Biedrusko
03.10.2008.

Biedrusko jest dużym podmiejskim osiedlem, liczącym blisko 2 tyś mieszkańców. Na specyficznym charakterze osiedla zaważyła lokalizacja pruskiego obozu wojskowego i dalszy rozwój, polskiego już poligonu, który aż do końca lat 80-tych był "garnizonem zamkniętym". Biedrusko położone jest przy szosie z Poznania do Murowanej Gośliny i Wągrowca, 17 km od stolicy Wielkopolski.

We wrześniu 1994 r. 900 żołnierzy i oficerów z 13 krajów prowadziło na tutejszym poligonie ćwiczenia pod nazwą "Most współpracy" w ramach "Partnerstwa dla pokoju". Prócz żołnierzy na poligonie goszczą także ekipy filmowe. Piękno krajobrazu i brak śladów cywilizacji wabi producentów, którzy decydują się na kręcenie wielu scen właśnie w okolicach Biedruska: to tu realizowano niektóre ujęcia "Kazimierza Wielkiego" Ewy i Czesława Petelskich oraz wiele scen batalistycznych "Ogniem i Mieczem" Jerzego Hoffmana. W tym ostatnim obrazie uwieczniono także ruiny kościoła w Chojnicy. Poligon, lasy, jeziora, pola i łąki zostały objęte ochroną poprzez utworzenie uchwałą Rady Gminy z roku 1995 Obszaru Chronionego Krajobrazu Biedrusko .

W Biedrusku, na skraju zabudowań, pomiędzy główną szosą biegnącą przez miejscowość a wysokim brzegiem Warty, wznosi się okazały pałac, zbudowany według projektu gorzowskiego architekta Ludwika Huhna, w latach 1877-80, dla ówczesnego właściciela Albrechta Ottona Maksymiliana von Treskow . Wśród zabudowań koszarowych zwraca uwagę kasyno oficerskie przebudowane po roku 1904 z wcześniejszego budynku, z lat 80-tych XIX wieku. Przy rozwidleniu dróg do Radojewa i do Złotnik stoi ciekawa kuźnia zbudowana w 1904 roku, adaptowana ostatnio na bar. Dalej przy drodze do Radojewa, na tle zabudowy koszarowej wyróżnia się wysoka wodociągowa wieża ciśnień zbudowana w roku 1901 z czerwonej cegły. Wojskową i wojenną przeszłość Biedruska przypominają również pomniki i cmentarze .

Na południe od osiedla, przy szosie do Radojewa znajduje się dawny młyn wodny Łysy Młyn, piętrzący od końca XIX wieku wody strumienia, zwanego niegdyś Młynówką, płynącego z Jeziora Glinnowieckiego do Warty.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484