.

WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA

Podczas kolejnych warsztatów dziennikarskich w Wągrowcu 19 października 2007 r., w związku z rezygnacją Lechosława Majchrzaka, nastąpiła zmiana na funkcji prezesa zarządu. Funkcję wiceprezesa objął Maciej Kretkowski (Nowa Gazeta Gostyńska). W 2008 r. Zarząd SPL zdynamizował działalność. W Stargardzie zawiązał się Regionalny Oddział SPL, któremu przewodniczą Bożena Kuszela (Tygodnik Ziemi Stargardzkiej) i  dr Marlena Prochorowicz (Agrarius w Szczecinie). Oddział ten był organizatorem ubiegłorocznych warsztatów dziennikarskich i konferencji na temat mediów regionalnych, które odbyły się w  Świnoujściu, gdzie wypracowano stanowisko SPL w sprawie publicznych mediów. Ponadto oddział zorganizował regionalną debatę prawa prasowego, która odbyła się w styczniu br. w Szczecinie.

Podczas warsztatów dziennikarskich w Puszczykowie w 2008 r. doszło do debaty wydawców i redaktorów lokalnych mediów nad projektowanymi zmianami w prawie prasowym przez SDP, PiS i Izbę Wydawców Prasy. Przedstawiciele prasy lokalnej zrzeszeni w Komisji Prasy Lokalnej Izby Wydawców Prasy, Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej, Stowarzyszeniu Gazet Lokalnych i Stowarzyszeniu Polskich Mediów podpisali wspólne stanowisko aprobujące zmiany w prawie prasowym zaproponowane przez Izbę Wydawców Prasy.

Również w Puszczykowie odbyło się walne zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze SPL. Drugie walne zgromadzenie zwołano w styczniu br. w Szczecinie. Obecnie w skład zarządu SPL wchodzą: Jerzy Mianowski (Głos Wągrowiecki) – prezes, Maciej Kretkowski (Nowa Gazeta Gostyńska) – wiceprezes, Paweł Sałacki (Gazeta Kościańska) – sekretarz, Jerzy Goclik (Gazeta Ziemi Pyrzyckiej), Wiesław Urbańczyk (Magazyn „Biznes, Turystyka i Środowisko” w Bobrownikach), Adam Zalewski (Telewizja EiA w Gdańsku). W skład zarządu wchodzi też dyrektor Biura SPL, Milena Napierała (Głos Wągrowiecki).

POLSKA PRASA LOKALNA

Aktualnie Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zrzesza 206 członków zwyczajnych, 3 honorowych i 10 członków obserwatorów (wydawców). Członkowie zwyczajni reprezentują prawie 70 tytułów prasy lokalnej i mediów elektronicznych, prasy regionalnej i innych wydawnictw. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszystkie te tytuły są rodzime, a więc jest to prasa polska, w odróżnieniu do większości regionalnych i ogólnopolskich gazet i czasopism zdominowanych przez obcy kapitał.

SPL uczestniczy w dziennikarskich dyskusjach na temat nowelizacji prawa prasowego, zmian do ustawy o prawie autorskim, konsultacjach ustawy o podatku  VAT i wszelkich innych debatach dotyczących istotnych problemów mediów, zwłaszcza prasy lokalnej. W 2008 r. SPL wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu poświeconemu sytuacji prasy lokalnej oraz kilku debatach na temat zmian w prawie prasowym

W dn. 5 marca br. SPL podpisało umowę o partnerskiej współpracy z Stowarzyszeniem Dom Trzeźwości w Poznaniu, na mocy którego statutowa siedziba SPL mieści się w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 24, zaś biuro nadal jest w Wągrowcu. W kwietniu br. odbędą się kolejne warsztaty dziennikarskie, tym razem w Zwardoniu koło Żywca. W lipcu zamierza się zorganizować warsztaty fotograficzne w powiecie gostyńskim. Jesienią planowana jest w Szczecinie konferencja SPL na temat współpracy rzeczników prasowych samorządów terytorialnych z redakcjami niezależnych czasopism lokalnych.

Dziś SPL jest inną organizacją aniżeli w latach 90 – tych. Wtedy zdominowane było przez prasę samorządową, a teraz ewoluuje ku niezależnej prasie lokalnej, współpracującej z samorządami terytorialnymi i jednocześnie sprawującej nad nimi kontrolną funkcję.

 
« poprzedni artykuł