Jak to z ratuszem było...
Redaktor: Administrator   
17.08.2010.

Krotoszyński ratusz swoją okazałością, jak i walorami architektonicznymi, budzi podziw przyjezdnych. Jest dumą mieszkańców i symbolem miasta, utrwalanym na obrazach i w wydawnictwach poświęconych Krotoszynowi. Ale ten reprezentacyjny obiekt nie prezentował się tak okazale od początku swego istnienia...

Krotoszyński ratusz od lat zachwyca swoją architekturą i wkomponowaniem w przestrzeń rynkową.

Nie zachowały się informacje źródłowe na temat wyglądu pierwszego, drewnianego ratusza, miejsca obrad rady miejskiej. Wiadomo tylko, że spłonął w czasie najazdu szwedzkiego na Polskę w 1656 r. Budowę nowego, murowanego rozpoczęto jeszcze przed 1661r.

Prace zakończono około roku 1689 dzięki staraniom burmistrza Jana Dobrowolskiego i pomocy ówczesnego dziedzica Krotoszyna Franciszka Zygmunta Gałeckiego. Murowany ratusz miał jedno piętro, piwnice i wysoki spadzisty dach z ozdobnymi szczytami barokowymi. Od strony południowej zdobiła go wieża ratuszowa, która górowała nad miastem. Ratusz był miejscem obrad rady miejskiej i ławy sądowniczej. W piwnicy umieszczano więźniów, przykutych kajdanami do ściany. W budynku przechowywano także wzorce miar i broń do obrony miasta. Najstarszy znany widok ratusza - fragment z wysoką wieżą - widnieje na panoramie Krotoszyna z 1661 r. narysowanej przez Jana Storna. W lipcu 1774r. Krotoszyn nawiedził olbrzymi, kilkudniowy pożar, który strawił kościół farny, domy przy Kaliskiej i w rynku oraz ratusz. Dziedziczka dóbr krotoszyńskich Ludwika z Mniszków Potocka ofiarowała 3 000 złotych na odbudowę ratusza. Ukończono ją trzy lata później, modyfikując przy tym znacznie wygląd i zwieńczenie wieży. Na szczycie kopuły wieży umieszczono w miedzianej kuli dokument sławiący hojność hetmanowej Potockiej oraz opisujący życie Krotoszyna w tym okresie. Wizerunek odbudowanego ratusza został utrwalony na panoramie Krotoszyna z roku 1779, można ją obejrzeć w krotoszyńskim muzeum. W latach 1898 - 1899 ratusz rozbudowano o drugie piętro, a elewację zewnętrzną przekształcono w stylu niemieckiego neorenesansu. Nowa, wysunięta w całości fasada ratusza prezentuje się bardziej imponująco. Zdobią ją m.in. szerokie schody z kamienną balustradą prowadzące do dużej, zdobionej bramy. W środku uwagę zwraca hol kryty sklepieniem krzyżowym, wspartym na kamiennej kolumnie, oraz stylowa sala obrad rady, którą oświetlają kolorowe witraże okienne z  początku XX wieku.

W trakcie tej przebudowy w stanie nienaruszonym pozostawiono jedynie wieżę. Ostatnia przebudowa w latach 1968 - 1969 przekształciła otaczające od XVII wieku ratusz kramy w dwuczęściowy, przeszklony pawilon, zajmowany obecnie przez bank i restaurację. Do reformy administracyjnej w 1975 roku ratusz pełnił funkcję siedziby władz miasta. Po likwidacji powiatów władze miejskie zajęły budynek starostwa przy ulicy Kołłątaja. Natomiast w ratuszu pozostało kilka agend Urzędu Miejskiego USC. Jego stylowe wnętrza na piętrze po dzień dzisiejszy pełnią także funkcje reprezentacyjne.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484