Rekreacja i Rolnictwo w Gminie Stęszew
13.11.2009.

Gmina Stęszew ma powierzchnię ogólną 17 522 ha (175,2 km2). Miasto Stęszew zajmuje 563 ha (5,6 km2). Powierzchnia ogólna gminy stanowi 0,59% powierzchni województwa wielkopolskiego. Pod względem wielkości powierzchni gmina należy do grupy gmin średniej wielkości w województwie wielkopolskim.

Jest to kraina niezwykle atrakcyjna turystycznie. Lodowiec skandynawski pozostawił po sobie lekko faliste i pagórkowate tereny z malowniczo rozrzuconymi jeziorami i lasami. Urokliwy krajobraz zachęca do spędzania wolnego czasu na pieszych wycieczkach, a także sprzyja uprawianiu turystyki wodnej. Można także zwiedzać tutaj liczne zabytki architektury, głównie sakralnej.

Atrakcyjne turystycznie położenie gminy daje impuls do rozwoju działalności usług hotelarskich. Turyści znajdą tu zarówno hotele o wysokim standardzie jak również niewielkie gospodarstwa agroturystyczne, w Mapa Gminy Stęszew

Podstawą Gminy Stęszew jest dobre rolnictwo.

  • Użytki rolne w gminie zajmują 12 306 ha – 70,2%, w tym grunty orne 11 145 ha – 63,6%
  • Lasy 3 059 ha 17,46%

Jakość użytków rolnych w gminie wyrażona za pomocą wskaźnika bonitacji przedstawia się następująco (według danych JUNG Puławy).

IIIa 725ha 6,4%

IIIb 2 295 ha 20%

IVa 5 376 ha 47%

IVb 1 291 ha 11%

V 1226 ha 10,9%

Można powiedzieć, że ziemie w Gminie Stęszew są dobrej klasy. Średnie gospodarstwo rolne to 15 ha, a na gruntach Skarbu Państwa gospodarują zakłady rolne, poza tym jest też sektor spółdzielczy. Większość gospodarstw rolnych prowadzi wielokierunkową produkcję rolniczą, ale większość to produkcja roślinna, podporządkowana jest przede wszystkim potrzebom paszowym w produkcji zwierzęcej, a zwłaszcza w produkcji trzody chlewnej. Zboża stanowią 77% powierzchni zasiewów w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Trzeba powiedzieć, że plony wszystkich roślin uprawnych osiągane w gminie są zdecydowanie wyższe od przeciętnych w województwie wielkopolskim. Przeważa pszenica ozima i jara, żyto, pszenżyto jare. Buraki cukrowe, ziemniaki.

Już z danych statystycznych wynika, że przeważa trzoda chlewna, bydło i drób. Całe rolnictwo jest zmechanizowane, a cała produkcja rolna sprzedawana jest głównie jako surowiec do zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego poza terenem gminy.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484