Szkolnictwo w Gminie Stęszew
13.11.2009.

Wysoki poziom edukacji jest jednym z warunków osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, dlatego też gmina kładzie duży nacisk na zapewnienie dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków do nauki.

Przedszkole Stęszew

Przedszkole Stęszew

Gimnazjum Stęszew

Gimnazjum Stęszew

Pracownia komp. - Zesp. Szkół Specjalnych-Stęszew

Pracownia komp. - Szkoła Podstawowa-Stęszew

Pracownia komp. - Szkoła Podstawowa-Stęszew

Na terenie gminy działają 2 przedszkola, 2 zespoły szkolno- przedszkolne, 3 szkoły podstawowe, zespół szkół specjalnych oraz 2 gimnazja. W roku szkolnym 2009-2010 we wszystkich gminnych placówkach oświatowych uczy się prawie 1900 uczniów.

W większości szkół uczniowie mają możliwość korzystania z pracowni komputerowych. W ostatnim czasie uruchomiona została kolejna pracownia- w strykowskim gimnazjum.

W szkole podstawowej w Stęszewie, poza pracownią komputerową działa także pracownia wychowania komunikacyjnego, a na terenie boiska szkolnego powstało Miasteczko Ruchu Drogowego. Powstało ono także w Strykowie. W każdej większej miejscowości gminy działa biblioteka, a opiekę pozalekcyjną dla uczniów zapewniają świetlice opiekuńcze. Na terenie szkół budowane są nowe boiska sportowe, inne są remontowane. W Stęszewie powstaje właśnie boisko sportowe, budowane w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Nowe boisko wielofunkcyjne zostanie także wkrótce wybudowane w miejscowości Strykowo. O rozwój fizyczny dzieci dbają szkolne i gminne kluby sportowe. Poza tym, każdego roku, uczniowie mają możliwość spędzenia wakacji, uczestnicząc w różnych formach wypoczynku, organizowanych przez gminę i inne z nią współpracujące podmioty.

Kosztowną inwestycją gminy jest budowa nowego budynku oświatowego w Stęszewie. Jego powstanie jest konieczne i związane ze wzrastającymi potrzebami lokalowymi.

W planach jest także budowa dużej sali widowiskowo- sportowej.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484