ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Serdecznie witam Państwa w Krotoszynie - słowo wstępne Burmistrza

Witam w mieście z blisko 600-letnią historią, choć wcale nie starym, nie nudnym, ale pogodnym i tętniącym radością.

 
Jak to z ratuszem było...

Krotoszyński ratusz swoją okazałością, jak i walorami architektonicznymi, budzi podziw przyjezdnych. Jest dumą mieszkańców i symbolem miasta, utrwalanym na obrazach i w wydawnictwach poświęconych Krotoszynowi. Ale ten reprezentacyjny obiekt nie prezentował się tak okazale od początku swego istnienia...

 
Dzieje Krotoszyna

Krotoszyn położony jest w południowej części Wielkopolski, w połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem. Miasto zostało założone w 1415 roku przez Wierzbiętę z rodu Łodziów Krotoskich na mocy przywileju króla Władysława Jagiełły. Nazwa miejscowości ma charakter dzierżawczy i oznacza własność Krotoszy (imię wywodzące się od staropolskiego „krotki” - pogodny, łagodny, miły). W okresie I Rzeczypospolitej miasto było własnością polskich rodów szlacheckich i magnackich.

 
Oświata po krotoszyńsku

Miasto i Gmina Krotoszyn prowadzi 6 przedszkoli, 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 14 szkół podstawowych i 8 gimnazjów. W przedszkolach działają ogółem 32 oddziały o zróżnicowanym czasie pracy – od pięciu do dziesięciu godzin dziennie. Istotnym elementem organizacji krotoszyńskich przedszkoli są oddziały integracyjne, w których wychowywaniem przedszkolnym wspólnie z dziećmi zdrowymi objęte są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 
Krotoszyńska gospodarka

Na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn mieszka 40 tys. osób. Trzy czwarte z nich żyje w mieście, pozostali to mieszkańcy wsi. Oprócz tradycyjnych gospodarstw indywidualnych działają w gminie grupy producenckie: dwie zajmujące się trzodą chlewną, jedna grupa producentów wołowiny oraz jedna grupa producentów zbóż. Krotoszyn jest ośrodkiem przemysłu maszynowego, odzieżowego, spożywczego, farmaceutycznego i drzewnego. Funkcjonuje tu kilka dużych i około 30 średnich firm, także zagranicznych.

 
Rewitalizacja starego budownictwa

Krotoszyn ma opracowaną „Koncepcję rewitalizacji nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna”.

 
Infrastruktura

Wygodniejsze życie - kanalizacja, ogrzewanie, drogi...

 
Krotoszyn sportem stoi

Sport odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka, jest również obecny w życiu krotoszyńskiej społeczności. W kalendarz imprez sportowych odbywających się corocznie w Krotoszynie wpisane są zawody o zasięgu międzynarodowym, i ogólnopolskim: zapasy, sumo, korfball, karate, mityngi lekkoatletyczne i pływackie, zawody strzeleckie, wędkarskie, tenisa stołowego i ziemnego oraz rozgrywki w sportach drużynowych. Z imprez masowych na podkreślenie zasługują Bieg Krotosa, Bieg Sokoła, Bieg Wiosny czy zlot Motocykli Ciężkich i Weteranów. Kalendarz imprez rekreacyjno- sportowych jest bogaty. W roku ubiegłym krotoszynianie mieli okazję przyglądać się Mistrzostwom Polski Strongman w Parach oraz śledzić Mistrzostwa Wielkopolski w Lotach Balonowych.

 
Starych budynków czar

Najbardziej reprezentacyjnym i charakterystycznym obiektem Krotoszyna jest usytuowany centralnie, na Rynku, murowany Ratusz, zbudowany prawdopodobnie w roku 1689. Budynek uległ znacznemu zniszczeniu w latach potopu szwedzkiego. W trakcie przeprowadzonej później odbudowy zmieniono m.in. wygląd wieży, nadając jej bardziej smukły wygląd. W końcówce wieku XIX ratusz został przebudowany w stylu neorenesansowym i zyskał równocześnie dodatkową kondygnację.

 
Kapituła nagrody gospodarczej
Autor: Redakcja   
17.08.2010.

KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI ORAZ ZŁOTY MEDAL dla MIASTA KROTOSZYN

Kapituła Nagrody Gospodarczej, która działa przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała w 2010 roku Kryształowy Puchar Polski oraz

Złoty Medal dla Gminy i Miasta Krotoszyn, które zostało uznane za najlepsze miasto w Polsce do 30 tys. mieszkańców.

KAPITUŁA UZASADNIA

Miasto i Gmina Krotoszyn to jedna z lepiej rozwiniętych gmin Wielkopolski. W Krotoszynie dominuje przemysł, budowlany, lekki, chemiczny, rolno-spożywczy. Nowoczesne wyposażenie telekomunikacyjne łączy miasto i gminę z całym światem. Rozwinięta infrastruktura techniczna (drogi, kanalizacja, gazyfikacja, oczyszczalnia ścieków) stwarza doskonałe warunki do rozwoju gospodarczego w mieście Krotoszynie i gminie pod koniec 2009 roku działa 2587 podmiotów gospodarczych, które są prowadzone przez osoby fizyczne. Rozwinięta gospodarka Krotoszyna pozwala na import i eksport towarów, usług na kooperację przemysłową i tworzenie spółek typu joint ventures. Do prawidłowego funkcjonowania gospodarki rynkowej konieczna jest obecność banków, a jest ich wystarczająca ilość ażeby gospodarka mogła się rozwijać. Największym zakładem jest firma „Mahle” , która zatrudnia 2000 pracowników. Swój kapitał ulokowały tu firmy niemiecki i holenderskie. Nie należy też zapominać o różnych stowarzyszeniach, które wspierają gospodarkę Krotoszyna. Władze miasta prowadzą politykę przygotowania gruntów z pełnym uzbrojeniem, dla nowych inwestorów. Między innymi zwalniają przedsiębiorców z podatków lokalnych. Żeby gospodarka mogła się rozwijać, kładzie się wiele środków finansowych na wysoki poziom wykształcenia młodych ludzi. Na wysokim poziomie jest szkolnictwo podstawowe i średnie. Są potrzebne kadry z wyższym wykształceniem, dlatego planuje się studia zaoczne na następujących kierunkach: Zarządzanie – studia licencjackie 3-letnie, Informatyka – studia inżynierskie 3,5 letnie. Bo władze miasta są świadome, że rozwój gospodarczy potrzebuje kadr z wyższym wykształceniem.

CZŁONKOWIE KAPITUŁY
NAGRODY GOSPODARCZEJ

 • Ludwik Ratajczak
  Prezydent Stowarzyszenia
  Ruch Regionalny Wielkopolan
 • Krzysztof Pawłowski
  Prezes Kapituły Nagrody Gospodarczej
  ekspert d/s lotnictwa cywilnego

CZŁONKOWIE

 • Prof. dr hab. Józef Orczyk
  Były rektor Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Prof. dr hab. Witold Wielicki
  Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego
 • dr inż. Włodzimierz Łęcki
  Były długoletni Wojewoda Wielkopolski i Senator RP, Przewodniczący Odbudowy Zamku Królewskiego w  Poznaniu
 • dr Zygmunt Andrzejak
  Członek Zarządu Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie
 • Andrzej Wituski
  Były długoletni Prezydent Miasta Poznania, Dyrektor Międzynarodowych Konkursów m.in. im. Henryka Wieniawskiego
 • Andrzej Skubiszyński
  Członek Rady Nadzorczej „Herbapolu” w Poznaniu
 • dr Marian Król
  Długoletni Wojewoda Wielkopolski, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
 • Jakub Zawadka
  Ekspert budowlany, Dyrektor Muzeum Rolnictwa w Szreniawie
 • Romuald Szperliński
  Prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału
 • Jan Koziołek
  Działacz gospodarczy, długoletni burmistrz Wolsztyna, obecnie Radny Powiatu Wolsztyńskiego
 • Andrzej Kasztelan
  Ekspert budownictwa, drogownictwa
 • dr Kazimierz Nadolny
  Doradca podatkowy, działacz organizacji pozarządowych
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »