ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła nagrody gospodarczej

KAPITUŁA NAGRODY GOSPODARCZEJ, DZIAŁAJĄCA PRZY STOWARZYSZENIU RUCH REGIONALNY WIELKOPOLAN PRZYZNAŁA W 2009 ROKU

KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI
oraz
ZŁOTY MEDAL MIASTU KĘPNO

 
Szkolnictwo podstawowe i wyższe

Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Na terenie gminy działa 17 placówek oświatowych, w tym 5 przedszkoli samorządowych, 8 szkół podstawowych, 3 gimnazja i zespół szkół (gimnazjum i szkoła podstawowa). Wśród szkół podstawowych jedna to placówka z oddziałami integracyjnymi, podobnie zresztą jak jedna z placówek gimnazjalnych. Na terenie Gminy Kępno funkcjonuje również jedno niepubliczne przedszkole (prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek).

 
Gdzie ludzie z Kępna studiują

Z opracowania Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kępnie wynika, iż wśród 692 uczniów, którzy ukończyli edukację ponad gimnazjalną na terenie Kępna w roku 2009, ponad połowa 53,18 % podjęła dalszą naukę. Na studia dzienne zdecydowało się 150 absolwentów, na studia zaoczne i wieczorowe 158, szkołę policealną wybrało 16 osób. Technikum i liceum uzupełniające dla dorosłych na podbudowie ZSZ wybrały 44 osoby.

 
Gospodarka w Kępnie

Jeszcze do 1989 roku Gmina Kępno była typowo rolniczą z nielicznymi zakładami przemysłowymi i rzemieślniczymi. Od tego czasu wyraźnie zmieniała to oblicze i czyni to nadal. W miejsce zakładów rzemieślniczych powstają zakłady w których pracę znajduje kilkadziesiąt, a często kilkaset osób.

 
Szpital w Kępnie

Szpital Powiatowy w Kępnie uruchomiono w 1897 r. W roku 2008 w szpitalu hospitalizowanych było 7954 pacjentów. Szpital w Kępnie dysponuje 233 łóżkami.

 
Infrastruktura w Kępnie

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Wszystkie miejscowości na terenie Gminy Kępno zaopatrywane są w wodę pitną dostarczaną ze zbiorowych sieci wodociągowych. Łącznie na terenie Gminy znajduje się 179,3 km sieci wodociągowej i 4987 szt. przyłączy wodociągowych. W chwili obecnej pomimo zwodociągowania gminy praktycznie w 100% tylko ok. 96 % mieszkańców gminy jest objętych usługami Wodociągów Kępińskich Sp. z o.o. Część mieszkańców pomimo technicznych możliwości korzysta do dnia dzisiejszego z własnych ujęć wody. Kępno posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości hydraulicznej 8.000 m3/d. Oczyszczalnia ta została zmodernizowana w 2006 roku i obecnie spełnia wszelkie wymogi odnośnie jakości odprowadzanych ścieków.

 
Gospodarka odpadami

Zakład Zagospodarowania Odpadów Kępno

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Kępno powstanie Zakład Zagospodarowania Odpadów. Zakład ten zlokalizowany będzie w pobliżu miejscowości Olszowa, w odległości około 5 km od Kępna.

 
Historia Ratusza w Kępnie
Autor: Redakcja   
01.04.2010.

Należy przypuszczać iż w XVII stuleciu wybudowano w środku kępińskiego Rynku drewniany Ratusz, o którym wspominają księgi grodzkie, gdzie został zamieszczony opis Ratusza i jego stan zachowania w końcu XVIII stulecia:

„Ratusik w rynku w którym dwie komórki na dole dla więźniów, a na górze izdebka, chociaż zdezelowany, stoi, dach na nim bardzo zły i szpeci miasto”. Z opisu tego wynika, iż był to jednopiętrowy budynek wykonany z drewna i kryty gontem. Po nieomalże stu latach, jego stan techniczny był zły. Odnośnie jego początków, czyli daty wybudowania nie zachowały się żadne dane źródłowe. Wiemy także, iż z końcem XVIII stulecia budynek ów został rozebrany. Na jego miejscu w roku 1835 wybudowano nowy Ratusz w stylu klasycystycznym, dwukondygnacyjny z frontem wysuniętym przed elewacją, dwuspadowym dachem pokrytym dachówką, na którego szczycie wzniesiono niewysoką, krępą wieżyczkę z zegarem. W budynku tym znalazły się pomieszczenia dla władz miejskich oraz Sądu Ziemsko-Miejskiego. Już wkrótce stał się on niewystarczający dla tych dwóch instytucji i dlatego mieszczanie kępińscy wznieśli tuż obok, bo na ulicy Ratuszowej 2, nowy budynek ratusza, również w stylu klasycystycznym, w którym to budynku władze samorządu kępińskiego znajdowały się do 1975 r. Budowa nowego Ratusza nastąpiła w roku 1846. Gmach dawnego Ratusza uległ rozbudowie w roku 1866. Do wydłużonego na planie prostokąta gmachu dołączono dwa prostokątne rozality boczne, wysunięte przed elewację frontową (zachodnią).

Na dachu dwuspadowym, krytym dachówką, na osi głównej umieszczona była wyżej wspomniana wieżyczka, która również uległa przebudowie. Zachowano murowaną, kwadratowa podstawę, dodając do niej ośmioboczny, drewniany trzon z arkadowymi przezroczami, kryty stożkowym hełmem z chorągiewką na iglicy. W tym stanie architektonicznym ratusz kępiński przetrwał do czasów nam współczesnych. Gdy w roku 1995 wybudowano w Kępnie nowy gmach sądu rejonowego, kępiński Ratusz po procesie komunalizacji powrócił do dawnych właścicieli, czyli kępińskich władz samorządowych. Po przeprowadzonym w latach 2005-2007 remoncie kapitalnym, pełni dziś swoją dawną, zgodną z dziejami naszego miasta funkcję. Budynek uzyskał nowy blask i stał się początkiem rewitalizacji jednego z największych wielkopolskich Rynków

Za przebudowę kępińskiego ratusza Gmina otrzymała następujące nagrody:

  • HIT 2007 w kategorii Samorządność za modernizację zabytkowego kępińskiego Ratusza.
  • nagroda dla Burmistrza MiG Kępno za opiekę nad zabytkami. Nagroda wręczana przez Wojewodę Wielkopolskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  • wyróżnienie w konkursie „Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej” za rok 2007. Tytuł przyznano w kategorii „obiekty modernizowane”, za przebudowę Ratusza Miejskiego w Kępnie.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »