Zielony Krotoszyn
Autor: Redakcja   
17.08.2010.

Do zadań własnych samorządu gminnego należy między innymi prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska.Chronimy głównie drzewa i krzewy, jak również szeroko pojęte tereny zieleni.

Zadbana zieleń jest ozdobą ulic w centrum miasta

W podkrotoszyńskich wsiach można spotkać wiele bocianich gniazd

CZYSTE ŚRODOWISKO

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody gmina kontroluje wycinkę drzew i krzewów na swoim terenie. W 2009 roku urzędnicy wydali ok. 240 zezwoleń na wycinkę drzew. Każda z nich była uwarunkowana obowiązkiem zasadzenia nowych drzew w liczbie nie mniejszej od usuniętych. Samorząd dba również o konserwowanie i pielęgnowanie obszarów zielonych, co pozwala zachować naturalne środowisko przyjazne mieszkańcom. Największym miejskim terenem zielonym, którym zarządza gmina, jest park im. Wojska Polskiego. W minionym roku zakończono czyszczenie i odnawianie dwóch parkowych stawów. Zakres prac objął m.in. odbudowę urządzeń piętrzących wodę, wyrównanie obrzeży i skarp zbiorników, montaż nowych barierek i odtworzenie alejek wokół stawu ze specjalnego kruszywa (Hanse - Grand).

Skarpy zostały obsadzone roślinnością zabezpieczającą przed erozją. Na wyczyszczonych akwenach zainstalowano wodotryski, które mają walory nie tylko estetyczne, ale również napowietrzają i oczyszczają wodę. Na wysepce jednego ze stawów postawiono nowy drewniany domek dla łabędzi na okres chłodów. Ptasia chatka została wykonana z impregnowanych desek sosnowych, docieplonych i pomalowanych. Na remont stawów samorząd zaciągnął pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2009 gmina wystąpiła o kolejną pożyczkę do WFOŚIGW na zagospodarowaniu wybranych kwater zieleni w parku. Kwatery będą obsadzone roślinami iglastymi oraz bylinami. Corocznie w ramach uzupełnień sadzi się w Krotoszynie kilkaset drzew i krzewów w parkach, na zieleńcach, placach zabaw dla dzieci i w pasach drogowych. Centrum miasta zdobią w kilku punktach kwiaty na skwerach, w betonowych donicach i w wieżach kwiatowych.

Jako właścicielka 81,5 ha lasu komunalnego gmina prowadzi leśną gospodarkę zgodnie z Operatem utrzymania lasów komunalnych na lata 2009- 2018. Wykonuje trzebieże wczesne i późne, zręby i ich zalesianie, mineralizację pasów pożarowych. W październiku 2008 roku Urząd Miejski zakupił pakiety na psie odchody - pojemniki i zestawy do sprzątania po czworonogach. Ustawiono je w miejscach odwiedzanych przez mieszkańców spacerujących ze swoimi pupilami - w pobliżu parku i terenów zadrzewionych. W ramach ochrony rodzimej fauny gmina partycypuje w kosztach budowy gniazd bocianich na swoim terenie. Każdego roku zakładane są przynajmniej dwa miejsca wylęgu tych ptaków. W zeszłym roku Rada Miejska przyjęła Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2010-2032. W planach samorządu jest uruchomienie programów ułatwiających budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826