ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Szanowni Państwo!

Sukces odnoszą ludzie o cechach przywódczych, do takich zalicza się Burmistrz Gminy Stęszew Włodzimierz Pinczak. Udało mu się rolniczą gminę doprowadzić do europejskiego poziomu.

 
Jak dojechać szybko do szpitala w Poznaniu z Gminy Stęszew

Dlaczego nowa droga szybkiego ruchu omija Rosnówko, bo w tym miejscu jest skrzyżowanie pierwsze i drugie. Poza tym są światła na wjazd do hotelu i grajzerówki powoduje gigantyczny korek. I od Komornik do autostrady A2 już tylko jedziemy w gigantycznym korku. Nowa droga przejmie cały ruch tranzytowy, co spowoduje, że stara droga Nr 5 odkorkuje się. Ale dojazd do Poznania nową drogą Nr 5 z Węzła Stęszew do Poznania będzie trwać tylko 20 minut.

 
Rolno-Przemysłowe Zakłady Zielarskie STRYKOWO Sp. z o.o.

Działalność

Rolno-Przemysłowe Zakłady Zielarskie to dwa Zakłady-Strykowo gm. Stęszew i Plewiska

gm. Komorniki.

Prowadzimy działalność na ogólnym areale 962,21 ha położonym na terenie trzech gmin:

Stęszew, Komorniki i Poznań.

Jest to uprawa i sprzedaż zbóż, rzepaku i buraków cukrowych.

W bieżącym roku mimo ogromnej suszy osiągnięto dobrą wydajność:

  • rzepak 34,79q/ha
  • pszenica 43,84q/ha
  • pszenżyto 43,98q/ha
  • jęczmień 31,17q/ha
  • buraki cukrowe 441,00q/ha
 
Rekreacja i Rolnictwo w Gminie Stęszew

Gmina Stęszew ma powierzchnię ogólną 17 522 ha (175,2 km2). Miasto Stęszew zajmuje 563 ha (5,6 km2). Powierzchnia ogólna gminy stanowi 0,59% powierzchni województwa wielkopolskiego. Pod względem wielkości powierzchni gmina należy do grupy gmin średniej wielkości w województwie wielkopolskim.

 
GMINA STĘSZEW CORAZ BLIŻEJ POZNANIA

Nowa szybka droga S-5 z Poznania do Wrocławia omija Stęszew i przebiega przez środek gminy. Powstał nowy układ komunikacyjny, który ułatwi szybki dojazd do Poznania.

 
GOSPODARKA W GMINIE STĘSZEW

Do atutów gminy należą:

  • położenie geograficzne (bliskość Poznania)
  • dobre szlaki komunikacyjne (w tym bocznice PKP, przez Stęszew ma przebiegać planowana obwodnica Poznania, a niedaleko jest autostrada).
  • bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura
  • wysokie kwalifikacje zawodowe mieszkańców
 
Szkolnictwo w Gminie Stęszew

Wysoki poziom edukacji jest jednym z warunków osiągnięcia wszechstronnego rozwoju społeczeństwa, dlatego też gmina kładzie duży nacisk na zapewnienie dzieciom i młodzieży jak najlepszych warunków do nauki.

 
„URATUJ KOŚCIÓŁ – PRZEJDZIESZ DO HISTORII”

Kościół pw. św. Barbary został oddany wiernym w 1463 roku i funkcjonuje prawie nieprzerwanie do dziś. rekomendowany jest jako obiekt wart zwiedzania w ramach dwustu kilometrowej pętli rowerowej wokół Poznania ze względu na unikalne zabytki stanowiące wyposażenie kościoła, m.in. płytę pamiątkową Mikołaja Tomickiego wykonana w pracowni braci Vischer w Norynbergii w roku 1524.

 
Łódź warto zwiedzić

Łódź - wieś w województwie wielkopolskim, powiecie poznańskim (w latach 1975-1998 w województwie poznańskim), gminie Stęszew, na obrzeżach Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wieś położona jest pomiędzy dwoma jeziorami rynnowymi: Witobelskim i Łódzko-Dymaczewskim.

 
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH
13.11.2009.

W poprzednim okresie programowania Unii Europejskiej w latach 2004-2006 Gminie Stęszew udało się pozyskać środki finansowe z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Projektu dotyczył budowy i remontu sieci wodociągowej na terenie gminy Stęszew. Procedurę uzyskania dofinansowania tej inwestycji Gmina Stęszew rozpoczęła w czerwcu 2004 roku..Efektem rzeczowym zrealizowanej inwestycji było wybudowanie 2645 m sieci wodociągowej. Ponadto w ramach Projektu wyremontowano istniejącą na terenie gminy sieć wodociągową na długości 6010 m.Projekt prowadzony był w dziewięciu miejscowościach gminy Stęszew.

Zrealizowany projekt ma poprawić jakość życia mieszkańców naszej gminy oraz zwiększyć jej atrakcyjność inwestycyjną.

Obecnie trwa nowy okres programowania Unii Europejskiej obejmujący lata 2007-2013 , w którym to Gmina Stęszew aplikuje o środki unijne.

W sierpniu 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji dla działania „Odnowa i Rozwój Wsi ”realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wniosek Gminy Stęszew dotyczący dofinansowania projektu pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego z nawierzchnią syntetyczna w miejscowości Strykowo” został pozytywnie zweryfikowany i  znalazł się na liście operacji, które zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. W dniu 25 września 2009r.  w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została  podpisana umowa   o  przyznanie pomocy. Środki na dofinansowanie projektu będą pochodziły z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Obecnie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego weryfikowany jest wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania:” Podstawowe usługi  dla gospodarki i ludności wiejskiej ” na projekt dotyczący budowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach wiejskich wraz z  zakupem sprzętu asenizacyjnego.

Gmina Stęszew wraz z Gminami Buk i  Dopiewo wchodzi w skład Stowarzyszenia  - Lokalna Grupa Działania „Źródło”, które to zostało wybrane decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W dniu 26 czerwca 2009r.  w  Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego została  podpisana umowa   o warunkach  sposobie  realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie   otrzyma   środki  finansowe w wysokości   ponad 5 mln zł   na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.

Dofinansowanie ze środków unijnych  obejmować będzie działania: odnowa i rozwój wsi, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie działalności nierolniczej oraz tzw. małe projekty.

Cel działania Stowarzyszenie  - Lokalna Grupa Działania „Źródło” został określony w misji stowarzyszenia jako dążenie poprzez współpracę i wspólne cele do budowy komplementarnej oazy rekreacyjnej dającej korzyści wszystkim mieszkańcom gmin Buk, Stęszew i Dopiewo, dla urzeczywistnienia wizji, jaką są nowoczesne tereny rekreacyjne w otoczeniu Jezior Niepruszewskiego, Tomickiego i Strykowskiego, utworzone w wyniku wdrożenia zintegrowanej polityki aktywizacji obejmującej sektor gospodarczy, sektor publiczny i sektor społeczny.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »