Gdzie ludzie z Kępna studiują
Autor: Redakcja   
01.04.2010.

Z opracowania Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kępnie wynika, iż wśród 692 uczniów, którzy ukończyli edukację ponad gimnazjalną na terenie Kępna w roku 2009, ponad połowa 53,18 % podjęła dalszą naukę. Na studia dzienne zdecydowało się 150 absolwentów, na studia zaoczne i wieczorowe 158, szkołę policealną wybrało 16 osób. Technikum i liceum uzupełniające dla dorosłych na podbudowie ZSZ wybrały 44 osoby.

Młodzi ludzie z Kępna studiują między innymi na Uniwersytecie we Wrocławiu

Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie im.Adama Mickiewicza w Poznaniu

Absolwenci kępińskich szkół ponad gimnazjalnych studiują na uczelniach praktycznie w całej Polsce, jednak najczęściej ze względu na odległość od Kępna wybierają Wrocław, Opole, Poznań.

Absolwenci mają też okazję na podjecie studiów na miejscu w Kępnie. Działa tu bowiem Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja – Wydział Ekonomii (Wydział zamiejscowy Wyższej Szkoły Zarządzana Edukacja z Wrocławia). Wydział zamiejscowy w Kępnie został utworzony w 2001 r. na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Kształci studentów na studiach I stopnia na kierunku Zarządzanie.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484