ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

Kapituła Nagrody Gospodarczej, która działa przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała “KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI" oraz “ZŁOTY MEDAL" Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Kościanie

Kapituła uzasadnia

Spółdzielnia Mleczarska w Kościanie ma 123 lata tradycji i jest znaną marką w Polsce i Europie. Pozycja Spółdzielczego sektora mleczarskiego zasługuje na specjalną uwagę, ponieważ jest ona w tym przemyśle bardzo znacząca, zdecydowanie silniejsza niż w pozostałych działach przemysłu spożywczego. Jest to związane z umocnieniem pozycji rolników na rynku mleka. Słaba pozycja indywidualnego producenta mleka wynika między innymi z marketingowej natury mleka surowego.

 
Tak się zaczęło

Powiat kościański jest kolebką nowoczesnego polskiego rolnictwa. Tutaj, w Turwi, urodził się i gospodarował gen. Dezydery Chłapowski (1788 - 1879). W majątkach - jako pierwszy na tych ziemiach - na początku XIX wieku, korzystając z doświadczeń angielskich i niemieckich, zastosował racjonalne metody uprawy roli i hodowli. Trójpolówkę zastąpił płodozmianem, wprowadził do użycia pług żelazny z odkładnicą oraz młockarnią napędzaną kieratem. Dla podniesienia plonów sadził zadrzewienia śródpolne i pasy wiatrochłonne.

 
Co my wiemy o mleku

Produkcja mleka w Polsce ma ogromne znaczenie. Wielka rola produktów mleczarskich w żywieniu ludzi w Polsce. Ale żeby ta produkcja się rozwijała, to koszt produkcji mleka ma dać dochód producentom mleka, czyli rolnikom. Dziś pozycja Polski na światowym rynku mleka powoduje, że sektor mleczarski należy w naszym kraju do najważniejszych w gospodarce żywnościowej. Unia Europejska jest najważniejszym na świecie producentem mleka. Europa to rynek nadwyżek w produkcji mleczarskiej, powoduje to, że nasza produkcja styka się z ogromną konkurencją. Polska dopiero teraz nadgania zaniedbania, a musi przestrzegać rygorystycznych norm higieniczno sanitarnych. Nasze wejście do Unii spowodowało na niebywałą skalę modernizację zakładów mleczarskich, które dziś mogą już konkurować z produkcją Unii. A Uniia dostrzegła, że polska produkcja mleczarska jest na wysokim poziomie, a to powoduje, że systematycznie rośnie eksport wyrobów mleczarskich.

 
Światowy rynek mleczarski

Artykuły mleczarskie, takie jak mleko w proszku pełne i odtłuszczone, mleko skondensowane, masło, sery, a także samo mleko są przedmiotem handlu międzynarodowego. Światowa globalna produkcja mleka jest stabilna i wynosi około 470 mln ton mleka krowiego rocznie. Wielkość handlu międzynarodowego jest również: stabilna liczy około 24 mln ton, łącznie z handlem pomiędzy krajami UE. Tylko niewielka część wyprodukowanego mleka podlega wymianie międzynarodowej. Nieco inaczej przedstawia się sprawa przetworów mleczarskich. Handel międzynarodowy takimi towarami, jak masło, ser i mleko w proszku ma znacznie większy udział w ich globalnej produkcji. Na sytuację na światowym rynku mleka, oprócz podaży, wpływa wiele czynników.

 
Charakterystyka gospodarstw mlecznych

W krajach Unii Europejskiej produkcja mleka charakteryzuje się trzema cechami:

• małą skalą, wysokimi cenami mleka w porównaniu z innymi częściami świata, istotnym znaczeniem dla przetrwania społeczności wiejskiej oraz utrzymania krajobrazu terenów wiejskich.

 
O firmie

Spółdzielnia Mleczarska w Kościanie ma 123 lat. Zawiązana - jako jedna z pierwszych w kraju - z inicjatywy światłych ziemian polskich i niemieckich, pod względem stosowanej technologii zawsze znajdowała się w czołówce firm i słynęła z najwyższej jakości wyrobów. Do dzisiaj smaczne i zdrowe, atrakcyjne i odpowiadające standardom europejskim wyroby, produkowane w ekologicznych warunkach - sprawiały i sprawiają, że mleko, śmietana, sery, kefiry i jogurty z napisem "Kościan" cieszą się ogromnym powodzeniem.

 
Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska już w Unii Europejskiej

Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska w Kościanie od wielu lat przygotowywała się do sprostania wymogom Unii Europejskiej. Punktem wyjścia była restrukturyzacja bazy surowcowej, podjęta w początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a zakończona w 2002 roku.

 
Nasz oddział w Pyrzycach

Mleko z Kościana najlepsze w Polsce

W badaniach zleconych przez prestiżowy miesięcznik “Świat kon­sumenta" zwyciężyło mleko z Kościana. Do konkursu wybrano osiem najbardziej liczących się na rynku marek mleka.

 
123 lata historii Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Kościanie
Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska w Kościanie
10.12.2007.
rok 1884, Marzec, 13

W lokalu Gąsiorowskiego w Kościanie odbyło się pierwsze walne zebranie "mleczarni wspólnej". Zwołali je ziemianie: Stefan Chłapowski z Bonikowa, von Lorenz z Pianowa, von Lossow z Gryżyny, von Guenther z Grzybna, Hildebrandt z Kokorzyna, von Petzel z Oborzysk i Speichert z Konojadu. Rozpoczęto budowę mleczarni na gruntach Chłapowskiego, w pobliżu dworca kolejowego. Projekt obejmował: przetwórnię mleka z masłownią, kotłownię, świniarnię, warsztaty i sklep spożywczy.

Tak wyglądała mleczarnia 1939r.

Pobieranie próbek z masielnicy “Astra" - 1971r.

Sklep firmowy widok współczesny

Załadunek wyrobów z magazynu chłodni

Hala obróbki termicznej surowca,
tak wygląda dziś.

Kwiecień

W sądzie grodzkim w Kościanie zatwierdzono statut "Towarzystwa Mleczarni Kościańskiej". Miesiąc później w rejestrze sądowym zmieniono nazwę firmy na "Mleczarnia Kościańska Spółka Zapisana".

Sierpień

W wieku 49 lat zmarł inicjator i patron spółdzielni Stefan Chłapowski z Bonikowa. Otwarcia mleczarni nie doczekał. Był pierwszym prezesem spółdzielni.

Październik, 17

Oddano do użytku mleczarnię. Oficjalne otwarcie nastąpiło 1 stycznia 1885r. Inwestycją kierowała firma Moritza Plonska pod nadzorem budowniczego Józefa Izakiewicza z Kościana. Ważniejsze maszyny sprowadzono z Niemiec. Podziw budziła wirówka znanej firmy Lehtfeld i Leutsch z Scheuiningen. Kotłownię postawiła firma H. Cegielski z Poznania. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 120 tys. marek. Pierwszym dyrektorem mleczarni, zaangażowanym przez zarząd, był Cezary Amend.

rok 1885

Spółdzielnia zrzeszała 15 członków, którzy jak zapisano w protokole - "reprezentowali 665 krów".

Mleczarnia produkowała mleko słodkie, mleko odtłuszczone, maślankę, śmietanę, masło i twaróg.

rok 1886

Zaostrzono kryteria jakościowego odbioru mleka, wprowadzając raz w miesiącu tajne badania dostaw mleka od każdego producenta i różnicując ceny skupu w zależności od zawartości tłuszczu.

rok 1887

Zakupiono specjalną aparaturę laboratoryjną. Wprowadzono zasadę określenia ceny skupu za jednostkę tłuszczu.

W Śmiglu powstała odrębna spółdzielnia Mleczarska.

rok 1888

Kościańskie wyroby poszukiwane były w południowo zachodniej Wielkopolsce. Prasa donosiła z zaskoczeniem, że "masło z kościańskiego Gurostwa w krótkim czasie wygrało konkurencję z szeroko reklamowanym i dotąd panującym na rynku masłem berlińskiej firmy Gebrueder Groh".

Opracowano plan rozbudowy mleczarni, który zakładał modernizację kotłowni. Zdecydowano zastąpić poprzedni komin (wysokość 12 metrów), nowym o wysokości 21 metrów.

rok 1889

Spółdzielnia otrzymała status spółki z nieograniczoną odpowiedzialnością.

rok 1902

Mleczarnię włączono do miejskiej sieci gazowej.

W fabryce zainstalowano pierwszy telefon.

rok 1911

Spółdzielnia zrzeszała 48 członków z powiatów: gostyńskiego, kościańskiego, leszczyńskiego, poznańskiego, śmigielskiego i śremskiego.

rok 1925

Kościan wznowił eksport masła do Berlina. Wyrobami miejscowej spółdzielni zainteresowali się odbiorcy z Anglii.

rok 1936

Liczba krów w powiecie kościańskim wynosiła 23 323 sztuki; roczna wielkość skupu mleka osiągnęła 10,9 mln litrów. Powstała koncepcja budowy nowej fabryki poza miastem, wynikająca z braku zgody władz administracyjnych na rozbudowę i remontowanie starej mleczarni. W protokolarzu rady nadzorczej odnotowano: "Władze utrudniają rozwój spółdzielni. Tak Magistrat miasta Kościana jak Starostwo odmówiły pozwolenia na przebudowę dachu i remont stropu w naszej mleczarni..."

rok 1939

Uruchomiono produkcję w nowej fabryce, na skraju lasku miejskiego, u zbiegu Alei Koszewskiego i ul. Maya. Był to najbardziej nowoczesny zakład w Polsce. Zbudowała go za 96,4 tys. zł. kościańska firma Kazimierza Grzegorczyka. Maszyny i wyposażenie dostarczył producent duński firma Ahlborn. Starą mleczarnię przy dworcu kolejowym rozebrano ostatecznie w 1940 roku. Spółdzielnia zrzeszała 126 członków.

17 listopada Spółdzielnię przymusowo przejął niemiecki komisaryczny zarządca. Cały majątek skonfiskowano. W latach 1939 - 1941 fabryką kierował Alfred Klemm z Wągrowca.

rok 1941

Utworzono niemiecką spółkę mleczarską, która przejęła nieruchomości i majątek polskiej spółdzielni. Wartość realną mleczarni oszacowano na 166 tys. marek. Spółka skupowała przeciętnie 16 tys. litrów mleka dziennie. Znaczna część wyrobów kierowana była na zaopatrzenie Wermachtu.

rok 1945

Majątek spółdzielni wrócił do prawowitego właściciela. 1 lutego w protokolarzu posiedzeń zarządu zapisano m.in.: "W dniu 27 stycznia został Kościan od najeźdźcy oswobodzony po przeszło pięcioletniej okupacji. Pozostawił mleczarnię w nieładzie, lecz nie uszkodzoną przez działania wojenne. Na polecenie tymczasowych władz uruchomiliśmy w dniu dzisiejszym mleczarnię". Szybkie uruchomienie fabryki i wznowienie działalności spółdzielni było zasługą pierwszego po wojnie prezesa Celestyna Bąka.

Liczba członków spółdzielni wynosiła 360. Wyroby kierowano na zaopatrzenie Śląska, miasta Poznania i południowo - zachodniej Wielkopolski.

rok 1951

Spółdzielnię rozwiązano, a majątek przejęło Państwo. Utworzono Państwowe Zakłady Mleczarskie.

rok 1957

Ponownie reaktywowano spółdzielnię. Przyjęto nazwę "Kościańska Mleczarnia Spółdzielcza". Liczba dostawców przekroczyła 1000. Zatrudnienie przekroczyło 100 osób.

Zakupiono nowoczesną masielnicę metalową "Kolding" produkcji duńskiej.

rok 1958

Otwarto zakładowe sklepy sprzedaży detalicznej w Kościanie.

rok 1971

Masło z Kościana otrzymało prawo używania znaku jakości krajowej "1", a trzy lata później znaku jakości światowej "Q".

rok 1976

W związku ze zmianą administracyjnego podziału państwa połączono wszystkie okręgowe spółdzielnie mleczarskie w nowym województwie leszczyńskim, tworząc Wojewódzką Spółdzielnię Mleczarską z siedzibą w Lesznie.

rok 1981

Kościańska spółdzielnia odzyskała niezależność. Utworzono "Obrzańską Spółdzielnię Mleczarską w Kościanie". Ta nazwa i związana z nią formuła organizacyjna trwa do dzisiaj.

rok 1991

Z Danii i Holandii sprowadzono specjalistyczne autocysterny z urządzeniami do bezpośredniego odbioru surowca od producentów.

Rozpoczęto realizację programu wyposażania gospodarstw rolnych w schładzalniki do mleka.

Likwidacja punktów skupu mleka.

W Zakładzie Produkcyjnym w Kościanie zainstalowano nowoczesne duńskie i holenderskie urządzenia do produkcji napojów fermentowanych (jogurty, kefiry, desery mleczne).

rok 1995

Zakupiono pierwszą linię do produkcji mleka UHT szwedzkiej firmy TETRA PAK.

rok 1997

Przy ul. Składowej utworzono nowoczesny Zakład Handlu i Transportu w Kościanie.

rok 2002

Zakończono, rozpoczętą w 2000r., modernizację systemu ciepłowniczego w Zakładach Spółdzielni wprowadzając najnowsze urządzenia ekologiczne.

rok 2003

Spółdzielnia podpisała z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie umowę na współfinansowanie ze środków pomocowych w ramach realizacji programu SAPARD, zadań modernizacyjnych zmierzających do spełnienia warunków Unii Europejskiej. Wartość zadań z umowy 12 000 000 PLN.

rok 2004

Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska w Kościanie, w wyniku pozytywnych opinii służb weterynaryjnych i sanitarnych, została wpisana na listę firm uprawnionych do sprzedaży swych wyrobów na rynkach Unii Europejskiej.

Spółdzielnia została poddana audytowi certyfikacyjnemu przeprowadzonemu przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie i otrzymała pozytywną ocenę zgodności z normą ISO 9001 2000 oraz zasadami systemu HACCP.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »