ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Serdecznie witam Państwa w Krotoszynie - słowo wstępne Burmistrza

Witam w mieście z blisko 600-letnią historią, choć wcale nie starym, nie nudnym, ale pogodnym i tętniącym radością.

 
Kapituła nagrody gospodarczej

KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI ORAZ ZŁOTY MEDAL dla MIASTA KROTOSZYN

 
Dzieje Krotoszyna

Krotoszyn położony jest w południowej części Wielkopolski, w połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem. Miasto zostało założone w 1415 roku przez Wierzbiętę z rodu Łodziów Krotoskich na mocy przywileju króla Władysława Jagiełły. Nazwa miejscowości ma charakter dzierżawczy i oznacza własność Krotoszy (imię wywodzące się od staropolskiego „krotki” - pogodny, łagodny, miły). W okresie I Rzeczypospolitej miasto było własnością polskich rodów szlacheckich i magnackich.

 
Oświata po krotoszyńsku

Miasto i Gmina Krotoszyn prowadzi 6 przedszkoli, 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 14 szkół podstawowych i 8 gimnazjów. W przedszkolach działają ogółem 32 oddziały o zróżnicowanym czasie pracy – od pięciu do dziesięciu godzin dziennie. Istotnym elementem organizacji krotoszyńskich przedszkoli są oddziały integracyjne, w których wychowywaniem przedszkolnym wspólnie z dziećmi zdrowymi objęte są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 
Krotoszyńska gospodarka

Na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn mieszka 40 tys. osób. Trzy czwarte z nich żyje w mieście, pozostali to mieszkańcy wsi. Oprócz tradycyjnych gospodarstw indywidualnych działają w gminie grupy producenckie: dwie zajmujące się trzodą chlewną, jedna grupa producentów wołowiny oraz jedna grupa producentów zbóż. Krotoszyn jest ośrodkiem przemysłu maszynowego, odzieżowego, spożywczego, farmaceutycznego i drzewnego. Funkcjonuje tu kilka dużych i około 30 średnich firm, także zagranicznych.

 
Rewitalizacja starego budownictwa

Krotoszyn ma opracowaną „Koncepcję rewitalizacji nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna”.

 
Infrastruktura

Wygodniejsze życie - kanalizacja, ogrzewanie, drogi...

 
Krotoszyn sportem stoi

Sport odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka, jest również obecny w życiu krotoszyńskiej społeczności. W kalendarz imprez sportowych odbywających się corocznie w Krotoszynie wpisane są zawody o zasięgu międzynarodowym, i ogólnopolskim: zapasy, sumo, korfball, karate, mityngi lekkoatletyczne i pływackie, zawody strzeleckie, wędkarskie, tenisa stołowego i ziemnego oraz rozgrywki w sportach drużynowych. Z imprez masowych na podkreślenie zasługują Bieg Krotosa, Bieg Sokoła, Bieg Wiosny czy zlot Motocykli Ciężkich i Weteranów. Kalendarz imprez rekreacyjno- sportowych jest bogaty. W roku ubiegłym krotoszynianie mieli okazję przyglądać się Mistrzostwom Polski Strongman w Parach oraz śledzić Mistrzostwa Wielkopolski w Lotach Balonowych.

 
Starych budynków czar

Najbardziej reprezentacyjnym i charakterystycznym obiektem Krotoszyna jest usytuowany centralnie, na Rynku, murowany Ratusz, zbudowany prawdopodobnie w roku 1689. Budynek uległ znacznemu zniszczeniu w latach potopu szwedzkiego. W trakcie przeprowadzonej później odbudowy zmieniono m.in. wygląd wieży, nadając jej bardziej smukły wygląd. W końcówce wieku XIX ratusz został przebudowany w stylu neorenesansowym i zyskał równocześnie dodatkową kondygnację.

 
Jak to z ratuszem było...
Redaktor: Redakcja   
17.08.2010.

Krotoszyński ratusz swoją okazałością, jak i walorami architektonicznymi, budzi podziw przyjezdnych. Jest dumą mieszkańców i symbolem miasta, utrwalanym na obrazach i w wydawnictwach poświęconych Krotoszynowi. Ale ten reprezentacyjny obiekt nie prezentował się tak okazale od początku swego istnienia...

Krotoszyński ratusz od lat zachwyca swoją architekturą i wkomponowaniem w przestrzeń rynkową.

Nie zachowały się informacje źródłowe na temat wyglądu pierwszego, drewnianego ratusza, miejsca obrad rady miejskiej. Wiadomo tylko, że spłonął w czasie najazdu szwedzkiego na Polskę w 1656 r. Budowę nowego, murowanego rozpoczęto jeszcze przed 1661r.

Prace zakończono około roku 1689 dzięki staraniom burmistrza Jana Dobrowolskiego i pomocy ówczesnego dziedzica Krotoszyna Franciszka Zygmunta Gałeckiego. Murowany ratusz miał jedno piętro, piwnice i wysoki spadzisty dach z ozdobnymi szczytami barokowymi. Od strony południowej zdobiła go wieża ratuszowa, która górowała nad miastem. Ratusz był miejscem obrad rady miejskiej i ławy sądowniczej. W piwnicy umieszczano więźniów, przykutych kajdanami do ściany. W budynku przechowywano także wzorce miar i broń do obrony miasta. Najstarszy znany widok ratusza - fragment z wysoką wieżą - widnieje na panoramie Krotoszyna z 1661 r. narysowanej przez Jana Storna. W lipcu 1774r. Krotoszyn nawiedził olbrzymi, kilkudniowy pożar, który strawił kościół farny, domy przy Kaliskiej i w rynku oraz ratusz. Dziedziczka dóbr krotoszyńskich Ludwika z Mniszków Potocka ofiarowała 3 000 złotych na odbudowę ratusza. Ukończono ją trzy lata później, modyfikując przy tym znacznie wygląd i zwieńczenie wieży. Na szczycie kopuły wieży umieszczono w miedzianej kuli dokument sławiący hojność hetmanowej Potockiej oraz opisujący życie Krotoszyna w tym okresie. Wizerunek odbudowanego ratusza został utrwalony na panoramie Krotoszyna z roku 1779, można ją obejrzeć w krotoszyńskim muzeum. W latach 1898 - 1899 ratusz rozbudowano o drugie piętro, a elewację zewnętrzną przekształcono w stylu niemieckiego neorenesansu. Nowa, wysunięta w całości fasada ratusza prezentuje się bardziej imponująco. Zdobią ją m.in. szerokie schody z kamienną balustradą prowadzące do dużej, zdobionej bramy. W środku uwagę zwraca hol kryty sklepieniem krzyżowym, wspartym na kamiennej kolumnie, oraz stylowa sala obrad rady, którą oświetlają kolorowe witraże okienne z  początku XX wieku.

W trakcie tej przebudowy w stanie nienaruszonym pozostawiono jedynie wieżę. Ostatnia przebudowa w latach 1968 - 1969 przekształciła otaczające od XVII wieku ratusz kramy w dwuczęściowy, przeszklony pawilon, zajmowany obecnie przez bank i restaurację. Do reformy administracyjnej w 1975 roku ratusz pełnił funkcję siedziby władz miasta. Po likwidacji powiatów władze miejskie zajęły budynek starostwa przy ulicy Kołłątaja. Natomiast w ratuszu pozostało kilka agend Urzędu Miejskiego USC. Jego stylowe wnętrza na piętrze po dzień dzisiejszy pełnią także funkcje reprezentacyjne.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »