ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

Kapituła Nagrody Gospodarczej, działającej przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała w 2008 roku KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI oraz ZŁOTY MEDAL dla Głosu Wągrowieckiego

 
Niezależni zależni

Niezależność prasy lokalnej można zdefiniować na wiele sposobów, ale najprostszym z nich jest rozpatrywanie owej niezależności na obszarze gminy lub powiatu w kontekście jej lokalnej przestrzeni społecznej, która jest zdominowana przez samorząd terytorialny, ogniwa partii politycznych, organizacje pozarządowe i Kościół. Niezależność prasy polega na nie poddawaniu się wpływom i naciskom tych podmiotów. Jedyną zależność winni stanowić czytelnicy, którzy gazetę kupują i w ten sposób się z nią utożsamiają. To oni weryfikują materiały prasowe, oceniają je i konfrontują z własnymi ocenami.

 
Jerzy Mianowski (notka biograficzna)

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Organizator warsztatów dla dziennikarzy lokalnych mediów, ogólnopolskich konkursów dziennikarskich i konkursów czasopism szkolnych o „Pałuckie Pióro”. Redaktor naczelny tygodnika „Głos Wągrowiecki” i kwartalnika „Almanach Wągrowiecki”.

 
Razem możemy więcej

Podczas seminarium poświęconemu prasie lokalnej i samorządowej, zorganizowanego we wrześniu 1991 r. przez Krajowy Instytut Badań Samorządowych, działającym przy Krajowym Sejmiku Samorządu Terytorialnego w Poznaniu, narodziła się myśl powołania ogólnopolskiego stowarzyszenia prasy lokalnej. Inicjatorem tego spotkania była Gazeta Puszczykowska, którą wówczas kierowała Krystyna Sorbian – Góral. Wtedy do Poznania przyjechało 120 wydawców i redaktorów z całej Polski, ale dominowały gazety wielkopolskie.

 
Zawsze z tobą
Autor: Jacek Mianowski Prezes Zarządu Wągrowieckiej Oficyny Wydawniczej Sp. z o.o.   
19.06.2009.

„Głos Wągrowiecki" założono jesienią 1990 r. jako odzew na powstanie lokalnego pisma samorządowego, które zaczęło wychodzić wkrótce po demokratycznych wyborach samorządowych. Numer sygnalny „Głosu Wągrowieckiego” ukazał się 20 października 1990 r. Tego dnia każdego roku redakcja ze współpracownikami i zaproszonymi gośćmi świętuje rocznicę narodzin niezależnego czasopisma lokalnego. Pierwszym wydawcą tytułu był Cech Rzemiosł Różnych i wtedy byliśmy jedynym lokalnym pismem rzemieślników w Polsce, a po roku dwutygodnik przeszedł w ręce spółki cywilnej dziennikarzy pod nazwą Agencja Wydawniczo - Reklamowa "Głos Wągrowiecki", którą tworzyli Jerzy Mianowski, Jolanta Nowak – Węklarowa, Władysław Purczyński i Andrzej Słoma.

Cała naprzód!

W latach dziewięćdziesiątych pismo odnotowało bujny rozwój i skutecznie sprostało silnej konkurencji powstających jak grzyby po deszczu innych pism wągrowieckich i regionalnych. Przez kilka lat na tutejszym rynku jednocześnie ukazywało się aż siedem tygodników, dwutygodników i miesięczników. „Głos Wągrowiecki” z dwutygodnika przeszedł na tygodniowy cykl wydawniczy, z typografii na offset, przybywało kolumn, czarno – biała szata graficzna stopniowo nabierała kolorowych rumieńców, a przez kilka lat co tydzień wkładkowano własne dodatki „Granat” i  „Eko Głos” oraz „Teraz Zdrowie” i dodatek telewizyjny. Nie zawsze było jednak z górki: czasopismo przeżywało różne wahania (wzrosty i spadki czytelnictwa, odejścia współpracowników, problemy z pozyskaniem reklamodawców), ale zawsze pozostawało – i pozostaje – wiodącym tytułem na lokalnym rynku prasowym.

Od początku pismem kieruje redaktor naczelny Jerzy Mianowski, który jest głównym jego założycielem. W tychże latach pismo wielokrotnie było nagradzane przez różne gremia. W 1992, 1994 i 1998 roku zostało laureatem ogólnopolskiego Konkursu dla Prasy Lokalnej Instytutu na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej IDEE. W 1994 r. ogłoszono je dwukrotnym laureatem Konkursu „Prasa Lokalna - Demokracja Lokalna – Samorząd”. W 1996 r. czasopismu przypadł Certyfikat HIT’96 przyznany przez Wojewodę Pilskiego i Gazetę Poznańską za koncepcję organizacyjną „małej ojczyzny”. Za aktywną działalność społeczną „Głos Wągrowiecki” uhonorowano Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Emerytów i Rencistów oraz Medalem Polskiego Związku Wędkarskiego „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa”. Nadal pismo jest prospołeczne, wspiera różne instytucje i stowarzyszenia, inicjuje działania charytatywne, współpracuje z ludźmi dobrej woli. Ostatnią jego akcją jest organizacja pomocy dla chorej na mukowiscydozę młodej wiekiem wągrowczanki, która oczekuje na przeszczep płuc we Wiedniu.

