ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

Kapituła Nagrody Gospodarczej, działająca przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała w 2008 roku KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI oraz ZŁOTY MEDAL dla GMINY SUCHY LAS

 
SUCHY LAS prezentacja miejscowości

Suchy Las jest siedzibą samorządowych władz gminy. Liczba mieszkańców tego osiedla liczy ponad 5 tyś. mieszkańców. Miejscowość położona jest przy północnej granicy Poznania, przy szosie krajowej nr 11 Poznań – Koszalin, 8 km na północ od centrum stolicy Wielkopolski.

 
Dochody gminy

Barbara Stachowiak

Dochody gminy Suchy Las w ubiegłym roku wyniosły prawie 80 mln złotych i były wyższe o prawie 5 mln złotych niż zakładano w projekcie. "Poza tym dziś budżet mamy wyższy o kilkadziesiąt milionów złotych niż dwa, czy trzy lata temu"- podkreślił podczas kwietniowej sesji Grzegorz Wojtera, Wójt Gminy Suchy Las.

 
Autobusowe linie w gminie

Prezes Zarządu mówi o firmie:

Zakład został powołany w 1991r. jako zakład budżetowy gminy Suchy Las. Od chwili powstania do końca 2001r. zajmował się świadczeniem usług komunalnych oraz usług komunikacji autobusowej rozkładowej dla mieszkańców gminy. Od dnia 1 stycznia 2002r. Zakład jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów posiada .gmina Suchy Las.

 
Historia gminy

Prawdopodobnie w XI lub XII wieku powstała pierwsza parafia – w Chojnicy. Wzmianki o miejscowościach dzisiejszej gminy pojawiają się w źródłach pisanych z XIII – XV wieku. Wtedy to kilka z nich (m.in. Chludowo, a później Biedrusko) nadanych zostało klasztorowi cysterek z Owińsk, natomiast Suchy Las – joannitom z Poznania.

 
Chludowo

Chludowo liczy blisko 1200 mieszkańców. Wieś leży przy drodze nr 11, 20 km od Poznania. Pierwsza wzmianka pisana o miejscowości pochodzi z roku 1252, kiedy to Książe Przemysł I przekazał Chludowo zakonowi cysterek z Owińsk.

 
Roman Dmowski

mieszkał w Chludowie
od 1923r. do 1934r.

 
Biedrusko

Biedrusko jest dużym podmiejskim osiedlem, liczącym blisko 2 tyś mieszkańców. Na specyficznym charakterze osiedla zaważyła lokalizacja pruskiego obozu wojskowego i dalszy rozwój, polskiego już poligonu, który aż do końca lat 80-tych był "garnizonem zamkniętym". Biedrusko położone jest przy szosie z Poznania do Murowanej Gośliny i Wągrowca, 17 km od stolicy Wielkopolski.

 
Stare Biedrusko ginie

Wojsko szuka terenów pod budownictwo, tu maja pięknie odnowione osiedle.

 
Szanowni Państwo!
03.10.2008.

Miło mi powitać Państwa na łamach niniejszego czasopisma. Pragnę zaprezentować gminę Suchy Las, która od wielu lat plasuje się w czołówce najbogatszych gmin w Polsce. Jest to ściśle związane z dużymi środkami finansowymi, przeznaczanymi corocznie na inwestycje.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

O kierunku rozwoju gminy decydują zapisy Strategii Rozwoju Gminy oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Założenia zawarte w tych dokumentach są konsekwentnie realizowane.

Infrastruktura techniczna, a w szczególności infrastruktura drogowa jest podstawowym warunkiem rozwoju. Każdego roku na realizację projektów, zwłaszcza na infrastrukturę drogową, przeznaczana jest blisko połowa środków inwestycyjnych. Sądzę, że przez najbliższych kilka lat właśnie inwestycje drogowe będą dominowały w budżetach. Przeprowadzana jest również modernizacja bazy dydaktycznej, w gminie pojawia się coraz więcej terenów zielonych, budujemy nowe place zabaw dla dzieci.

Dzisiaj gmina Suchy Las dla terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą ma opracowane w większości plany miejscowe. Są to głównie cztery rejony. Trzy z nich objęte są dodatkowo ulgami dla inwestorów. To oczywiście korzystnie wpływa na decyzje inwestorów o tym, aby lokalizować siedziby swoich firm u nas. Mamy spore zróżnicowanie podmiotów gospodarczych, z akcentem na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to niezwykle korzystne, bowiem właśnie takie przedsiębiorstwa są obecnie największą siłą w gospodarce Wielkopolski. W gminie Suchy Las funkcjonuje około 2500 podmiotów gospodarczych. Jest to bardzo dobry wskaźnik i pewnego rodzaju domena gminy. Lokalizacja tych firm jest ściśle związana z faktem, że gmina leży w pobliżu stolicy Wielkopolski. Odległość od Poznania jest niewielka i przepływ w obu kierunkach jest bardzo duży. Gmina ma również bardzo dobrze rozwiniętą komunikację autobusową. Kierunek rozwoju zapisany w strategii i studium należy kontynuować. Gmina Suchy Las jest postrzegana jako miejsce, gdzie warto mieszkać. Będą więc nadal prowadzone inwestycje w zakresie oświaty, usług, dobrej oferty sportowej oraz rekreacyjnej. Sądzę, że oferta w takiej postaci znajdzie uznanie zarówno u tych, którzy szukają miejsca dla siebie i swojej rodziny, jak i u tych, którzy już mieszkają w gminie Suchy Las.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »