Dochody gminy
03.10.2008.

Barbara Stachowiak

Dochody gminy Suchy Las w ubiegłym roku wyniosły prawie 80 mln złotych i były wyższe o prawie 5 mln złotych niż zakładano w projekcie. "Poza tym dziś budżet mamy wyższy o kilkadziesiąt milionów złotych niż dwa, czy trzy lata temu"- podkreślił podczas kwietniowej sesji Grzegorz Wojtera, Wójt Gminy Suchy Las.

Największe znaczenie w dochodach gminy przyniosły podatki od nieruchomości, środków transportowych, czy udział w podatkach od osób prawnych i fizycznych. Grzegorz Wojtera w trakcie absolutoryjnej sesji zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt, który przełożył się na wzrost ilości środków w budżecie. "Jednym z największych przełomów w polityce finansowej naszej gminy jest to, że obecnie jesteśmy pełnoprawnym podatnikiem. To zasługa działu finansowego Urzędu Gminy, że dzisiaj możemy składać faktury do Urzędu Skarbowego i odzyskiwać podatek VAT. Dodam, że są to kwoty niebagatelne"- mówił Grzegorz Wojtera.

Poza tym radni zauważyli, że dochody budżetu z roku na rok przewyższają wydatki bieżące, a gmina wypracowuje znaczną nadwyżkę operacyjną. Ten dodatni wynik operacyjny w wysokości 38,5 mln złotych, stanowiący różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi pokazuje, w jakiej kondycji finansowej jest jednostka samorządu terytorialnego. A w tym przypadku można śmiało stwierdzić, że w bardzo dobrej. Dzięki temu gmina ma możliwość zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań finansowych, przy jednoczesnym pokrywaniu bieżących płatności. Z wyliczeń sporządzonych przez Ministerstwo Finansów i Regionalną Izbę Obrachunkową wynika, że gmina mogłaby zadłużyć się na kwotę równowartą 100 procent wysokości budżetu. Obecnie zadłużenie gminy wynosi ponad 27 milionów złotych.

Radni mieli także kilka uwag, do wykonania ubiegłorocznego budżetu. Jak powiedział w trakcie sesji Zdzisław Szymański, gmina ma pieniądze i ma zadania, tylko strona realizacyjna funduszy pozostawia wiele do życzenia. Jeżeli chodzi o inwestycje,, na drodze do ich realizacji przeszkodą są opóźnienia w pracach projektowych oraz trudności z wyłonieniem wykonawców. Tak było chociażby w przypadku procedury przetargowej na budowę kompleksu basenowego w Suchym Lesie, gdzie wykonawcę wyłoniono dopiero za czwartym razem. Mimo, że w 2007 roku nie urzeczywistniono wszystkich planów, mieszkańcy gminy nie powinni mieć powodów do niezadowolenia. "Gmina przez cały czas się rozwija i widać tę dynamikę"- zaznaczył Grzegorz Wojtera.

W ubiegłym roku wykonanych zostało wiele inwestycji i jak podkreślił Jerzy Świerkowski, zastępca wójta, wszystkie były ważne, ale warto zwrócić uwagę na kilka z nich. Mowa tu o takich zadaniach jak: rozbudowa i modernizacja przedszkola Leśnych Ludków w Suchym Lesie (koszt blisko 4,4 mln zł), modernizacja ulic: Sadowej, Owocowej, Morelowej, Brzoskwiniowej, Podjazdowej, Starej Drogi, Strażackiej, Szkolnej, Nektarowej, Sosnowej, Słonecznej (koszt ponad 9,5 mln zł), budowa sieci wodociągowej w Biedrusku (koszt ponad 237 tys. zł), budowa ulicy Złotnickiej w Złotnikach (koszt ponad 380 tys. zł), przebudowa ulicy Jelonkowej miedzy ulicą Łagiewnicką i Cichą w Złotnikach (koszt 296 tys. zł), budowa i modernizacja oświetlenia w Złotnikach, Złotkowie, Suchym Lesie, Golęczewie, Chludowie (koszt około 800 tys. zł), modernizacja przedszkola w Biedrusku (koszt blisko 1,1 mln zł), budowa boisk sportowych w Chludowie, Biedrusku i Suchym Lesie (koszt ponad 1,6 mln zł), modernizacja ulic: Żurawiej, Bocianiej, Muchomorowej, Skowronkowej (koszt ponad 1,3 mln zł), rozpoczęcie budowy kompleksu basenowego (całkowity koszt 24 mln zł).

Będziemy więcej płacić gminom

Agnieszka Streich

W 2009 roku, będziemy więcej płacić gminom. Ministerstwo finansów pozwoliło gminom zwiększyć podatki lokalne 4,2 proc. Od stycznia możemy zapłacić więcej za dom, działkę, psa itd. Władze Poznania zamierzają maksymalnie podnieść stawki podatków bo miasto potrzebuje pieniędzy na inwestycje. Kto ich nie potrzebuje? Ta sytuacja sprzyja Gminie Suchy Las, bo zwiększy się ilość bogatych poznaniaków, którzy tu wybudują dom, przeniosą swoją firmę. Nowa, szeroka, czteropasmowa ul. Obornicka ułatwi dojazd do Poznania. Objechałam całą Gminę Suchy Las, to są przepiękne tereny do budownictwa domów jednorodzinnych. Z punktu widzenia przedsiębiorcy taniej jest prowadzić działalność gospodarczą w Suchym Lesie niż drogim Poznaniu. Gmina Suchy Las wie, że jeżeli wydzieli działki budowlane, wybuduje drogi i zapewni kanalizację, to te działki sprzeda na pniu. Dlatego dziś gmina przyciąga ludzi z Poznania i innych części kraju. Będzie się nadal dynamicznie rozwijać i to dzięki Poznaniowi. Żeby zachęcić Poznaniaków do zamieszkania w gminie wybudowano obiekty sportowe, a ostatnio wielką pływalnię. Wysoki poziom szkolnictwa zachęca młode rodziny do budowania tu domów.

Park wodny w Suchym Lesie buduje świetna firma Nickel Development. To jest cały przemyślany kompleks sportowy ze szkołą podstawową i gimnazjum. Za szkołą świetne boisko piłkarskie z dobrą trawą i bieżnią, obok boisko ze sztucznej trawy, a przed szkołą hala widowiskowo-sportowa, obok niej świetna restauracja a teraz tu buduje się kompleks basenów. Jeżeli władze wybudują lodowisko, to już obok Poznania będzie Ameryka. Wokół tych obiektów są liczne parkingi dla samochodów. Dlaczego władze Suchego Lasu to robią? Bo wszystkie młode rodziny, które tu wybudują swój dom, mają gwarancje, że ich dzieci będą uprawiać sport. Czyli w tym najtrudniejszym okresie, nie będą się nudzić. Tak przemyślanej polityki wychowania młodych ludzi przez sport nie widziałem nigdzie.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484