ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Serdecznie witam Państwa w Krotoszynie - słowo wstępne Burmistrza

Witam w mieście z blisko 600-letnią historią, choć wcale nie starym, nie nudnym, ale pogodnym i tętniącym radością.

 
Kapituła nagrody gospodarczej

KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI ORAZ ZŁOTY MEDAL dla MIASTA KROTOSZYN

 
Jak to z ratuszem było...

Krotoszyński ratusz swoją okazałością, jak i walorami architektonicznymi, budzi podziw przyjezdnych. Jest dumą mieszkańców i symbolem miasta, utrwalanym na obrazach i w wydawnictwach poświęconych Krotoszynowi. Ale ten reprezentacyjny obiekt nie prezentował się tak okazale od początku swego istnienia...

 
Dzieje Krotoszyna

Krotoszyn położony jest w południowej części Wielkopolski, w połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem. Miasto zostało założone w 1415 roku przez Wierzbiętę z rodu Łodziów Krotoskich na mocy przywileju króla Władysława Jagiełły. Nazwa miejscowości ma charakter dzierżawczy i oznacza własność Krotoszy (imię wywodzące się od staropolskiego „krotki” - pogodny, łagodny, miły). W okresie I Rzeczypospolitej miasto było własnością polskich rodów szlacheckich i magnackich.

 
Krotoszyńska gospodarka

Na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn mieszka 40 tys. osób. Trzy czwarte z nich żyje w mieście, pozostali to mieszkańcy wsi. Oprócz tradycyjnych gospodarstw indywidualnych działają w gminie grupy producenckie: dwie zajmujące się trzodą chlewną, jedna grupa producentów wołowiny oraz jedna grupa producentów zbóż. Krotoszyn jest ośrodkiem przemysłu maszynowego, odzieżowego, spożywczego, farmaceutycznego i drzewnego. Funkcjonuje tu kilka dużych i około 30 średnich firm, także zagranicznych.

 
Rewitalizacja starego budownictwa

Krotoszyn ma opracowaną „Koncepcję rewitalizacji nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna”.

 
Infrastruktura

Wygodniejsze życie - kanalizacja, ogrzewanie, drogi...

 
Krotoszyn sportem stoi

Sport odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka, jest również obecny w życiu krotoszyńskiej społeczności. W kalendarz imprez sportowych odbywających się corocznie w Krotoszynie wpisane są zawody o zasięgu międzynarodowym, i ogólnopolskim: zapasy, sumo, korfball, karate, mityngi lekkoatletyczne i pływackie, zawody strzeleckie, wędkarskie, tenisa stołowego i ziemnego oraz rozgrywki w sportach drużynowych. Z imprez masowych na podkreślenie zasługują Bieg Krotosa, Bieg Sokoła, Bieg Wiosny czy zlot Motocykli Ciężkich i Weteranów. Kalendarz imprez rekreacyjno- sportowych jest bogaty. W roku ubiegłym krotoszynianie mieli okazję przyglądać się Mistrzostwom Polski Strongman w Parach oraz śledzić Mistrzostwa Wielkopolski w Lotach Balonowych.

 
Starych budynków czar

Najbardziej reprezentacyjnym i charakterystycznym obiektem Krotoszyna jest usytuowany centralnie, na Rynku, murowany Ratusz, zbudowany prawdopodobnie w roku 1689. Budynek uległ znacznemu zniszczeniu w latach potopu szwedzkiego. W trakcie przeprowadzonej później odbudowy zmieniono m.in. wygląd wieży, nadając jej bardziej smukły wygląd. W końcówce wieku XIX ratusz został przebudowany w stylu neorenesansowym i zyskał równocześnie dodatkową kondygnację.

 
Oświata po krotoszyńsku
Redaktor: Redakcja   
17.08.2010.

Miasto i Gmina Krotoszyn prowadzi 6 przedszkoli, 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 14 szkół podstawowych i 8 gimnazjów. W przedszkolach działają ogółem 32 oddziały o zróżnicowanym czasie pracy – od pięciu do dziesięciu godzin dziennie. Istotnym elementem organizacji krotoszyńskich przedszkoli są oddziały integracyjne, w których wychowywaniem przedszkolnym wspólnie z dziećmi zdrowymi objęte są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi powstał po rozbudowaniu starej, przeszło stuletniej Szkoły Podstawowej nr 3

Zespół Szkół w Benicach kultywuje ponad półtorawieczne tradycje edukacyjne wsi

Nowoczesna i dobrze przygotowana do nauczania Szkoła Podstawowa w Kobiernie to prawnuczka istniejącej tu przed wiekami szkółki parafialnej

Łącznie, w dwóch placówkach – Przedszkolu nr 6 przy ul. Sienkiewicza i Przedszkolu nr 7 os. Korczaka - funkcjonuje 5 takich oddziałów. Począwszy od roku 2008, w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Sienkiewicza prowadzone są również zajęcia dla dzieci zakwalifikowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną bądź specjalistyczną do uczestnictwa w terapii z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju.

Wskaźnik dostępności do opieki przedszkolnej w odniesieniu do ogólnej liczby dzieci w wieku przedszkolnym na terenie całej gminy od kilku lat przekracza 70%, sięgając tym samym do poziomu wskaźnika europejskiego. Na 14 szkół podstawowych 5 działa na terenie miasta. 6 szkół funkcjonuje łącznie z gimnazjami w zespołach: Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie (ZS nr 1 z OI), Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, Zespół Szkół nr 3 w Krotoszynie, Zespół Szkół w Benicach, Zespół Szkół w Chwaliszewie i Zespół Szkół w Orpiszewie. Łącznie w podstawówkach jest 137 oddziałów klasowych, z czego 10 jest integracyjnych, a 11 sportowych. Na 8 gimnazjów 3 działają w zespołach szkół na wsiach i tyle samo w zespołach szkół na terenie miasta. Funkcjonuje w nich 69 oddziałów. W Gimnazjum nr 3 w ZS nr 1 z OI oraz w Gimnazjum nr 5 w ZS nr 2 z OI prowadzone są oddziały integracyjne, do których mogą uczęszczać absolwenci klas integracyjnych szkół podstawowych. W obu gimnazjach są również prowadzone oddziały sportowe. Dodatkowo Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie prowadzi oddziały przysposabiające do pracy zawodowej, w których uczniowie z trudnościami wychowawczymi mają możliwość ukończenia gimnazjum i zdobycia przygotowania zawodowego. Łącznie na poziomie klas I-II działa 5 takich oddziałów. Zarówno przedszkola, jak i szkoły Miasta i Gminy Krotoszyn, korzystają z ofert ogłaszanych w ramach projektów unijnych i krajowych, wzbogacając dzięki temu zakres działalności edukacyjnej, wychowawczej, sportowej i opiekuńczej dla dzieci i młodzieży. Miasto i Gmina Krotoszyn jest również organem dotującym działalność Przedszkola Publicznego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Krotoszynie i Niepublicznego Gimnazjum prowadzonego przez Krzysztofa Grobelnego w Krotoszynie.

Władze gminy systematycznie remontują i rozbudowują podlegające im szkoły, utrzymując w bardzo dobrym stanie placówki i te w mieście, i na wsiach.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »