ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Szanowni Państwo!

Gmina Duszniki

O rozwoju gminy decyduje samorząd. Ale też jest ważne kto kieruje samorządem. Wójt gminy Duszniki Adam Woropaj, postanowił z gminy wiejskiej zrobić miasto. Żeby zrobić miasto, to trzeba mieć infrastrukturę techniczną. Dziś gmina Duszniki jest zwodociądowana w 100 proc.

 
Zbuduj własny dom w Sędzinku – Gmina Duszniki

Gmina Duszniki w bieżącym roku przygotowuje do sprzedaży nieruchomości położone na terenie miejscowości Sędzinko.

 
 
Hotele w Gminie Duszniki

Wzdłuż drogi z Poznania do Świecka w miejscowości Sękowo i Podrzewiu są ulokowane trzy hotele. Turyści cenią sobie te hotele. Można tam łatwo i bezpiecznie parkować samochody. A dojazd do Poznania to tylko pół godziny jazdy zgodnie z przepisami. Ta baza hotelowa będzie w 100% wykorzystana na Euro 2012 r.

 
Wykorzystywanie środków IT w pracy dydaktycznej w gimnazjach na terenie gminy Duszniki

1. Baza techniczna w szkołach

W gminie Duszniki działają 2 gimnazja: w Dusznikach i Grzebienisku, które są stosunkowo dobrze wyposażone w środki informatyczne, oprogramowanie oraz posiadają przeszkoloną kadrę nauczycielską w zakresie ich wykorzystywania.

 
Jesteśmy przygotowani żeby uczyć sześciolatków

Gmina Duszniki ma przedszkola w Dusznikach, Podrzewiu i Sękowie. Ogłasza zapisy dzieci do grup 3,4,5 latków.

 
Gminne Centrum Kultury w Dusznikach

Gmina Duszniki może poszczycić się dobrze funkcjonującym Centrum Kultury, które jest inicjatorem rozmaitych form spędzania wolnego czasu. Pod skrzydłami instruktorów rodzi się wiele talentów, dojrzewają prawdziwi artyści.

 
Gaz i ropa popłyną w Wielkopolsce

Kopalnię ropy naftowej i gazu ziemnego oraz instalację do usuwania azotu z gazu wybuduje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. W ten sposób Wielkopolska ma szansę stać się energetycznym zagłębiem.

 
Długa droga Wielkopolski do nowoczesności

Każdy sukces to ciężka praca.

Gospodarka Wielkopolski w okresie zaborów stanowiła i nadal stanowi przedmiot zainteresowań badawczych sporej liczby historyków, ekonomistów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Główny cel tych badań, to zdobyć doświadczenie, które umożliwi dostosowanie Polski wschodniej i też południowej do tych nowoczesnych rozwiązań. Prof. Czesław Łuczak tuż przed śmiercią napisał świetną książę „Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów (1815-1918). To właśnie z tej książki pochodzą informacje o rozwoju gospodarczym Wielkopolski.

 
Biblioteki w Gminie Duszniki
12.11.2009.

Przedstawiając życie kulturalne w gminie Duszniki zapomnieć nie można o jej bibliotekach – głównej w Dusznikach i jej filii w Grzebienisku. Obie instytucje prężnie działają od ponad sześćdziesięciu lat.

Wypełniając statutowe obowiązki, ich pracownicy gromadzą, opracowują i udostępniają zbiory – głównie książki, ale poza tym prasę, dokumenty życia codziennego, regionalia, w coraz większym zakresie multimedia. Każdego roku zakupuje się ok. 17 książek na 100 mieszkańców. W ubiegłym roku co siódmy mieszkaniec gminy Duszniki był czytelnikiem biblioteki publicznej. Bibliotekarze proponują wiele konkursów czytelniczych, recytatorskich, plastycznych, literackich. Prowadzą spotkania biblioteczne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i osób starszych; organizują wieczory muzyczno-literackie, spotkania autorskie z polskimi poetami i prozaikami. W Dusznikach czytelnicy, w ramach programu „Ikonka”, mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu. Duszniccy bibliotekarze współpracują z nauczycielami i dyrektorami miejscowych szkół, z Towarzystwem Miłośników Ziemi Dusznickiej, wspierają działalność Chóru „Halka” (np. poprzez wieloletnie prowadzenie jego kroniki, czy opracowanie i wydanie broszury okolicznościowej z okazji XXX Wielkopolskich Dni Muzyki, których był gospodarzem). Biblioteka od trzech lat redaguje comiesięczną wkładkę Z teki biblioteki do lokalnego pisemka „Kulturalny Duszek”, wydawanego wspólnie z Gminnym Centrum Kultury. Warto w tym miejscu zauważyć, że wieloletnia kierownik Biblioteki, pani Mirona Wawrzyniak-Zdziebkowa, wraz z siostrą Haliną Bober, wydała prawdziwe cacko dla regionalistów (i nie tylko): „Duszniki dawniej i dziś”, a obecnie opracowuje informacje, dotyczące udziału mieszkańców naszej gminy w Powstaniu Wielkopolskim. Działalność miejscowej książnicy jest zauważana i doceniana – zdobywa nagrody i wyróżnienia w konkursach, ogłaszanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu wraz z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Jeszcze bardziej cieszą decyzje radnych i wójta: latem 2008 r. filia w Grzebienisku znalazła nową, stworzoną specjalnie dla potrzeb czytelników Grzebieniska i okolic siedzibę przy wiejskiej świetlicy i strażnicy, a w roku bieżącym ruszy budowa nowego gmachu biblioteki w Dusznikach. Dostęp do półek zyskują niepełnosprawni i czytelnicy starsi, schorowani, dla których pokonywanie schodów jest wyzwaniem. Nasza biblioteka jest coraz bardziej na miarę XXI wieku – połowa księgozbioru jest opracowana komputerowo i choć udostępnienie tego katalogu przez Internet, komputerowa rejestracja czytelników i wypożyczeń ciągle jeszcze jest niemożliwa – biblioteka skupia wokół siebie ludzi wszystkich pokoleń, stając się dla nich doskonałym miejscem spotkań, wymiany poglądów, prawdziwym centrum kultury.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »