ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Serdecznie witam Państwa w Krotoszynie - słowo wstępne Burmistrza

Witam w mieście z blisko 600-letnią historią, choć wcale nie starym, nie nudnym, ale pogodnym i tętniącym radością.

 
Kapituła nagrody gospodarczej

KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI ORAZ ZŁOTY MEDAL dla MIASTA KROTOSZYN

 
Jak to z ratuszem było...

Krotoszyński ratusz swoją okazałością, jak i walorami architektonicznymi, budzi podziw przyjezdnych. Jest dumą mieszkańców i symbolem miasta, utrwalanym na obrazach i w wydawnictwach poświęconych Krotoszynowi. Ale ten reprezentacyjny obiekt nie prezentował się tak okazale od początku swego istnienia...

 
Dzieje Krotoszyna

Krotoszyn położony jest w południowej części Wielkopolski, w połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem. Miasto zostało założone w 1415 roku przez Wierzbiętę z rodu Łodziów Krotoskich na mocy przywileju króla Władysława Jagiełły. Nazwa miejscowości ma charakter dzierżawczy i oznacza własność Krotoszy (imię wywodzące się od staropolskiego „krotki” - pogodny, łagodny, miły). W okresie I Rzeczypospolitej miasto było własnością polskich rodów szlacheckich i magnackich.

 
Oświata po krotoszyńsku

Miasto i Gmina Krotoszyn prowadzi 6 przedszkoli, 16 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 14 szkół podstawowych i 8 gimnazjów. W przedszkolach działają ogółem 32 oddziały o zróżnicowanym czasie pracy – od pięciu do dziesięciu godzin dziennie. Istotnym elementem organizacji krotoszyńskich przedszkoli są oddziały integracyjne, w których wychowywaniem przedszkolnym wspólnie z dziećmi zdrowymi objęte są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 
Krotoszyńska gospodarka

Na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn mieszka 40 tys. osób. Trzy czwarte z nich żyje w mieście, pozostali to mieszkańcy wsi. Oprócz tradycyjnych gospodarstw indywidualnych działają w gminie grupy producenckie: dwie zajmujące się trzodą chlewną, jedna grupa producentów wołowiny oraz jedna grupa producentów zbóż. Krotoszyn jest ośrodkiem przemysłu maszynowego, odzieżowego, spożywczego, farmaceutycznego i drzewnego. Funkcjonuje tu kilka dużych i około 30 średnich firm, także zagranicznych.

 
Rewitalizacja starego budownictwa

Krotoszyn ma opracowaną „Koncepcję rewitalizacji nieruchomości i terenów w centrum Krotoszyna”.

 
Infrastruktura

Wygodniejsze życie - kanalizacja, ogrzewanie, drogi...

 
Krotoszyn sportem stoi

Sport odgrywa ogromną rolę w życiu każdego człowieka, jest również obecny w życiu krotoszyńskiej społeczności. W kalendarz imprez sportowych odbywających się corocznie w Krotoszynie wpisane są zawody o zasięgu międzynarodowym, i ogólnopolskim: zapasy, sumo, korfball, karate, mityngi lekkoatletyczne i pływackie, zawody strzeleckie, wędkarskie, tenisa stołowego i ziemnego oraz rozgrywki w sportach drużynowych. Z imprez masowych na podkreślenie zasługują Bieg Krotosa, Bieg Sokoła, Bieg Wiosny czy zlot Motocykli Ciężkich i Weteranów. Kalendarz imprez rekreacyjno- sportowych jest bogaty. W roku ubiegłym krotoszynianie mieli okazję przyglądać się Mistrzostwom Polski Strongman w Parach oraz śledzić Mistrzostwa Wielkopolski w Lotach Balonowych.

 
Starych budynków czar

Najbardziej reprezentacyjnym i charakterystycznym obiektem Krotoszyna jest usytuowany centralnie, na Rynku, murowany Ratusz, zbudowany prawdopodobnie w roku 1689. Budynek uległ znacznemu zniszczeniu w latach potopu szwedzkiego. W trakcie przeprowadzonej później odbudowy zmieniono m.in. wygląd wieży, nadając jej bardziej smukły wygląd. W końcówce wieku XIX ratusz został przebudowany w stylu neorenesansowym i zyskał równocześnie dodatkową kondygnację.

 
Zielony Krotoszyn
Autor: Redakcja   
17.08.2010.

Do zadań własnych samorządu gminnego należy między innymi prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska.Chronimy głównie drzewa i krzewy, jak również szeroko pojęte tereny zieleni.

Zadbana zieleń jest ozdobą ulic w centrum miasta

W podkrotoszyńskich wsiach można spotkać wiele bocianich gniazd

CZYSTE ŚRODOWISKO

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody gmina kontroluje wycinkę drzew i krzewów na swoim terenie. W 2009 roku urzędnicy wydali ok. 240 zezwoleń na wycinkę drzew. Każda z nich była uwarunkowana obowiązkiem zasadzenia nowych drzew w liczbie nie mniejszej od usuniętych. Samorząd dba również o konserwowanie i pielęgnowanie obszarów zielonych, co pozwala zachować naturalne środowisko przyjazne mieszkańcom. Największym miejskim terenem zielonym, którym zarządza gmina, jest park im. Wojska Polskiego. W minionym roku zakończono czyszczenie i odnawianie dwóch parkowych stawów. Zakres prac objął m.in. odbudowę urządzeń piętrzących wodę, wyrównanie obrzeży i skarp zbiorników, montaż nowych barierek i odtworzenie alejek wokół stawu ze specjalnego kruszywa (Hanse - Grand).

Skarpy zostały obsadzone roślinnością zabezpieczającą przed erozją. Na wyczyszczonych akwenach zainstalowano wodotryski, które mają walory nie tylko estetyczne, ale również napowietrzają i oczyszczają wodę. Na wysepce jednego ze stawów postawiono nowy drewniany domek dla łabędzi na okres chłodów. Ptasia chatka została wykonana z impregnowanych desek sosnowych, docieplonych i pomalowanych. Na remont stawów samorząd zaciągnął pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2009 gmina wystąpiła o kolejną pożyczkę do WFOŚIGW na zagospodarowaniu wybranych kwater zieleni w parku. Kwatery będą obsadzone roślinami iglastymi oraz bylinami. Corocznie w ramach uzupełnień sadzi się w Krotoszynie kilkaset drzew i krzewów w parkach, na zieleńcach, placach zabaw dla dzieci i w pasach drogowych. Centrum miasta zdobią w kilku punktach kwiaty na skwerach, w betonowych donicach i w wieżach kwiatowych.

Jako właścicielka 81,5 ha lasu komunalnego gmina prowadzi leśną gospodarkę zgodnie z Operatem utrzymania lasów komunalnych na lata 2009- 2018. Wykonuje trzebieże wczesne i późne, zręby i ich zalesianie, mineralizację pasów pożarowych. W październiku 2008 roku Urząd Miejski zakupił pakiety na psie odchody - pojemniki i zestawy do sprzątania po czworonogach. Ustawiono je w miejscach odwiedzanych przez mieszkańców spacerujących ze swoimi pupilami - w pobliżu parku i terenów zadrzewionych. W ramach ochrony rodzimej fauny gmina partycypuje w kosztach budowy gniazd bocianich na swoim terenie. Każdego roku zakładane są przynajmniej dwa miejsca wylęgu tych ptaków. W zeszłym roku Rada Miejska przyjęła Program Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest na lata 2010-2032. W planach samorządu jest uruchomienie programów ułatwiających budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kolektorów słonecznych.

 
« poprzedni artykuł