Gminne Centrum Kultury w Dusznikach
12.11.2009.

Gmina Duszniki może poszczycić się dobrze funkcjonującym Centrum Kultury, które jest inicjatorem rozmaitych form spędzania wolnego czasu. Pod skrzydłami instruktorów rodzi się wiele talentów, dojrzewają prawdziwi artyści.

Drugi, nowy Dom Kultury w Dusznikach

Drugi, nowy Dom Kultury w Dusznikach

Gminne Centrum Kultury proponuje urozmaicony wachlarz zajęć, wśród nich: wokalne, taneczne i muzyczne. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się zajęcia taneczne, kluby dzieci i młodzieży oraz zespoły wokalne. W tym roku swoją działalność rozpoczęły spotkania w grupach zabawowych, przeznaczone dla dzieci do dwóch lat wraz z opiekunami.

Od 2008 r. starsze dzieci i młodzież mają możliwość rozwijania zdolności manualnych w ramach tzw. Domu Sztuki, prowadzonego przez studentów i absolwentów ASP w Poznaniu. Rysunek, malarstwo i garncarstwo to główne dziedziny, którymi się zajmują.

Duszniki to ważne centrum kultury ludowej. Ludowe zespoły śpiewacze działają w różnych miejscowościach naszej gminy: w Podrzewiu „Podrzewianka”, w Niewierzu „Niewierzanka”, w Chełminku „Radość”, w Dusznikach „Duszniczanka”, wreszcie Zespół Pieśni i Tańca „Pierwiosnek” w Sękowie. „Duszniczanka” i „Podrzewianka” prezentują oryginalny folklor szamotulski na scenach całej Polski, zdobywając uznanie i wysokie nagrody. Przykładowo Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie „Podrzewianka” zdobyła pierwszą nagrodę w roku 2007, a „Duszniczanka” drugą nagrodę w roku 2008. Do największych sukcesów zespołów należą wyróżnienia i nagrody na wszelkiego rodzaju przeglądach i festiwalach. Wszystkie zespoły – wraz z niezależnym od GCK Chórem „Halka” – od wielu lat stanowią muzyczną wizytówkę gminy.

Z myślą o szerzeniu kultury ludowej oraz w związku z dbałością o kulturę regionu Gminne Centrum Kultury stworzyło w 1989 roku Wielkopolski Festiwal Ludowych Zespołów Śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich. Z roku na rok festiwal ten cieszy się coraz większym zainteresowaniem – w ubiegłym roku wzięło w nim udział 20 zespołów z całej Wielkopolski.

Gminne Centrum Kultury organizuje wiele imprez kulturalnych, przyciągających mieszkańców całej gminy. Co roku na scenie sali widowiskowej odbywają się spektakle teatralne, kabarety, pokazy tańca, koncerty Pro Sinfoniki oraz występy gwiazd. Organizujemy przeglądy, konkursy i imprezy masowe, które odbywają się na scenie w Centrum Kultury lub w plenerze.

Do cyklicznych wydarzeń kulturalnych należą Finały WOŚP, Powiatowe Przeglądy „Śpiewać Każdy Może”, Przegląd Młodych Instrumentalistów, Przegląd Twórczości Przedszkolaków „Rymy Rytmy Nutki”, Przegląd Tańca Nowoczesnego, Dni Dusznik, Święto Pyry, Noc Kupały, Wielkopolskie Dni Muzyki, Festiwal Karaoke, koncerty świąteczno-noworoczne oraz bale sylwestrowe.

Dusznickie Centrum Kultury nie tylko w taki sposób dba o integrację mieszkańców. Każdego roku w sali widowiskowej organizuje spotkania integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu całego powiatu szamotulskiego. Proponuje ponadto udział w kolorowych happeningach oraz spotkania z dobrym filmem i muzyką w Podziemnym Mieście (miejscu stworzonym od początku do końca przez młodzież).

Gmina Duszniki pod względem ilości ośrodków kulturalnych jest bardzo dobrze rozwinięta. Prawie w każdej wiosce są świetlice, w których odbywają się spotkania lokalnych zespołów i mieszkańców. Instruktorzy Gminnego Centrum Kultury często służą pomocą instruktażową i techniczną przy realizacji imprez plenerowych w różnych miejscowościach na terenie gminy.

W dzisiejszym świecie, gdy każdy jest zajęty swoimi sprawami, zależy nam, aby dostęp do naszych informacji był ułatwiony. Dbamy o to, aby informacje kulturalne trafiały do jak największej liczby odbiorców. Stworzyliśmy więc stronę internetową, która jest znakomitym źródłem wszelkich kulturalnych wieści, a od trzech lat co miesiąc wydajemy „Kulturalnego Duszka” – gazetkę informującą o działaniach GCK. Nasze wydawnictwo cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców całej gminy. Podobnie, jak pozostałe propozycje i inicjatywy, które – jak wykazaliśmy, są bogate i różnorodne.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484