Gospodarka w Kępnie
Autor: Redakcja   
01.04.2010.

Jeszcze do 1989 roku Gmina Kępno była typowo rolniczą z nielicznymi zakładami przemysłowymi i rzemieślniczymi. Od tego czasu wyraźnie zmieniała to oblicze i czyni to nadal. W miejsce zakładów rzemieślniczych powstają zakłady w których pracę znajduje kilkadziesiąt, a często kilkaset osób.

Miasto Kępno już było nagradzane a czasów rządu Jerzego Buzka

Stare miasto w Kępnie

Miasto i gmina Kępno posiada znaczny potencjał przemysłowy. Główne gałęzie przemysłu to: meblarska, drzewna, odzieżowa, produkcja urządzeń precyzyjnych, spożywcza. Działa tu ponad 2000 podmiotów gospodarczych.

Kępno to znaczący ośrodek produkcji mebli. Przedsiębiorstwa tej branży korzystają ze sprzyjającej koniunktury. Polska w 2005 roku stała się czwartym eksporterem mebli na świecie.

Przemysł zlokalizowany jest głównie we wschodniej i północnej części miasta i terenach wiejskich przylegających bezpośrednio do tych części miasta (Mianowice) oraz w zachodniej części miasta, przy ulicy Wrocławskiej. Z danych jakie posiada Urząd Miasta i Gminy w systemie ewidencji działalności gospodarczej wynika, że zdecydowana większość podmiotów gospodarki występuje w sektorze prywatnym.

Liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy wzrasta z roku na rok, co prezentuje poniższa tabela

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Liczba podmiotów gospodarczych*

1956

1974

2048

2109

*bez spółek prawa handlowego, instytucji publicznych, korporacji

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484