Starych budynków czar
Autor: Redakcja   
17.08.2010.

Najbardziej reprezentacyjnym i charakterystycznym obiektem Krotoszyna jest usytuowany centralnie, na Rynku, murowany Ratusz, zbudowany prawdopodobnie w roku 1689. Budynek uległ znacznemu zniszczeniu w latach potopu szwedzkiego. W trakcie przeprowadzonej później odbudowy zmieniono m.in. wygląd wieży, nadając jej bardziej smukły wygląd. W końcówce wieku XIX ratusz został przebudowany w stylu neorenesansowym i zyskał równocześnie dodatkową kondygnację.

Kościół św Piotra i św Pawła

Kościół św. Fabiana i Sebastiana

Kościół farny św Jana Chrzciciela

Na uwagę osób zainteresowanych zabytkami zasługują wszystkie krotoszyńskie kościoły, za wyjątkiem najnowszego, pw. św. Andrzeja Boboli, którego budowę ukończono kilka lat temu.

Najstarszym jest kościół pw. śś. Sebastiana i Fabiana, drewniany, stojący na skwerku pomiędzy ulicą Więźniów Politycznych a Promenadą. Zbudowano go na potrzeby szpitalne około roku 1572. Budynek jest na planie krzyża greckiego, ołtarz główny w stylu barokowym. Kościółek był restaurowany w roku 1813.

Z końca XVI w. pochodzi stojący nieopodal Rynku, przy ulicy Farnej kościół pw. św. Jana Chrzciciela - późnorenesansowy o tradycjach gotyckich, trzynawowy, bazylikowy. Kwadratową w podstawie wieżę nadbudowano około 1860 roku. Ołtarz główny pochodzi z lat 1630-40, dziesięć ołtarzy bocznych powstało w wieku XVII lub XVIII. Z XVI stulecia pochodzi renesansowy nagrobek, z XVII - wczesnobarokowa grupa pasyjna na belce tęczowej.

Drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny, zlokalizowany w starej części Krotoszyna, wzniesiony został w 1755 roku w miejscu dawniejszego. Budynek zrębowy, kryty gontem i z blaszaną wieżyczką stoi w otoczeniu zieleni z dala od zwartej zabudowy mieszkalnej. Wnętrze niedużego obiektu zachwyca urokiem dawnych wieków. Kościół odnawiano w 1830 roku.

Pamiątką pobytu w Krotoszynie ojców trynitarzy jest barokowy zespół poklasztorny: zbudowany w latach 1764-74 kościół pw. śś. Piotra i Pawła oraz budynek zakonny z roku 1773. Budynek kościelny jest jednonawowy z prezbiterium zamkniętym kolistą absydą, wnętrze w stylu późnobarokowym. Ołtarz główny ozdobiono rzeźbami patronów, ambonie nadano kształt łodzi. W stojącym obok dawnym klasztorze mieści się Muzeum Regionalne noszące imię Hieronima Ławniczaka, lokalnego regionalisty. Przed kościołem znajduje się mały park z pomnikiem Wolności, już współczesnym, oraz okazami sosny czarnej, dębów i orzecha czarnego.

O historii miasta przypomina także poewangelicki zespół kościelny, w skład którego wchodzą: kościół oraz dawna pastorówka i dom kantora. Świątynia zbudowana w latach 1789-91 na planie koła z kopulastym dachem, zyskała w połowie XIX w. dwie wieże. Ołtarz główny w stylu klasycystycznym zdobią rzeźby świętych Piotra i Pawła. Obecnie jest to kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli. Pastorówka z 1846 roku jest murowana i tynkowana, a nieco starszy dom kantora ma konstrukcję szkieletową i czterospadowy dach.

Ciekawym obiektem, choć wymagającym obecnie sporych nakładów finansowych, jest pałac Gałeckich z końca XVII wieku. Pałac wraz z parkiem był siedzibą właścicieli miasta: rodziny Gałeckiech, a od 1819 roku, z ręki rządu pruskiego, książąt Thurn und Taxis. Drugi właściciel polecił przebudować barokowy budynek, nadając mu późnoklasycystyczny wygląd. Przez lata pałacyk użytkowała jedna ze szkół średnich oraz biblioteka pedagogiczna. Park, założony w XVII wieku jako ogród włoski, Turn-Taxisowie przekształcili w park krajobrazowy. Zdobią go okazy starych dębów, buków i lip oraz dwa stawy. Na terenie parku znajduje się przykryta kamienną płytą stara studnia, gdzie według przekazów ustnych wrzucano ludzi skazanych na śmierć głodową.

Z początków XIX wieku pochodzą inne budynki, jak np. dawny Arsenał na ulicy Rawickiej, murowany, piętrowy, z panopliami nad wejściem czy też budynek dawnego sądu na ulicy Sienkiewicza, parterowy z mieszkalnym poddaszem.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11484