Szanowni Państwo!
03.10.2008.

Miło mi powitać Państwa na łamach niniejszego czasopisma. Pragnę zaprezentować gminę Suchy Las, która od wielu lat plasuje się w czołówce najbogatszych gmin w Polsce. Jest to ściśle związane z dużymi środkami finansowymi, przeznaczanymi corocznie na inwestycje.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera

O kierunku rozwoju gminy decydują zapisy Strategii Rozwoju Gminy oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. Założenia zawarte w tych dokumentach są konsekwentnie realizowane.

Infrastruktura techniczna, a w szczególności infrastruktura drogowa jest podstawowym warunkiem rozwoju. Każdego roku na realizację projektów, zwłaszcza na infrastrukturę drogową, przeznaczana jest blisko połowa środków inwestycyjnych. Sądzę, że przez najbliższych kilka lat właśnie inwestycje drogowe będą dominowały w budżetach. Przeprowadzana jest również modernizacja bazy dydaktycznej, w gminie pojawia się coraz więcej terenów zielonych, budujemy nowe place zabaw dla dzieci.

Dzisiaj gmina Suchy Las dla terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą ma opracowane w większości plany miejscowe. Są to głównie cztery rejony. Trzy z nich objęte są dodatkowo ulgami dla inwestorów. To oczywiście korzystnie wpływa na decyzje inwestorów o tym, aby lokalizować siedziby swoich firm u nas. Mamy spore zróżnicowanie podmiotów gospodarczych, z akcentem na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to niezwykle korzystne, bowiem właśnie takie przedsiębiorstwa są obecnie największą siłą w gospodarce Wielkopolski. W gminie Suchy Las funkcjonuje około 2500 podmiotów gospodarczych. Jest to bardzo dobry wskaźnik i pewnego rodzaju domena gminy. Lokalizacja tych firm jest ściśle związana z faktem, że gmina leży w pobliżu stolicy Wielkopolski. Odległość od Poznania jest niewielka i przepływ w obu kierunkach jest bardzo duży. Gmina ma również bardzo dobrze rozwiniętą komunikację autobusową. Kierunek rozwoju zapisany w strategii i studium należy kontynuować. Gmina Suchy Las jest postrzegana jako miejsce, gdzie warto mieszkać. Będą więc nadal prowadzone inwestycje w zakresie oświaty, usług, dobrej oferty sportowej oraz rekreacyjnej. Sądzę, że oferta w takiej postaci znajdzie uznanie zarówno u tych, którzy szukają miejsca dla siebie i swojej rodziny, jak i u tych, którzy już mieszkają w gminie Suchy Las.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484