Kapituła Nagrody Gospodarczej
Autor: Redakcja   
03.10.2008.

Kapituła Nagrody Gospodarczej, działająca przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała w 2008 roku KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI oraz ZŁOTY MEDAL dla GMINY SUCHY LAS

Dla najlepszej gminy wiejskiej w Polsce, która wypracowała najwiekszy dochód na jednego mieszkaca, który wynosi 5.830,42 zł

UZASADNIENIE KAPITUŁY

Gmina Suchy Las w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, jest położona w obrębie aglomeracji poznańskiej. Wiemy, że gmina jest atrakcyjna dla swoich mieszkańców, ale też dla inwestorów i nowych mieszkańców z  Poznania. Jeżeli 6 lat temu gmina miała 8 tys. mieszkańców, to dziś ma ich 13 tys. Większość z nich to emigranci z Poznania. Ale na dziś gmina ma 2,5 tys podmiotów gospodarczych, przeważają średnie i małe. Żeby przyciągnąć kapitał gmina rozwija infrastrukturę, oferuje dogodne lokalizacje, ale też chce mieć zakłady nieuciążliwe dla środowiska naturalnego. Ten dynamiczny rozwój spowodował, że w 2007 roku gmina Suchy Las wypracowała dochód na jednego mieszkańca 5830,42 zł, jest to najlepszy wynik dla gmin wiejskich w Polsce.. Ten sukces nie dziwi, wdrożenie, funkcjonowanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2001 ma na celu wzrost zadowolenia klientów, ciągłe doskonalenie swej działalności dla dobra ludzi tu mieszkających. Gmina poza tym gwarantuje dobre wykształcenie w szkołach, podstawowych, średnich, dba też o bazę sportową dla tych szkół. Modernizacja ulicy Obornickiej usprawni komunikację na tej obciążonej trasie komunikacyjnej, ale ta trasa umożliwi dalszy dynamiczny rozwój. Ażeby mieszkaniec Suchego Lasu czuł się dobrze i mógł łatwo dostać się do Poznania, gmina uruchomiła własne linie autobusowe. Przyznanie Gminie Suchy Las "Kryształowego Pucharu Polski" oraz "Złotego Medalu" ma pokazać bardzo dobrą gminę o silnej gospodarce. Wielki sukces tej gminy, to stopniowe włączanie się do wielkiej aglomeracji poznańskiej, nic nie tracąc ze swojej atrakcyjności gminy wiejskiej.

W "Naszej Wielkopolsce" pokazujemy osiągnięcia Gminy Suchy Las, to nie tylko sukces władz gminy ale ludzi tu zamieszkujących. Gmina Suchy Las pokazała, że właśnie tu wypracowano największe dochody na jednego mieszkańca w Polsce. A zdobyta nagroda będzie promować Gminę Suchy Las w Polsce.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484