ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Historia Ratusza w Kępnie

Należy przypuszczać iż w XVII stuleciu wybudowano w środku kępińskiego Rynku drewniany Ratusz, o którym wspominają księgi grodzkie, gdzie został zamieszczony opis Ratusza i jego stan zachowania w końcu XVIII stulecia:

 
Szkolnictwo podstawowe i wyższe

Gmina Kępno jest organem prowadzącym dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Na terenie gminy działa 17 placówek oświatowych, w tym 5 przedszkoli samorządowych, 8 szkół podstawowych, 3 gimnazja i zespół szkół (gimnazjum i szkoła podstawowa). Wśród szkół podstawowych jedna to placówka z oddziałami integracyjnymi, podobnie zresztą jak jedna z placówek gimnazjalnych. Na terenie Gminy Kępno funkcjonuje również jedno niepubliczne przedszkole (prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek).

 
Gdzie ludzie z Kępna studiują

Z opracowania Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Kępnie wynika, iż wśród 692 uczniów, którzy ukończyli edukację ponad gimnazjalną na terenie Kępna w roku 2009, ponad połowa 53,18 % podjęła dalszą naukę. Na studia dzienne zdecydowało się 150 absolwentów, na studia zaoczne i wieczorowe 158, szkołę policealną wybrało 16 osób. Technikum i liceum uzupełniające dla dorosłych na podbudowie ZSZ wybrały 44 osoby.

 
Gospodarka w Kępnie

Jeszcze do 1989 roku Gmina Kępno była typowo rolniczą z nielicznymi zakładami przemysłowymi i rzemieślniczymi. Od tego czasu wyraźnie zmieniała to oblicze i czyni to nadal. W miejsce zakładów rzemieślniczych powstają zakłady w których pracę znajduje kilkadziesiąt, a często kilkaset osób.

 
Szpital w Kępnie

Szpital Powiatowy w Kępnie uruchomiono w 1897 r. W roku 2008 w szpitalu hospitalizowanych było 7954 pacjentów. Szpital w Kępnie dysponuje 233 łóżkami.

 
Infrastruktura w Kępnie

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna

Wszystkie miejscowości na terenie Gminy Kępno zaopatrywane są w wodę pitną dostarczaną ze zbiorowych sieci wodociągowych. Łącznie na terenie Gminy znajduje się 179,3 km sieci wodociągowej i 4987 szt. przyłączy wodociągowych. W chwili obecnej pomimo zwodociągowania gminy praktycznie w 100% tylko ok. 96 % mieszkańców gminy jest objętych usługami Wodociągów Kępińskich Sp. z o.o. Część mieszkańców pomimo technicznych możliwości korzysta do dnia dzisiejszego z własnych ujęć wody. Kępno posiada mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków o przepustowości hydraulicznej 8.000 m3/d. Oczyszczalnia ta została zmodernizowana w 2006 roku i obecnie spełnia wszelkie wymogi odnośnie jakości odprowadzanych ścieków.

 
Gospodarka odpadami

Zakład Zagospodarowania Odpadów Kępno

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami na terenie Gminy Kępno powstanie Zakład Zagospodarowania Odpadów. Zakład ten zlokalizowany będzie w pobliżu miejscowości Olszowa, w odległości około 5 km od Kępna.

 
Kapituła nagrody gospodarczej
Autor: Redakcja   
01.04.2010.

KAPITUŁA NAGRODY GOSPODARCZEJ, DZIAŁAJĄCA PRZY STOWARZYSZENIU RUCH REGIONALNY WIELKOPOLAN PRZYZNAŁA W 2009 ROKU

KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI
oraz
ZŁOTY MEDAL MIASTU KĘPNO

Psikus Piotr - Burmistrz Kępna

Stary Rynek w Kępnie

UZASADNIENIE KAPITUŁY

Kapituła Nagrody Gospodarczej przy Stowarzyszeniu Ruch regionalny Wielkopolan uznała Miasto i Gminę Kępno za najlepszą w Kraju.

 • Niskie bezrobocie 4,3 %, średnia dla Wielkopolski koniec października 9,3%.
 • Miasto Kępno zamieszkuje 14748 mieszkańców (dane 2008 rok).
 • Wysokie wykształcenie mieszkańców:
  • wyższe 1223
  • profilowane 571
  • razem wyższe 1794
  • średnie 900
  • zawodowe średnie 3333
  • podstawowe 2838

W Kępnie wykształceniem wyższym i policealnym legitymuje się 14% populacji, jest to jeden z lepszych wyników w Polsce dla miast do 20 tys. mieszkańców.

Gospodarka

Dla rozwoju miasta i gminy opracowano plan zagospodarowania przestrzennego. Kępno jest jednym z nielicznych,  miast polskich, w którym opracowany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Wydzielono 100 ha na inwestycje. 16 podmiotów gospodarczych zatrudniających ponad 100 osób i tych większych razem zatrudnia 1900 osób. Większość w Kępnie jest małych firm, które pracują na rachunek własny, jest ich 604, i one zatrudniają około 1788 osób. Najwięcej mieszkańców pracuje w działalności produkcyjnej około 2700 osób.

Kapituła uzasadnia

Kępno jest położone w południowej części regionu wielkopolskiego, jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem gospodarczym i kulturalnym. Kępno jest bramą szeroko otwartą dla Dolnego i Górnego Śląska, na skrzyżowaniu ważnych międzynarodowych szlaków komunikacyjnych Katowice – Poznań i Warszawa – Wrocław. Miasto Kępno jest wspaniałym przykładem dla Polski, że małe miasta mogą się rozwijać. Postawiono tu na naukę, bo tylko dobrze wykształcony człowiek ma szansę na pracę. W Kępnie działa dobry szpital z licznymi oddziałami szpitalnymi, a stacja dializ osiągnęła najlepsze wyniki w Polsce. Dziś Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej wraz z Przychodnią działa sprawnie i nie ma długów.

Infrastruktura

Kępno jest miastem, które dba o infrastrukturę techniczną. Jest wodociągowane w całości, ma kanalizację i oczyszczalnie ścieków. Kępno jest połączone elektronicznie z Polską i rozbudowuje intensywnie Internet, który powinien być w każdym domu.

KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI
ORAZ ZŁOTY MEDAL
dla Miasta Kępno

CZŁONKOWIE KAPITUŁY
NAGRODY GOSPODARCZEJ

 • Ludwik Ratajczak
  Prezydent Stowarzyszenia
  Ruch Regionalny Wielkopolan
 • Krzysztof Pawłowski
  Prezes Kapituły Nagrody Gospodarczej
  ekspert d/s lotnictwa cywilnego

CZŁONKOWIE

 • Prof. dr hab. Józef Orczyk
  Były rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Prof. dr hab. Witold Wielicki
  Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego
 • dr inż. Włodzimierz Łęcki
  Były długoletni Wojewoda Wielkopolski i Senator RP, Przewodniczący Odbudowy Zamku Królewskiego w  Poznaniu
 • dr Zygmunt Andrzejak
  Członek Zarządu Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie
 • Andrzej Wituski
  Były długoletni Prezydent Miasta Poznania, Dyrektor Międzynarodowych Konkursów m.in. im. Henryka Wieniawskiego
 • Andrzej Skubiszyński
  Członek Rady Nadzorczej „Herbapolu” w Poznaniu
 • dr Marian Król
  Długoletni Wojewoda Wielkopolski, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
 • Jakub Zawadka
  Ekspert budowlany, Dyrektor Muzeum Rolnictwa w Szreniawie
 • Romuald Szperliński
  Prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału
 • Jan Koziołek
  Działacz gospodarczy, długoletni burmistrz Wolsztyna, obecnie Radny Powiatu Wolsztyńskiego
 • Andrzej Kasztelan
  Ekspert budownictwa, drogownictwa
 • dr Kazimierz Nadolny
  Doradca podatkowy, działacz organizacji pozarządowych
 
następny artykuł »