ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła nagrody gospodarczej

KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI ORAZ ZŁOTY MEDAL dla MIASTA KROTOSZYN

 
Jak to z ratuszem było...

Krotoszyński ratusz swoją okazałością, jak i walorami architektonicznymi, budzi podziw przyjezdnych. Jest dumą mieszkańców i symbolem miasta, utrwalanym na obrazach i w wydawnictwach poświęconych Krotoszynowi. Ale ten reprezentacyjny obiekt nie prezentował się tak okazale od początku swego istnienia...

 
Dzieje Krotoszyna

Krotoszyn położony jest w południowej części Wielkopolski, w połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem. Miasto zostało założone w 1415 roku przez Wierzbiętę z rodu Łodziów Krotoskich na mocy przywileju króla Władysława Jagiełły. Nazwa miejscowości ma charakter dzierżawczy i oznacza własność Krotoszy (imię wywodzące się od staropolskiego „krotki” - pogodny, łagodny, miły). W okresie I Rzeczypospolitej miasto było własnością polskich rodów szlacheckich i magnackich.

 
Oświata po krotoszyńsku

Miasto i Gmina Krotoszyn prowadzi 6 przedszkoli, 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 14 szkół podstawowych i 8 gimnazjów. W przedszkolach działają ogółem 32 oddziały o zróżnicowanym czasie pracy – od pięciu do dziesięciu godzin dziennie. Istotnym elementem organizacji krotoszyńskich przedszkoli są oddziały integracyjne, w których wychowywaniem przedszkolnym wspólnie z dziećmi zdrowymi objęte są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 
Krotoszyńska gospodarka

Na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn mieszka 40 tys. osób. Trzy czwarte z nich żyje w mieście, pozostali to mieszkańcy wsi. Oprócz tradycyjnych gospodarstw indywidualnych działają w gminie grupy producenckie: dwie zajmujące się trzodą chlewną, jedna grupa producentów wołowiny oraz jedna grupa producentów zbóż. Krotoszyn jest ośrodkiem przemysłu maszynowego, odzieżowego, spożywczego, farmaceutycznego i drzewnego. Funkcjonuje tu kilka dużych i około 30 średnich firm, także zagranicznych.

 
Rewitalizacja starego budownictwa

Krotoszyn ma opracowaną „Koncepcję rewitalizacji nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna”.

 
Infrastruktura

Wygodniejsze życie - kanalizacja, ogrzewanie, drogi...

 
Krotoszyn sportem stoi

Sport odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka, jest również obecny w życiu krotoszyńskiej społeczności. W kalendarz imprez sportowych odbywających się corocznie w Krotoszynie wpisane są zawody o zasięgu międzynarodowym, i ogólnopolskim: zapasy, sumo, korfball, karate, mityngi lekkoatletyczne i pływackie, zawody strzeleckie, wędkarskie, tenisa stołowego i ziemnego oraz rozgrywki w sportach drużynowych. Z imprez masowych na podkreślenie zasługują Bieg Krotosa, Bieg Sokoła, Bieg Wiosny czy zlot Motocykli Ciężkich i Weteranów. Kalendarz imprez rekreacyjno- sportowych jest bogaty. W roku ubiegłym krotoszynianie mieli okazję przyglądać się Mistrzostwom Polski Strongman w Parach oraz śledzić Mistrzostwa Wielkopolski w Lotach Balonowych.

 
Starych budynków czar

Najbardziej reprezentacyjnym i charakterystycznym obiektem Krotoszyna jest usytuowany centralnie, na Rynku, murowany Ratusz, zbudowany prawdopodobnie w roku 1689. Budynek uległ znacznemu zniszczeniu w latach potopu szwedzkiego. W trakcie przeprowadzonej później odbudowy zmieniono m.in. wygląd wieży, nadając jej bardziej smukły wygląd. W końcówce wieku XIX ratusz został przebudowany w stylu neorenesansowym i zyskał równocześnie dodatkową kondygnację.

 
Serdecznie witam Państwa w Krotoszynie - słowo wstępne Burmistrza
Autor: Julian Jokś - Burmistrz Krotoszyna   
17.08.2010.

Witam w mieście z blisko 600-letnią historią, choć wcale nie starym, nie nudnym, ale pogodnym i tętniącym radością.

Julian Jokś - Burmistrz Krotoszyna

Barokowy Zespół Potrynitarski Pomnik Wolności na pl. Jana Pawła II, w tle kościół św. Piotra i Pawła

Na Krotoszyńskim rynku urok dawnych wieków splata się z nowoczesnością

W sali Reprezentacyjnej Ratusza odbywają się śluby oraz uroczyste sesje rajców miejskich

Krotoszyn nocą

ZESPÓŁ KOŚCIELNY POEWANGELICKI KOŚCIÓŁ ŚW. ANDRZEJA BOBOLI W KROTOSZYNIE

Krotoszyn miasto sportu

Bo przecież na dzisiejszy wizerunek Miasta i Gminy Krotoszyn składa się między innymi codzienny obraz młodzieży maszerującej do licznych w mieście oraz na wsiach szkół podstawowych i gimnazjów. Muszę podkreślić tu, że nasz samorząd nie zdecydował się w ostatnich latach na żadne radykalne cięcia liczby placówek oświatowych, utrzymując ten stan z drobnymi korektami w niezmienionym składzie. W niezmienionym, jeśli chodzi o liczbę, bo pod względem wyglądu i funkcjonalności szkoły i przedszkola są dla nas powodem do dumy. Zapraszam wszystkich do obejrzenia wyremontowanych szkół i nowoczesnych boisk.

Z satysfakcją pokazuję też gościom drogi i ulice administrowane przez gminę. Jestem krotoszyńskim burmistrzem czwartą kadencję i pamiętam, jak wyglądały te same ulice kilkanaście lat temu.

Za mojej obecności w gabinecie burmistrzowskim zbudowana też została oczyszczalnia ścieków, bez której nie może dziś funkcjonować żadne miasto. Kilka lat później powstała kryta pływalnia, miejsce rekreacji rodzinnej, rozgrywek sportowych oraz masowej i bezpłatnej nauki pływania, prowadzonej w ramach lekcji wychowania fizycznego w gminnych szkołach.

Już ponad dziesięć lat temu samorząd wprowadził systemowe ulgi w podatkach lokalnych, korzystne dla przedsiębiorców rozwijających swoje firmy. Kilka lat temu przystąpiliśmy do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych, który dzięki zgromadzonym wkładom udziałowców, poręcza kredyty małym i średnim firmom. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, bo lokalni przedsiębiorcy chętnie korzystają z tej możliwości. Dzięki samorządowym poręczeniom rozwijają swoje firmy, a tym samym budują zasobność naszej gminy.

Na fotografii, za moimi plecami, widać szpaler flag państwowych przypominających o naszych miastach bliźniaczych. Krotoszyn jest bardzo aktywny na niwie europejskiej w kontaktach partnerskich, ale ma też spore osiągnięcia w pozyskiwaniu funduszy unijnych na gminne inwestycje. W przeciągu ostatnich trzech lat udało się nam ściągnąć około 100 mln złotych, z czego większość w roku bieżącym. Na drogi, kanalizacje i inne remonty.

Mógłbym wymienić więcej powodów, dla których warto odwiedzić nasze miasto i nasze wsie. Mógłbym opowiedzieć o okolicznych dąbrowach i ścieżkach rowerowych... Ale może zamiast tego powtórzę: Witam Państwa w Krotoszynie! Warto odwiedzić nasze miasto i nasze wsie.

 
następny artykuł »