ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Serdecznie witam Państwa w Krotoszynie - słowo wstępne Burmistrza

Witam w mieście z blisko 600-letnią historią, choć wcale nie starym, nie nudnym, ale pogodnym i tętniącym radością.

 
Kapituła nagrody gospodarczej

KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI ORAZ ZŁOTY MEDAL dla MIASTA KROTOSZYN

 
Jak to z ratuszem było...

Krotoszyński ratusz swoją okazałością, jak i walorami architektonicznymi, budzi podziw przyjezdnych. Jest dumą mieszkańców i symbolem miasta, utrwalanym na obrazach i w wydawnictwach poświęconych Krotoszynowi. Ale ten reprezentacyjny obiekt nie prezentował się tak okazale od początku swego istnienia...

 
Dzieje Krotoszyna

Krotoszyn położony jest w południowej części Wielkopolski, w połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem. Miasto zostało założone w 1415 roku przez Wierzbiętę z rodu Łodziów Krotoskich na mocy przywileju króla Władysława Jagiełły. Nazwa miejscowości ma charakter dzierżawczy i oznacza własność Krotoszy (imię wywodzące się od staropolskiego „krotki” - pogodny, łagodny, miły). W okresie I Rzeczypospolitej miasto było własnością polskich rodów szlacheckich i magnackich.

 
Oświata po krotoszyńsku

Miasto i Gmina Krotoszyn prowadzi 6 przedszkoli, 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 14 szkół podstawowych i 8 gimnazjów. W przedszkolach działają ogółem 32 oddziały o zróżnicowanym czasie pracy – od pięciu do dziesięciu godzin dziennie. Istotnym elementem organizacji krotoszyńskich przedszkoli są oddziały integracyjne, w których wychowywaniem przedszkolnym wspólnie z dziećmi zdrowymi objęte są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 
Krotoszyńska gospodarka

Na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn mieszka 40 tys. osób. Trzy czwarte z nich żyje w mieście, pozostali to mieszkańcy wsi. Oprócz tradycyjnych gospodarstw indywidualnych działają w gminie grupy producenckie: dwie zajmujące się trzodą chlewną, jedna grupa producentów wołowiny oraz jedna grupa producentów zbóż. Krotoszyn jest ośrodkiem przemysłu maszynowego, odzieżowego, spożywczego, farmaceutycznego i drzewnego. Funkcjonuje tu kilka dużych i około 30 średnich firm, także zagranicznych.

 
Rewitalizacja starego budownictwa

Krotoszyn ma opracowaną „Koncepcję rewitalizacji nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna”.

 
Infrastruktura

Wygodniejsze życie - kanalizacja, ogrzewanie, drogi...

 
Krotoszyn sportem stoi

Sport odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka, jest również obecny w życiu krotoszyńskiej społeczności. W kalendarz imprez sportowych odbywających się corocznie w Krotoszynie wpisane są zawody o zasięgu międzynarodowym, i ogólnopolskim: zapasy, sumo, korfball, karate, mityngi lekkoatletyczne i pływackie, zawody strzeleckie, wędkarskie, tenisa stołowego i ziemnego oraz rozgrywki w sportach drużynowych. Z imprez masowych na podkreślenie zasługują Bieg Krotosa, Bieg Sokoła, Bieg Wiosny czy zlot Motocykli Ciężkich i Weteranów. Kalendarz imprez rekreacyjno- sportowych jest bogaty. W roku ubiegłym krotoszynianie mieli okazję przyglądać się Mistrzostwom Polski Strongman w Parach oraz śledzić Mistrzostwa Wielkopolski w Lotach Balonowych.

 
Starych budynków czar
Autor: Redakcja   
17.08.2010.

Najbardziej reprezentacyjnym i charakterystycznym obiektem Krotoszyna jest usytuowany centralnie, na Rynku, murowany Ratusz, zbudowany prawdopodobnie w roku 1689. Budynek uległ znacznemu zniszczeniu w latach potopu szwedzkiego. W trakcie przeprowadzonej później odbudowy zmieniono m.in. wygląd wieży, nadając jej bardziej smukły wygląd. W końcówce wieku XIX ratusz został przebudowany w stylu neorenesansowym i zyskał równocześnie dodatkową kondygnację.

Kościół św Piotra i św Pawła

Kościół św. Fabiana i Sebastiana

Kościół farny św Jana Chrzciciela

Na uwagę osób zainteresowanych zabytkami zasługują wszystkie krotoszyńskie kościoły, za wyjątkiem najnowszego, pw. św. Andrzeja Boboli, którego budowę ukończono kilka lat temu.

Najstarszym jest kościół pw. śś. Sebastiana i Fabiana, drewniany, stojący na skwerku pomiędzy ulicą Więźniów Politycznych a Promenadą. Zbudowano go na potrzeby szpitalne około roku 1572. Budynek jest na planie krzyża greckiego, ołtarz główny w stylu barokowym. Kościółek był restaurowany w roku 1813.

Z końca XVI w. pochodzi stojący nieopodal Rynku, przy ulicy Farnej kościół pw. św. Jana Chrzciciela - późnorenesansowy o tradycjach gotyckich, trzynawowy, bazylikowy. Kwadratową w podstawie wieżę nadbudowano około 1860 roku. Ołtarz główny pochodzi z lat 1630-40, dziesięć ołtarzy bocznych powstało w wieku XVII lub XVIII. Z XVI stulecia pochodzi renesansowy nagrobek, z XVII - wczesnobarokowa grupa pasyjna na belce tęczowej.

Drewniany kościół pw. św. Marii Magdaleny, zlokalizowany w starej części Krotoszyna, wzniesiony został w 1755 roku w miejscu dawniejszego. Budynek zrębowy, kryty gontem i z blaszaną wieżyczką stoi w otoczeniu zieleni z dala od zwartej zabudowy mieszkalnej. Wnętrze niedużego obiektu zachwyca urokiem dawnych wieków. Kościół odnawiano w 1830 roku.

Pamiątką pobytu w Krotoszynie ojców trynitarzy jest barokowy zespół poklasztorny: zbudowany w latach 1764-74 kościół pw. śś. Piotra i Pawła oraz budynek zakonny z roku 1773. Budynek kościelny jest jednonawowy z prezbiterium zamkniętym kolistą absydą, wnętrze w stylu późnobarokowym. Ołtarz główny ozdobiono rzeźbami patronów, ambonie nadano kształt łodzi. W stojącym obok dawnym klasztorze mieści się Muzeum Regionalne noszące imię Hieronima Ławniczaka, lokalnego regionalisty. Przed kościołem znajduje się mały park z pomnikiem Wolności, już współczesnym, oraz okazami sosny czarnej, dębów i orzecha czarnego.

O historii miasta przypomina także poewangelicki zespół kościelny, w skład którego wchodzą: kościół oraz dawna pastorówka i dom kantora. Świątynia zbudowana w latach 1789-91 na planie koła z kopulastym dachem, zyskała w połowie XIX w. dwie wieże. Ołtarz główny w stylu klasycystycznym zdobią rzeźby świętych Piotra i Pawła. Obecnie jest to kościół parafialny pw. św. Andrzeja Boboli. Pastorówka z 1846 roku jest murowana i tynkowana, a nieco starszy dom kantora ma konstrukcję szkieletową i czterospadowy dach.

Ciekawym obiektem, choć wymagającym obecnie sporych nakładów finansowych, jest pałac Gałeckich z końca XVII wieku. Pałac wraz z parkiem był siedzibą właścicieli miasta: rodziny Gałeckiech, a od 1819 roku, z ręki rządu pruskiego, książąt Thurn und Taxis. Drugi właściciel polecił przebudować barokowy budynek, nadając mu późnoklasycystyczny wygląd. Przez lata pałacyk użytkowała jedna ze szkół średnich oraz biblioteka pedagogiczna. Park, założony w XVII wieku jako ogród włoski, Turn-Taxisowie przekształcili w park krajobrazowy. Zdobią go okazy starych dębów, buków i lip oraz dwa stawy. Na terenie parku znajduje się przykryta kamienną płytą stara studnia, gdzie według przekazów ustnych wrzucano ludzi skazanych na śmierć głodową.

Z początków XIX wieku pochodzą inne budynki, jak np. dawny Arsenał na ulicy Rawickiej, murowany, piętrowy, z panopliami nad wejściem czy też budynek dawnego sądu na ulicy Sienkiewicza, parterowy z mieszkalnym poddaszem.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »