„URATUJ KOŚCIÓŁ – PRZEJDZIESZ DO HISTORII”
13.11.2009.

Kościół pw. św. Barbary został oddany wiernym w 1463 roku i funkcjonuje prawie nieprzerwanie do dziś. rekomendowany jest jako obiekt wart zwiedzania w ramach dwustu kilometrowej pętli rowerowej wokół Poznania ze względu na unikalne zabytki stanowiące wyposażenie kościoła, m.in. płytę pamiątkową Mikołaja Tomickiego wykonana w pracowni braci Vischer w Norynbergii w roku 1524.

Kościół pw św. Barbary w Tomicach

Kościół pw św. Barbary w Tomicach

Jej zleceniodawcą był syn fundatora Piotr Tomicki, biskup krakowski i przemyski, podkanclerz Zygmunta I. W Polsce znajduje się tylko kilka takich płyt: oprócz Tomic m.in. cztery zdobią Katedrę Poznańską, a w Europie pozostało ich tylko dwanaście.

Parafia planuje wykonanie remontu etapami, wspierając się dotacjami instytucjonalnymi i z Unii Europejskiej. Realizacja programu kompleksowego remontu kościoła wymaga jednak od Parafii poniesienia znacznych kosztów związanych z wdrożeniem tego projektu. Ze względu na to, iż liczy ona tylko 604 Parafian, stanowiąc najmniejszą parafię w diecezji poznańskiej, nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć. Ksiądz Proboszcz Parafii wraz ze społecznością lokalna prosi osoby prywatne oraz firmy o wsparcie finansowe, o zostanie Darczyńcą Świątyni.

Księgi Darczyńców Kościoła w formie wydrukowanej i na płycie DVD będą uroczyście zakopane w zalakowanej skrzyni, w specjalnie wyznaczonym miejscu przy dzwonnicy. W ten sposób Darczyńcy na równi z fundatorem Mikołajem Tomickim włączą się w trwającą już ponad pięćset lat historię świątyni. Firmom podziękujemy również poprzez artykuł promujący Darczyńcę na stronie internetowej kościoła oraz „Wieściach Stęszewskich”.

Wpłat prosimy dokonywać na nr konta:
521020 4027 0000 100204103370
PKO BP o/ Stęszew, tytułem: darowizna na cel kultu religijnego.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484