Długa droga Wielkopolski do nowoczesności
12.11.2009.

Każdy sukces to ciężka praca.

Gospodarka Wielkopolski w okresie zaborów stanowiła i nadal stanowi przedmiot zainteresowań badawczych sporej liczby historyków, ekonomistów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. Główny cel tych badań, to zdobyć doświadczenie, które umożliwi dostosowanie Polski wschodniej i też południowej do tych nowoczesnych rozwiązań. Prof. Czesław Łuczak tuż przed śmiercią napisał świetną książę „Dzieje gospodarcze Wielkopolski w okresie zaborów (1815-1918). To właśnie z tej książki pochodzą informacje o rozwoju gospodarczym Wielkopolski.

Na przykładzie gminy Duszniki w Wielkopolsce.

Wielkopolska po poniesionej przez Napoleona klęsce militarnej dostała się na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego z 1815 r. pod panowanie Prus. Wschodnia Polska pod panowanie Rosji, a południową Polskę zajęła Austria. Jasne było dla Wielkopolan, że gospodarczo Niemcy były na najwyższym poziomie w Europie. Król Prus Fryderyk Wilhelm III, 8 czerwca 1815 roku powołał Wielkie Księstwo Poznańskie (Grossherzogtum Posen). Co bardzo ważne, księstwo zostało podzielone na dwie rejencje w Poznaniu i Bydgoszczy. W 1818 r. liczba powiatów była duża i w prowincji poznańskiej wynosiła 49. Na czele powiatu stał w imieniu państwa starosta (Landrait). Już 19 listopada 1818 r. wprowadzono tajne wybory członków Rady Miejskiej i Zarządu Miast. Jednolity model ustroju w całych Prusach, a także w Wielkim Księstwie Poznańskim, wprowadziła dopiero ustawa 17 marca 1831r.,Kolejne zmiany w strukturze władz miejskich wprowadziła ustawa o gminach, powiatach, obwodach rejencyjnych i regionach w 1853 r. Czyli Wielkopolska ma samorząd w gminie, powiecie i regionie już 156 lat. Dlatego śmieszy mnie jak panowie z Warszawy uczą nas samorządów. Powstał logiczny system podatków, ogólnie 50 poc. wszystkich podatków państwa zostawiało w Wielkim Księstwie Poznańskim. W miastach radni powoływali magistrat, który wybierał burmistrza. Pierwsze wybory odbywały się w trzech grupach. Rolnicy, Robotnicy, druga grupa to średni stan, a trzecia to grupa najbogatsza. Ale ustawa z 1853 roku tworzyła okręgi jednomandatowe i to od gmin aż do parlamentu . Likwidacja poddaństwa i uwłaszczenie chłopów w 1815r traktowanie chłopów jako „wolnych ludzi” (Freie Manschen). Ale o rozwoju decyduje dobre rolnictwo i gospodarka. Szybki rozwój w prowincji poznańskiej spółek kapitałowych, akcyjnych i z ograniczona odpowiedzialnością, nastąpił dopiero w 1870r. Nie ma rozwoju gospodarczego bez oświaty. Stopniowo doprowadzono, że szkoła podstawowa była obowiązkowa, były liczne szkoły zawodowe i rolnicze. Niemcy byli bardzo uczuleni na własność, dlatego w Wielkopolsce wprowadzono kataster, wszystko co było na ziemi zostało pomierzone, ustalono właściciela i zapisano to w księgach wieczystych. Przeprowadzono komasację. Każdy rolnik dostawał grunt w całości to mu ułatwiało pracę na roli. Wsie były jedną całością przykład Duszniki. Projektowano drogi, przeprowadzono meliorację łąk a pola były drenowane.

W rolnictwie i leśnictwie po komasacji powstały duże gospodarstwa, poprawiła się gospodarka rolna, roślinna, hodowlana. Leśnictwo, łowiectwo, to nowe gałęzie rolnictwa.

Budowa dróg bitych i ich eksploatacja, rozwój kolejnictwa i komunikacji miejskiej.

Powstają ubezpieczenia majątkowe, osobowe i też powstają towarzystwa ubezpieczeniowe. Dlatego dziś różnice między regionami są i będą przez wiele jeszcze lat. Ta rywalizacja Polaków z Niemcami pokazała, że Wielkopolanie tę wojnę wygrali.

Infrastruktura współczesna

O wszystkim decydują ludzie i ich praca, która przyczynia się do dobrobytu. Podstawą Państwa są rodziny i każda rodzina potrzebuje dom, mieszkanie. Dom potrzebuje energii elektrycznej, gazu do gotowania, czy też ogrzania mieszkania. Każdy dom produkuje nieczystości, potrzebuje kanalizacji no i wody. Poza tym dziś mamy telefony stacjonarne i komórkowe. Ale każdy dom powinien być podłączony do internetu. Dzieci wymagają dobrych szkół, dziś je mamy, ale żeby uczeń gminy Duszniki dorównywał uczniowi w mieście musi mieć komputer. A XXI wiek jest wiekiem motoryzacji, dlatego są potrzebne dobre drogi. Żeby taką infrastrukturę gmina miała, musi być silna gospodarczo, bo bez pieniędzy nie można mieć tych wszystkich mediów, gdyż one kosztują.

Po wojnie w 1918 roku Polska miała 5 mln analfabetów i to przeważnie na wschodzie. Droga do dobrobytu jest trudniejsza na Wschodzie Polski. Żeby to wszystko zmienić potrzeba dziesiątków lat. Tego opóźnienia nie załatwią pieniądze, bo o rozwoju decydują ludzie. Wielkopolanie rywalizowali z Niemcami, ale Niemcy wszystko robiły, żeby Wielkopolska nie różniła się od Niemiec. Dla Wielkopolan była to historyczna szansa dźwignąć ten skrawek Polski do poziomu Niemiec. I to nam się udało.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484