Biblioteki w Gminie Duszniki
12.11.2009.

Przedstawiając życie kulturalne w gminie Duszniki zapomnieć nie można o jej bibliotekach – głównej w Dusznikach i jej filii w Grzebienisku. Obie instytucje prężnie działają od ponad sześćdziesięciu lat.

Wypełniając statutowe obowiązki, ich pracownicy gromadzą, opracowują i udostępniają zbiory – głównie książki, ale poza tym prasę, dokumenty życia codziennego, regionalia, w coraz większym zakresie multimedia. Każdego roku zakupuje się ok. 17 książek na 100 mieszkańców. W ubiegłym roku co siódmy mieszkaniec gminy Duszniki był czytelnikiem biblioteki publicznej. Bibliotekarze proponują wiele konkursów czytelniczych, recytatorskich, plastycznych, literackich. Prowadzą spotkania biblioteczne dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i osób starszych; organizują wieczory muzyczno-literackie, spotkania autorskie z polskimi poetami i prozaikami. W Dusznikach czytelnicy, w ramach programu „Ikonka”, mają możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do Internetu. Duszniccy bibliotekarze współpracują z nauczycielami i dyrektorami miejscowych szkół, z Towarzystwem Miłośników Ziemi Dusznickiej, wspierają działalność Chóru „Halka” (np. poprzez wieloletnie prowadzenie jego kroniki, czy opracowanie i wydanie broszury okolicznościowej z okazji XXX Wielkopolskich Dni Muzyki, których był gospodarzem). Biblioteka od trzech lat redaguje comiesięczną wkładkę Z teki biblioteki do lokalnego pisemka „Kulturalny Duszek”, wydawanego wspólnie z Gminnym Centrum Kultury. Warto w tym miejscu zauważyć, że wieloletnia kierownik Biblioteki, pani Mirona Wawrzyniak-Zdziebkowa, wraz z siostrą Haliną Bober, wydała prawdziwe cacko dla regionalistów (i nie tylko): „Duszniki dawniej i dziś”, a obecnie opracowuje informacje, dotyczące udziału mieszkańców naszej gminy w Powstaniu Wielkopolskim. Działalność miejscowej książnicy jest zauważana i doceniana – zdobywa nagrody i wyróżnienia w konkursach, ogłaszanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu wraz z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Jeszcze bardziej cieszą decyzje radnych i wójta: latem 2008 r. filia w Grzebienisku znalazła nową, stworzoną specjalnie dla potrzeb czytelników Grzebieniska i okolic siedzibę przy wiejskiej świetlicy i strażnicy, a w roku bieżącym ruszy budowa nowego gmachu biblioteki w Dusznikach. Dostęp do półek zyskują niepełnosprawni i czytelnicy starsi, schorowani, dla których pokonywanie schodów jest wyzwaniem. Nasza biblioteka jest coraz bardziej na miarę XXI wieku – połowa księgozbioru jest opracowana komputerowo i choć udostępnienie tego katalogu przez Internet, komputerowa rejestracja czytelników i wypożyczeń ciągle jeszcze jest niemożliwa – biblioteka skupia wokół siebie ludzi wszystkich pokoleń, stając się dla nich doskonałym miejscem spotkań, wymiany poglądów, prawdziwym centrum kultury.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484