Oświata po krotoszyńsku
Redaktor: Administrator   
17.08.2010.

Miasto i Gmina Krotoszyn prowadzi 6 przedszkoli, 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 14 szkół podstawowych i 8 gimnazjów. W przedszkolach działają ogółem 32 oddziały o zróżnicowanym czasie pracy – od pięciu do dziesięciu godzin dziennie. Istotnym elementem organizacji krotoszyńskich przedszkoli są oddziały integracyjne, w których wychowywaniem przedszkolnym wspólnie z dziećmi zdrowymi objęte są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi powstał po rozbudowaniu starej, przeszło stuletniej Szkoły Podstawowej nr 3

Zespół Szkół w Benicach kultywuje ponad półtorawieczne tradycje edukacyjne wsi

Nowoczesna i dobrze przygotowana do nauczania Szkoła Podstawowa w Kobiernie to prawnuczka istniejącej tu przed wiekami szkółki parafialnej

Łącznie, w dwóch placówkach – Przedszkolu nr 6 przy ul. Sienkiewicza i Przedszkolu nr 7 os. Korczaka - funkcjonuje 5 takich oddziałów. Począwszy od roku 2008, w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Sienkiewicza prowadzone są również zajęcia dla dzieci zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną bądź specjalistyczną do uczestnictwa w terapii z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

Wskaźnik dostępności do opieki przedszkolnej w odniesieniu do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym na terenie całej gminy od kilku lat przekracza 70%, sięgając tym samym do poziomu wskaźnika europejskiego. Na 14 szkół podstawowych 5 działa na terenie miasta. 6 szkół funkcjonuje łącznie z gimnazjami w zespołach: Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie (ZS nr 1 z OI), Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Szkół nr 3 w Krotoszynie, Zespół Szkół w Benicach, Zespół Szkół w Chwaliszewie i Zespół Szkół w Orpiszewie. Łącznie w podstawówkach jest 137 oddziałów klasowych, z czego 10 jest integracyjnych, a 11 sportowych. Na 8 gimnazjów 3 działają w zespołach szkół na wsiach i tyle samo w zespołach szkół na terenie miasta. Funkcjonuje w nich 69 oddziałów. W Gimnazjum nr 3 w ZS nr 1 z OI oraz w Gimnazjum nr 5 w ZS nr 2 z OI prowadzone są oddziały integracyjne, do których mogą uczęszczać absolwenci klas integracyjnych szkół podstawowych. W obu gimnazjach są również prowadzone oddziały sportowe. Dodatkowo Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie prowadzi oddziały przysposabiające do pracy zawodowej, w których uczniowie z trudnościami wychowawczymi mają możliwość ukończenia gimnazjum i zdobycia przygotowania zawodowego. Łącznie na poziomie klas I-II działa 5 takich oddziałów. Zarówno przedszkola, jak i szkoły Miasta i Gminy Krotoszyn, korzystają z ofert ogłaszanych w ramach projektów unijnych i krajowych, wzbogacając dzięki temu zakres działalności edukacyjnej, wychowawczej, sportowej i opiekuńczej dla dzieci i młodzieży. Miasto i Gmina Krotoszyn jest również organem dotującym działalność Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Krotoszynie i Niepublicznego Gimnazjum prowadzonego przez Krzysztofa Grobelnego w Krotoszynie.

Władze gminy systematycznie remontują i rozbudowują podlegające im szkoły, utrzymując w bardzo dobrym stanie placówki i te w mieście, i na wsiach.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484