Miejscowości historyczne
03.10.2008.

Glinienko

było od średniowiecza, aż do czasu II wojny światowej niewielką wsią leżącą w centralnej części dzisiejszej gminy Suchy Las, przy południowo wschodnim brzegu jeziora Glinnowieckiego. Podobnie jak Chojnica, po 1945 roku wieś opustoszała.

Przy zachodnim krańcu jeziora znajdowało się Glinno. Wraz z powiększeniem poligonu, po 1945 roku mieszkańcy wsi także opuścili rodzinne zabudowania. W roku 1757 w Glinnie urodził się Wojciech Bogusławski. Założył on w  Warszawie pierwszą polską Szkołę Dramatyczną. Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie nosi jego imię. Do dziś zachowały się fragmenty fundamentów dworku, w którym przyszedł na świat. W pobliżu stoi pomnik – głaz narzutowy poświęcony Wojciechowi Bogusławskiemu. Przy zachodnim brzegu Jeziora Glinnowieckiego znajduje się dobrze zachowane grodzisko wczesnośredniowieczne i neogotycki grobowiec . Przy drodze z Moraska do Glinna, w 1993 roku odkryto interesujące cmentarzysko kultury grobów kloszowych. Ciekawostką jest, że szczątki odkryte przez archeologów na tym cmentarzysku zostały poddane, po raz pierwszy w Polsce, analizie DNA.

Łagiewniki

od średniowiecza aż do czasu II wojny światowej były wsią leżącą w centrum dawnej gminy Suchy Las, przy drodze z Biedruska, przez Chojnicę, do Złotnik . Łagiewniki wymieniane są już w dokumentach z XV wieku, w 1510 roku należały do parafii w Chojnicy. Po powiększeniu poligonu, po 1945 roku wieś opustoszała. Tragiczną historię Łagiewnik z lat ostatniej wojny upamiętnia Pomnik Ofiar Faszyzmu. 2 września 1939 roku w walce powietrznej nad wsią ppor. Włodzimierz Gedymin pilotujący samolot P-11C strącił niemiecki samolot bombowy Heinkel 111. Mieszkańcy Łagiewnik i okolicznych wsi ujęli dwóch uratowanych niemieckich lotników i przekazali ich w ręce polskich władz wojskowych. W odwecie, po urządzeniu pokazowego procesu, władze okupacyjne wyrokiem z 18 stycznia 1940 roku skazały na śmierć ośmiu mieszkańców wsi i okolic. Pozostałych sześciu zginęło w faszystowskich.

Chojnica

w XIV i XV wieku była czołem opola – główną osadą związku ponad dwudziestu wsi. Później funkcjonowała jako wieś leżąca w centralnej części dzisiejszej gminy Suchy Las. Po powiększeniu poligonu, po II wojnie światowej opustoszała. Świadkiem dawnej świetności są ruiny kościoła parafialnego. Przy tym niegdyś wspaniałym późnogotyckim obiekcie, objętym aktualnie ochroną jako zabytek, stoi murowana, kwadratowa, dwukondygnacyjna dzwonnica, postawiona w roku 1846. W pobliżu kościoła, w lesie, przy szosie, znajduje się też dawny cmentarz.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826