Kapituła nagrody gospodarczej
Autor: Redakcja   
17.08.2010.

KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI ORAZ ZŁOTY MEDAL dla MIASTA KROTOSZYN

Kapituła Nagrody Gospodarczej, która działa przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała w 2010 roku Kryształowy Puchar Polski oraz

Złoty Medal dla Gminy i Miasta Krotoszyn, które zostało uznane za najlepsze miasto w Polsce do 30 tys. mieszkańców.

KAPITUŁA UZASADNIA

Miasto i Gmina Krotoszyn to jedna z lepiej rozwiniętych gmin Wielkopolski. W Krotoszynie dominuje przemysł, budowlany, lekki, chemiczny, rolno-spożywczy. Nowoczesne wyposażenie telekomunikacyjne łączy miasto i gminę z całym światem. Rozwinięta infrastruktura techniczna (drogi, kanalizacja, gazyfikacja, oczyszczalnia ścieków) stwarza doskonałe warunki do rozwoju gospodarczego w mieście Krotoszynie i gminie pod koniec 2009 roku działa 2587 podmiotów gospodarczych, które są prowadzone przez osoby fizyczne. Rozwinięta gospodarka Krotoszyna pozwala na import i eksport towarów, usług na kooperację przemysłową i tworzenie spółek typu joint ventures. Do prawidłowego funkcjonowania gospodarki rynkowej konieczna jest obecność banków, a jest ich wystarczająca ilość ażeby gospodarka mogła się rozwijać. Największym zakładem jest firma „Mahle” , która zatrudnia 2000 pracowników. Swój kapitał ulokowały tu firmy niemiecki i holenderskie. Nie należy też zapominać o różnych stowarzyszeniach, które wspierają gospodarkę Krotoszyna. Władze miasta prowadzą politykę przygotowania gruntów z pełnym uzbrojeniem, dla nowych inwestorów. Między innymi zwalniają przedsiębiorców z podatków lokalnych. Żeby gospodarka mogła się rozwijać, kładzie się wiele środków finansowych na wysoki poziom wykształcenia młodych ludzi. Na wysokim poziomie jest szkolnictwo podstawowe i średnie. Są potrzebne kadry z wyższym wykształceniem, dlatego planuje się studia zaoczne na następujących kierunkach: Zarządzanie – studia licencjackie 3-letnie, Informatyka – studia inżynierskie 3,5 letnie. Bo władze miasta są świadome, że rozwój gospodarczy potrzebuje kadr z wyższym wykształceniem.

CZŁONKOWIE KAPITUŁY
NAGRODY GOSPODARCZEJ

 • Ludwik Ratajczak
  Prezydent Stowarzyszenia
  Ruch Regionalny Wielkopolan
 • Krzysztof Pawłowski
  Prezes Kapituły Nagrody Gospodarczej
  ekspert d/s lotnictwa cywilnego

CZŁONKOWIE

 • Prof. dr hab. Józef Orczyk
  Były rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Prof. dr hab. Witold Wielicki
  Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego
 • dr inż. Włodzimierz Łęcki
  Były długoletni Wojewoda Wielkopolski i Senator RP, Przewodniczący Odbudowy Zamku Królewskiego w  Poznaniu
 • dr Zygmunt Andrzejak
  Członek Zarządu Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie
 • Andrzej Wituski
  Były długoletni Prezydent Miasta Poznania, Dyrektor Międzynarodowych Konkursów m.in. im. Henryka Wieniawskiego
 • Andrzej Skubiszyński
  Członek Rady Nadzorczej „Herbapolu” w Poznaniu
 • dr Marian Król
  Długoletni Wojewoda Wielkopolski, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
 • Jakub Zawadka
  Ekspert budowlany, Dyrektor Muzeum Rolnictwa w Szreniawie
 • Romuald Szperliński
  Prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału
 • Jan Koziołek
  Działacz gospodarczy, długoletni burmistrz Wolsztyna, obecnie Radny Powiatu Wolsztyńskiego
 • Andrzej Kasztelan
  Ekspert budownictwa, drogownictwa
 • dr Kazimierz Nadolny
  Doradca podatkowy, działacz organizacji pozarządowych
 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484