ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Serdecznie witam Państwa w Krotoszynie - słowo wstępne Burmistrza

Witam w mieście z blisko 600-letnią historią, choć wcale nie starym, nie nudnym, ale pogodnym i tętniącym radością.

 
Kapituła nagrody gospodarczej

KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI ORAZ ZŁOTY MEDAL dla MIASTA KROTOSZYN

 
Jak to z ratuszem było...

Krotoszyński ratusz swoją okazałością, jak i walorami architektonicznymi, budzi podziw przyjezdnych. Jest dumą mieszkańców i symbolem miasta, utrwalanym na obrazach i w wydawnictwach poświęconych Krotoszynowi. Ale ten reprezentacyjny obiekt nie prezentował się tak okazale od początku swego istnienia...

 
Dzieje Krotoszyna

Krotoszyn położony jest w południowej części Wielkopolski, w połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem. Miasto zostało założone w 1415 roku przez Wierzbiętę z rodu Łodziów Krotoskich na mocy przywileju króla Władysława Jagiełły. Nazwa miejscowości ma charakter dzierżawczy i oznacza własność Krotoszy (imię wywodzące się od staropolskiego „krotki” - pogodny, łagodny, miły). W okresie I Rzeczypospolitej miasto było własnością polskich rodów szlacheckich i magnackich.

 
Oświata po krotoszyńsku

Miasto i Gmina Krotoszyn prowadzi 6 przedszkoli, 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 14 szkół podstawowych i 8 gimnazjów. W przedszkolach działają ogółem 32 oddziały o zróżnicowanym czasie pracy – od pięciu do dziesięciu godzin dziennie. Istotnym elementem organizacji krotoszyńskich przedszkoli są oddziały integracyjne, w których wychowywaniem przedszkolnym wspólnie z dziećmi zdrowymi objęte są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 
Krotoszyńska gospodarka

Na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn mieszka 40 tys. osób. Trzy czwarte z nich żyje w mieście, pozostali to mieszkańcy wsi. Oprócz tradycyjnych gospodarstw indywidualnych działają w gminie grupy producenckie: dwie zajmujące się trzodą chlewną, jedna grupa producentów wołowiny oraz jedna grupa producentów zbóż. Krotoszyn jest ośrodkiem przemysłu maszynowego, odzieżowego, spożywczego, farmaceutycznego i drzewnego. Funkcjonuje tu kilka dużych i około 30 średnich firm, także zagranicznych.

 
Infrastruktura

Wygodniejsze życie - kanalizacja, ogrzewanie, drogi...

 
Krotoszyn sportem stoi

Sport odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka, jest również obecny w życiu krotoszyńskiej społeczności. W kalendarz imprez sportowych odbywających się corocznie w Krotoszynie wpisane są zawody o zasięgu międzynarodowym, i ogólnopolskim: zapasy, sumo, korfball, karate, mityngi lekkoatletyczne i pływackie, zawody strzeleckie, wędkarskie, tenisa stołowego i ziemnego oraz rozgrywki w sportach drużynowych. Z imprez masowych na podkreślenie zasługują Bieg Krotosa, Bieg Sokoła, Bieg Wiosny czy zlot Motocykli Ciężkich i Weteranów. Kalendarz imprez rekreacyjno- sportowych jest bogaty. W roku ubiegłym krotoszynianie mieli okazję przyglądać się Mistrzostwom Polski Strongman w Parach oraz śledzić Mistrzostwa Wielkopolski w Lotach Balonowych.

 
Starych budynków czar

Najbardziej reprezentacyjnym i charakterystycznym obiektem Krotoszyna jest usytuowany centralnie, na Rynku, murowany Ratusz, zbudowany prawdopodobnie w roku 1689. Budynek uległ znacznemu zniszczeniu w latach potopu szwedzkiego. W trakcie przeprowadzonej później odbudowy zmieniono m.in. wygląd wieży, nadając jej bardziej smukły wygląd. W końcówce wieku XIX ratusz został przebudowany w stylu neorenesansowym i zyskał równocześnie dodatkową kondygnację.

 
Rewitalizacja starego budownictwa
Autor: Redakcja   
17.08.2010.

Krotoszyn ma opracowaną „Koncepcję rewitalizacji nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna”.

Większość kamienic w Rynku stanowi własność prywatną

Stylowe latarnie nadają uroku ulicom w centrum miasta Tu: zachodnia strona Rynku

Koncepcja obejmuje centralną, zabytkową część miasta, czyli Rynek i okoliczne ulice: Zdunowską, Kaliską, Gołębią, Piekarską, Farną i Kaszarską. Zgodnie z założeniami opracowania na wymienionych ulicach powinna zostać zmodernizowana nawierzchnia. Niezbędna jest restauracja elewacji budynków i dachów, jak również wymiana - bardzo starej w niektórych obiektach - sieci wodociągowej tudzież kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Podsumowaniem robót będzie wymiana oświetlenia ulicznego oraz zbudowanie elementów małej architektury i zieleni miejskiej. Wartość prac zgodnie z wyceną wynosi 17 mln 523 tys. zł netto, kwota niebagatelna jak na możliwości miasta tej wielkości. Rozwiązaniem krotoszyńskich zakusów na piękną starówkę byłoby sięgnięcie do zewnętrznych źródeł finansowych. Taki też jest cel spółki akcyjnej pod nazwą Wielkopolski Fundusz Rozwoju Miast Spółka Akcyjna zawiązanej w grudniu minionego roku. Wchodzące w jej skład gminy: Murowana Goślina, Grodzisk Wielkopolski, Pobiedziska, Rakoniewice Skoki, Wągrowiec, Wolsztyn i Krotoszyn stworzyły otwarty i niedyskryminujący fundusz rozwoju obszarów miejskich, który byłby zdolny do zaabsorbowania oraz redystrybucji środków pieniężnych dostępnych w ramach inicjatywy JESSICA. Działania finansowe mają wspierać projekty miejskie gwarantujące przychody. Założenie Spółki poprzedziły uchwały rad miejskich w powyższych gminach: Murowana Goślina - 26 X 2009; Chodzież - 25 XI 2009; Wągrowiec - 29 X 2009; Krotoszyn - 26 XI 2009. Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej założyciele powołali przedstawicieli gmin: Marcina Michała Lisa (Murowana Goślina), Grzegorza Kamińskiego (Wągrowiec), Grzegorza Galickiego (Krotoszyn) i Ryszarda Piotra Kapustę (Chodzież). *JESSICA - inicjatywa wdrażana przez Samorząd Woj. Wielkopolskiego, jej pełna nazwa Joint Europan Support for Sustainable Investment in City Areas; wspólny pomysł Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Banku Rozwoju Rady Europy na finansowe wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »