Rewitalizacja starego budownictwa
Autor: Redakcja   
17.08.2010.

Krotoszyn ma opracowaną „Koncepcję rewitalizacji nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna”.

Większość kamienic w Rynku stanowi własność prywatną

Stylowe latarnie nadają uroku ulicom w centrum miasta Tu: zachodnia strona Rynku

Koncepcja obejmuje centralną, zabytkową część miasta, czyli Rynek i okoliczne ulice: Zdunowską, Kaliską, Gołębią, Piekarską, Farną i Kaszarską. Zgodnie z założeniami opracowania na wymienionych ulicach powinna zostać zmodernizowana nawierzchnia. Niezbędna jest restauracja elewacji budynków i dachów, jak również wymiana - bardzo starej w niektórych obiektach - sieci wodociągowej tudzież kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Podsumowaniem robót będzie wymiana oświetlenia ulicznego oraz zbudowanie elementów małej architektury i zieleni miejskiej. Wartość prac zgodnie z wyceną wynosi 17 mln 523 tys. zł netto, kwota niebagatelna jak na możliwości miasta tej wielkości. Rozwiązaniem krotoszyńskich zakusów na piękną starówkę byłoby sięgnięcie do zewnętrznych źródeł finansowych. Taki też jest cel spółki akcyjnej pod nazwą Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast Spółka Akcyjna zawiązanej w grudniu minionego roku. Wchodzące w jej skład gminy: Murowana Goślina, Grodzisk Wielkopolski, Pobiedziska, Rakoniewice Skoki, Wągrowiec, Wolsztyn i Krotoszyn stworzyły otwarty i niedyskryminujący fundusz rozwoju obszarów miejskich, który byłby zdolny do zaabsorbowania oraz redystrybucji środków pieniężnych dostępnych w ramach inicjatywy JESSICA. Działania finansowe mają wspierać projekty miejskie gwarantujące przychody. Założenie Spółki poprzedziły uchwały rad miejskich w powyższych gminach: Murowana Goślina - 26 X 2009; Chodzież - 25 XI 2009; Wągrowiec - 29 X 2009; Krotoszyn - 26 XI 2009. Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej założyciele powołali przedstawicieli gmin: Marcina Michała Lisa (Murowana Goślina), Grzegorza Kamińskiego (Wągrowiec), Grzegorza Galickiego (Krotoszyn) i Ryszarda Piotra Kapustę (Chodzież). *JESSICA - inicjatywa wdrażana przez Samorząd Woj. Wielkopolskiego, jej pełna nazwa Joint Europan Support for Sustainable Investment in City Areas; wspólny pomysł Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy na finansowe wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484