Zacni wągrowczanie

Od zarania dziejów pisma jego sztandarowymi inicjatywami są coroczne czytelnicze plebiscyty na wągrowczanina, sportowca i trenera roku. Ponadto Wielka Kapituła Głosu Wągrowieckiego wybiera Honorowego Wągrowczanina A.D., którym zostało już bardzo wielu znamienitych wągrowczan oraz wybitnych osób w Polsce. Honorowym Wągrowczaninem A.D. 2007 ogłoszono lek. med. Zygmunta Nieżychowskiego. Cennym wyróżnieniem dla obcokrajowców jest Międzynarodowa Nagroda Głosu Wągrowieckiego „Most Przyjaźni". Ostatnim laureatem tej nagrody został obywatel Izraela, prof. Szewach Weiss. Z okazji rocznic narodzin pisma Kolegium Redakcyjne przyznaje nagrodę „Złoty Liść" „osobom przeciętnym za nieprzeciętność, ludziom zwykłym za niezwykłość”. W ubiegłym roku tym laurem nagrodzono wągrowczankę Monikę Drybulską, maratonkę z Pekinu. Ponadto czytelnicy tygodnika wybierają Wągrowieckiego Kupca Roku.

Najlepsi dziennikarze wyróżniani są Doroczną Nagrodą Redaktora Naczelnego. Redaktorzy i współpracownicy „Głosu” wielokrotnie zdobywali nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach dziennikarskich i fotograficznych, z których najcenniejszymi są: Nagroda Główna i Wyróżnienia Marszałka Województwa Wielkopolskiego, I nagroda Stowarzyszenia Prasy Lokalnej, I Nagroda Stowarzyszenia Gazet Lokalnych, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie dla mediów regionalnych „Lokalna Europa”, a bohaterami wielu laurów – nawet kilkakrotnie - byli: Bolesław Baranowski, Anna Borczykowska, Tomasz Kruk, Mariusz Kutka, Remigiusz Łysy, Jerzy Mianowski, Filip Żbikowski. W 2000 r. tygodnik był laureatem V Konkursu Gazet Lokalnych w Płońsku, a w 2001 r. otrzymał wyróżnienie „Dziennikarskie Koziołki”. W 2006 r. Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył redakcji Odznakę Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. W tym roku „Głos Wągrowiecki” nagrodzono prestiżową nagrodą wielkopolskiego środowiska dziennikarskiego „Dziennikarskie Koziołki 2008”.

Współpraca opłaca

Obecnie pismo redagują: Jerzy Mianowski – redaktor naczelny, Mariusz Kutka – sekretarz redakcji, Tomasz Kruk (wieloletni były zastępca naczelnego), Władysław Purczyński, Zofia Zawol, których na co dzień wspierają: Milena Napierała – kierownik Biura i Ogłoszeń oraz Rafał Różak – grafik komputerowy. Z redakcją współpracuje prawie dwudziestu współpracowników, korespondentów i kolporterów.

Od 2000 r. wydawcą jest Wągrowiecka Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o., w której większościowe udziały posiadają redaktorzy tygodnika, a współudziałowcem jest również Polskapresse. Wydawca Głosu Wągrowieckiego jest członkiem Izby Wydawców Prasy i członkiem obserwatorem Stowarzyszenia Prasy Lokalnej. Redakcja tygodnika czterokrotnie była współorganizatorem ogólnopolskich warsztatów dla wydawców i dziennikarzy prasy lokalnej, które odbyły się w Wągrowcu.

Głos Wągrowiecki należy do porozumienia reklamowego „Tygodnik Lokalny”, do którego przynależy prawie 90 tygodników lokalnych w Polsce. „Tygodnik Lokalny” dociera do 13,6% Polaków powyżej 14 roku życia (czytelnictwo badane w cyklu sezonowym, miesięcznym), a więc do ponad 4 milionów osób (estymacja na całą populację). Łączny, jednorazowy  nakład tytułów skupionych w marce „Tygodnik Lokalny” wynosi 673.000 egz. Na terenie swojego ukazywania się, a więc w około 150 powiatach, gdzie są dystrybuowane gazety z tego porozumienia, ich czytelnictwo jest rekordowo wysokie i wynosi 45%, co oznacza, że po gazetę lokalną systematycznie sięga co druga osoba, a 90% zna tytuł i czyta go przynajmniej sporadycznie.

Redakcja współpracuje z Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu. W ubiegłym roku szkoła ta była współorganizatorem XV Ogólnopolskiego Konkursu Czasopism i Redakcji Szkolnych „Pałuckie Pióro 2008”, gdzie odbyły się finałowe rozgrywki, zaś od września 2008 r. w wągrowieckim II LO ZSP nr 2 działa klasa dziennikarska, której patronuje WSUS. W redakcji staże dziennikarskie odbywają studenci nie tylko tej uczelni, ale także uczestniczą w nich młodzi ludzie z Ukrainy i Białorusi. Redakcja utrzymuje kontakty z lokalnymi pismami „Le Plessis Magazine” w Le Plesiss – Trevise (Francja) i z „Die Kreisboten” w Lueneburgu (Niemcy).

To już 20 lat!

Nie do przecenienia jest współpraca z lokalnym samorządami, którym „Głos Wągrowiecki” sekunduje od chwili ich powstania, zwłaszcza z Burmistrzem Miasta i Radą Miejską w Wągrowcu. Bardzo owocnie tygodnik współdziała z miejskimi jednostkami organizacyjnymi samorządu, szczególnie na niwie kultury oraz powiatowymi jednostkami, służbami, inspekcjami i strażami.

Od założenia do dziś tygodnik jest opiniotwórczym, niezależnym pismem lokalnym o charakterze informacyjno – publicystycznym. Silna pozycja czasopisma jest zasługą wielu dziennikarskich piór, pasjonatów obywatelskiego dziennikarstwa, którzy stale budują jego dominującą rolę na lokalnym rynku prasowym. „Zawsze z Tobą” – to hasło towarzyszy „Głosowi Wągrowieckiemu” od prawie dwudziestu lat.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »