ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Szanowni Państwo!

Sukces odnoszą ludzie o cechach przywódczych, do takich zalicza się Burmistrz Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak. Udało mu się rolniczą gminę doprowadzić do europejskiego poziomu.

 
Jak dojechać szybko do szpitala w Poznaniu z Gminy Stęszew

Dlaczego nowa droga szybkiego ruchu omija Rosnówko, bo w tym miejscu jest skrzyżowanie pierwsze i drugie. Poza tym są światła na wjazd do hotelu i grajzerówki powoduje gigantyczny korek. I od Komornik do autostrady A2 już tylko jedziemy w gigantycznym korku. Nowa droga przejmie cały ruch tranzytowy, co spowoduje, że stara droga Nr 5 odkorkuje się. Ale dojazd do Poznania nową drogą Nr 5 z Węzła Stęszew do Poznania będzie trwać tylko 20 minut.

 
Rolno-Przemysłowe Zakłady Zielarskie STRYKOWO Sp. z o.o.

Działalność

Rolno-Przemysłowe Zakłady Zielarskie to dwa Zakłady-Strykowo gm. Stęszew i Plewiska

gm. Komorniki.

Prowadzimy działalność na ogólnym areale 962,21 ha położonym na terenie trzech gmin:

Stęszew, Komorniki i Poznań.

Jest to uprawa i sprzedaż zbóż, rzepaku i buraków cukrowych.

W bieżącym roku mimo ogromnej suszy osiągnięto dobrą wydajność:

 • rzepak 34,79q/ha
 • pszenica 43,84q/ha
 • pszenżyto 43,98q/ha
 • jęczmień 31,17q/ha
 • buraki cukrowe 441,00q/ha
 
GMINA STĘSZEW CORAZ BLIŻEJ POZNANIA

Nowa szybka droga S-5 z Poznania do Wrocławia omija Stęszew i przebiega przez środek gminy. Powstał nowy układ komunikacyjny, który ułatwi szybki dojazd do Poznania.

 
GOSPODARKA W GMINIE STĘSZEW

Do atutów gminy należą:

 • położenie geograficzne (bliskość Poznania)
 • dobre szlaki komunikacyjne (w tym bocznice PKP, przez Stęszew ma przebiegać planowana obwodnica Poznania, a niedaleko jest autostrada).
 • bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura
 • wysokie kwalifikacje zawodowe mieszkańców
 
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH

W poprzednim okresie programowania Unii Europejskiej w latach 2004-2006 Gminie Stęszew udało się pozyskać środki finansowe z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

 
Szkolnictwo w Gminie Stęszew

Wysoki poziom edukacji jest jednym z warunków osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, dlatego też gmina kładzie duży nacisk na zapewnienie dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków do nauki.

 
„URATUJ KOŚCIÓŁ – PRZEJDZIESZ DO HISTORII”

Kościół pw. św. Barbary został oddany wiernym w 1463 roku i funkcjonuje prawie nieprzerwanie do dziś. rekomendowany jest jako obiekt wart zwiedzania w ramach dwustu kilometrowej pętli rowerowej wokół Poznania ze względu na unikalne zabytki stanowiące wyposażenie kościoła, m.in. płytę pamiątkową Mikołaja Tomickiego wykonana w pracowni braci Vischer w Norynbergii w roku 1524.

 
Łódź warto zwiedzić

Łódź - wieś w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim (w latach 1975-1998 w województwie poznańskim), gminie Stęszew, na obrzeżach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wieś położona jest pomiędzy dwoma jeziorami rynnowymi: Witobelskim i Łódzko-Dymaczewskim.

 
Rekreacja i Rolnictwo w Gminie Stęszew
13.11.2009.

Gmina Stęszew ma powierzchnię ogólną 17 522 ha (175,2 km2). Miasto Stęszew zajmuje 563 ha (5,6 km2). Powierzchnia ogólna gminy stanowi 0,59% powierzchni województwa wielkopolskiego. Pod względem wielkości powierzchni gmina należy do grupy gmin średniej wielkości w województwie wielkopolskim.

Jest to kraina niezwykle atrakcyjna turystycznie. Lodowiec skandynawski pozostawił po sobie lekko faliste i pagórkowate tereny z malowniczo rozrzuconymi jeziorami i lasami. Urokliwy krajobraz zachęca do spędzania wolnego czasu na pieszych wycieczkach, a także sprzyja uprawianiu turystyki wodnej. Można także zwiedzać tutaj liczne zabytki architektury, głównie sakralnej.

Atrakcyjne turystycznie położenie gminy daje impuls do rozwoju działalności usług hotelarskich. Turyści znajdą tu zarówno hotele o wysokim standardzie jak również niewielkie gospodarstwa agroturystyczne, w Mapa Gminy Stęszew

Podstawą Gminy Stęszew jest dobre rolnictwo.

 • Użytki rolne w gminie zajmują 12 306 ha – 70,2%, w tym grunty orne 11 145 ha – 63,6%
 • Lasy 3 059 ha 17,46%

Jakość użytków rolnych w gminie wyrażona za pomocą wskaźnika bonitacji przedstawia się następująco (według danych JUNG Puławy).

IIIa 725ha 6,4%

IIIb 2 295 ha 20%

IVa 5 376 ha 47%

IVb 1 291 ha 11%

V 1226 ha 10,9%

Można powiedzieć, że ziemie w Gminie Stęszew są dobrej klasy. Średnie gospodarstwo rolne to 15 ha, a na gruntach Skarbu Państwa gospodarują zakłady rolne, poza tym jest też sektor spółdzielczy. Większość gospodarstw rolnych prowadzi wielokierunkową produkcję rolniczą, ale większość to produkcja roślinna, podporządkowana jest przede wszystkim potrzebom paszowym w produkcji zwierzęcej, a zwłaszcza w produkcji trzody chlewnej. Zboża stanowią 77% powierzchni zasiewów w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Trzeba powiedzieć, że plony wszystkich roślin uprawnych osiągane w gminie są zdecydowanie wyższe od przeciętnych w województwie wielkopolskim. Przeważa pszenica ozima i jara, żyto, pszenżyto jare. Buraki cukrowe, ziemniaki.

Już z danych statystycznych wynika, że przeważa trzoda chlewna, bydło i drób. Całe rolnictwo jest zmechanizowane, a cała produkcja rolna sprzedawana jest głównie jako surowiec do zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego poza terenem gminy.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »