Serdecznie witam Państwa w Krotoszynie - słowo wstępne Burmistrza
Autor: Julian Jokś - Burmistrz Krotoszyna   
17.08.2010.

Witam w mieście z blisko 600-letnią historią, choć wcale nie starym, nie nudnym, ale pogodnym i tętniącym radością.

Julian Jokś - Burmistrz Krotoszyna

Barokowy Zespół Potrynitarski Pomnik Wolności na pl. Jana Pawła II, w tle kościół św. Piotra i Pawła

Na Krotoszyńskim rynku urok dawnych wieków splata się z nowoczesnością

W sali Reprezentacyjnej Ratusza odbywają się śluby oraz uroczyste sesje rajców miejskich

Krotoszyn nocą

ZESPÓŁ KOŚCIELNY POEWANGELICKI KOŚCIÓŁ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W KROTOSZYNIE

Krotoszyn miasto sportu

Bo przecież na dzisiejszy wizerunek Miasta i Gminy Krotoszyn składa się między innymi codzienny obraz młodzieży maszerującej do licznych w mieście oraz na wsiach szkół podstawowych i gimnazjów. Muszę podkreślić tu, że nasz samorząd nie zdecydował się w ostatnich latach na żadne radykalne cięcia liczby placówek oświatowych, utrzymując ten stan z drobnymi korektami w niezmienionym składzie. W niezmienionym, jeśli chodzi o liczbę, bo pod względem wyglądu i funkcjonalności szkoły i przedszkola są dla nas powodem do dumy. Zapraszam wszystkich do obejrzenia wyremontowanych szkół i nowoczesnych boisk.

Z satysfakcją pokazuję też gościom drogi i ulice administrowane przez gminę. Jestem krotoszyńskim burmistrzem czwartą kadencję i pamiętam, jak wyglądały te same ulice kilkanaście lat temu.

Za mojej obecności w gabinecie burmistrzowskim zbudowana też została oczyszczalnia ścieków, bez której nie może dziś funkcjonować żadne miasto. Kilka lat później powstała kryta pływalnia, miejsce rekreacji rodzinnej, rozgrywek sportowych oraz masowej i bezpłatnej nauki pływania, prowadzonej w ramach lekcji wychowania fizycznego w gminnych szkołach.

Już ponad dziesięć lat temu samorząd wprowadził systemowe ulgi w podatkach lokalnych, korzystne dla przedsiębiorców rozwijających swoje firmy. Kilka lat temu przystąpiliśmy do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, który dzięki zgromadzonym wkładom udziałowców, poręcza kredyty małym i średnim firmom. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, bo lokalni przedsiębiorcy chętnie korzystają z tej możliwości. Dzięki samorządowym poręczeniom rozwijają swoje firmy, a tym samym budują zasobność naszej gminy.

Na fotografii, za moimi plecami, widać szpaler flag państwowych przypominających o naszych miastach bliźniaczych. Krotoszyn jest bardzo aktywny na niwie europejskiej w kontaktach partnerskich, ale ma też spore osiągnięcia w pozyskiwaniu funduszy unijnych na gminne inwestycje. W przeciągu ostatnich trzech lat udało się nam ściągnąć około 100 mln złotych, z czego większość w roku bieżącym. Na drogi, kanalizacje i inne remonty.

Mógłbym wymienić więcej powodów, dla których warto odwiedzić nasze miasto i nasze wsie. Mógłbym opowiedzieć o okolicznych dąbrowach i ścieżkach rowerowych... Ale może zamiast tego powtórzę: Witam Państwa w Krotoszynie! Warto odwiedzić nasze miasto i nasze wsie.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484