Infrastruktura
Autor: Redakcja   
17.08.2010.

Wygodniejsze życie - kanalizacja, ogrzewanie, drogi...

Samorząd gminy systematycznie remontuje i buduje ulice w mieście i na wsiach. Na zdjęciu ulica Ludowa w Krotoszynie tuż po oficjalnym odbiorze budowlanym

Miasto i Gmina Krotoszyn dąży do podnoszenia jakości życia i pracy na swoim terenie i corocznie przeznacza duże kwoty w budżecie gminnym na rozbudowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, drogowej i oświetleniowej. Rozbudową sieci gazowej zajmuje się firma Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Kalisz Rejon Gazowniczy Krotoszyn. Długość sieci gazowej, dostępny tylko na terenie miasta, wynosi 73,5 tys. metrów.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krotoszynie administruje siecią wodociągową o długości 319,7 kilometrów oraz siecią kanalizacyjną o długości 92,5 kilometrów. Obie są systematycznie modernizowane i remontowane. W latach 2004 - 2006 Krotoszyn przeprowadził rozbudowę i modernizację sieci sanitarnej i deszczowej (etap I), obejmującą północno-zachodnią część miasta, czyli osiedla Parcelki i Kopieczki oraz tereny inwestycyjne o długości kanalizacji rozdzielczej ok. 36 km. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 13,5 mln złotych. Blisko 8,5 mln zł gmina pozyskała na tę inwestycję z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W roku bieżącym gmina przystąpiła do „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn – etap II”, inwestycji w wysokim stopniu dofinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Według kosztorysu inwestorskiego wartość robót wynosi prawie 63 mln złotych netto, z czego 40 procent ma stanowić wkład własny gminy, resztę - dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Po rozstrzygnięciu przetargu ostateczny koszt inwestycji może ulec znacznej zmianie. Dzięki uzyskanej pomocy zewnętrznej w południowej części Krotoszyna wybudowana zostanie kanalizacja sanitarna o długości prawie 21 kilometrów i deszczowa o długości ponad 17 kilometrów oraz 10 przepompowni i 10 separatorów. O 3 kilometry wydłuży się gminna sieć wodociągowa. Projekt obejmuje teren ograniczony ulicami: Rawicką, Zdunowską, Kołłątaja, Staszica, Bolewskiego i Ogrodowskiego wraz z przyległymi ulicami osiedlowymi oraz kanalizację w centrum miasta, wzdłuż Jawnika. Zakończenie inwestycji - planowane na II kwartał 2013 roku - pozwoli na podniesienie komfortu życia mieszkańców i atrakcyjności obszarów zamieszkania.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Krotoszynie zajmuje się przede wszystkim wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła oraz dostarczaniem ciepłej wody dla odbiorców komunalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. W latach 2002-2006 spółka zmodernizowała kotłownię rejonową oraz zbudowała 5 nowych kotłowni gazowych w budynkach mieszkalnych przy ul. Rawickiej 2 i 4 i ul. Przemysłowej 11, 17 i 23. W 2008 r. oddano do użytkowania nowo wybudowaną kotłownię na eko-groszek we wsi Biadki przy ul. Rozdrażewskiej. Koszt inwestycji wyniósł ponad 582 tys. złotych. Rozbudowano także miejską sieć ciepłowniczą o około 1,74 km poprzez zakup i montaż 5 węzłów cieplnych w budynkach Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, Szkoły Podstawowej nr 4, Zespołu Szkół nr 3, Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej oraz budynku mieszkalnym przy ul. Rawickiej 7. Za tę rozbudowę spółka zapłaciła 1 mln 229 tys. złotych. Siec ciepłowniczą doprowadzono również do budynku Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie, co kosztowało 50,5 tys. złotych.

W roku minionym miejska sieć ciepłownicza wydłużona została o 0,27 km dzięki montażowi węzłów cieplnych do budynków ZEC-u przy ul. Kołłątaja i ZUS-u przy ul. Kobierskiej oraz do budynku przy ul. Zacisze. Łączny koszt inwestycji wyniósł 171,2 tys. złotych. W 2008 r. samorząd gminy przystąpił do etapowej budowy sieci teleinformatycznej na terenie miasta. Inwestycja została podzielona na etapy. W 2009 r. sfinalizowano etap pierwszy, obejmujący budowę sieci monitoringu wizyjnego, w ramach którego zamontowano 8 kamer. Punkty podglądu zlokalizowano w budynkach Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej. System oparty jest na przekazie światłowodowym. W drugim etapie zostaną zamontowane jeszcze 4 kamery. W kolejnych etapach jest budowa sieci nadajników internetu bezprzewodowego dla mieszkańców Krotoszyna. Instalacja nadajników planowana jest na budynkach w centrum miasta, takich jak: Ratusz, Urząd Miejski, Szkoła Podstawowa nr 4, muzeum, oraz w punktach ustawienia kamer. Samorząd co roku inwestuje w budowę dróg, chodników i parkingów, które usprawniają ruch drogowy i pieszy na terenie całej gminy. Nie zapomina przy tym o rozbudowie i remontach oświetlenia ulicznego, przeznaczając na te zadanie po kilkaset tysięcy złotych.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484