ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

Kapituła Nagrody Gospodarczej, która działa przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała “KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI" oraz “ZŁOTY MEDAL" Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Kościanie

Kapituła uzasadnia

Spółdzielnia Mleczarska w Kościanie ma 123 lata tradycji i jest znaną marką w Polsce i Europie. Pozycja Spółdzielczego sektora mleczarskiego zasługuje na specjalną uwagę, ponieważ jest ona w tym przemyśle bardzo znacząca, zdecydowanie silniejsza niż w pozostałych działach przemysłu spożywczego. Jest to związane z umocnieniem pozycji rolników na rynku mleka. Słaba pozycja indywidualnego producenta mleka wynika między innymi z marketingowej natury mleka surowego.

 
Tak się zaczęło

Powiat kościański jest kolebką nowoczesnego polskiego rolnictwa. Tutaj, w Turwi, urodził się i gospodarował gen. Dezydery Chłapowski (1788 - 1879). W majątkach - jako pierwszy na tych ziemiach - na początku XIX wieku, korzystając z doświadczeń angielskich i niemieckich, zastosował racjonalne metody uprawy roli i hodowli. Trójpolówkę zastąpił płodozmianem, wprowadził do użycia pług żelazny z odkładnicą oraz młockarnią napędzaną kieratem. Dla podniesienia plonów sadził zadrzewienia śródpolne i pasy wiatrochłonne.

 
Światowy rynek mleczarski

Artykuły mleczarskie, takie jak mleko w proszku pełne i odtłuszczone, mleko skondensowane, masło, sery, a także samo mleko są przedmiotem handlu międzynarodowego. Światowa globalna produkcja mleka jest stabilna i wynosi około 470 mln ton mleka krowiego rocznie. Wielkość handlu międzynarodowego jest również: stabilna liczy około 24 mln ton, łącznie z handlem pomiędzy krajami UE. Tylko niewielka część wyprodukowanego mleka podlega wymianie międzynarodowej. Nieco inaczej przedstawia się sprawa przetworów mleczarskich. Handel międzynarodowy takimi towarami, jak masło, ser i mleko w proszku ma znacznie większy udział w ich globalnej produkcji. Na sytuację na światowym rynku mleka, oprócz podaży, wpływa wiele czynników.

 
Charakterystyka gospodarstw mlecznych

W krajach Unii Europejskiej produkcja mleka charakteryzuje się trzema cechami:

• małą skalą, wysokimi cenami mleka w porównaniu z innymi częściami świata, istotnym znaczeniem dla przetrwania społeczności wiejskiej oraz utrzymania krajobrazu terenów wiejskich.

 
123 lata historii Obrzańskiej Spółdzielni Mleczarskiej w Kościanie

rok 1884, Marzec, 13

W lokalu Gąsiorowskiego w Kościanie odbyło się pierwsze walne zebranie "mleczarni wspólnej". Zwołali je ziemianie: Stefan Chłapowski z Bonikowa, von Lorenz z Pianowa, von Lossow z Gryżyny, von Guenther z Grzybna, Hildebrandt z Kokorzyna, von Petzel z Oborzysk i Speichert z Konojadu. Rozpoczęto budowę mleczarni na gruntach Chłapowskiego, w pobliżu dworca kolejowego. Projekt obejmował: przetwórnię mleka z masłownią, kotłownię, świniarnię, warsztaty i sklep spożywczy.

 
O firmie

Spółdzielnia Mleczarska w Kościanie ma 123 lat. Zawiązana - jako jedna z pierwszych w kraju - z inicjatywy światłych ziemian polskich i niemieckich, pod względem stosowanej technologii zawsze znajdowała się w czołówce firm i słynęła z najwyższej jakości wyrobów. Do dzisiaj smaczne i zdrowe, atrakcyjne i odpowiadające standardom europejskim wyroby, produkowane w ekologicznych warunkach - sprawiały i sprawiają, że mleko, śmietana, sery, kefiry i jogurty z napisem "Kościan" cieszą się ogromnym powodzeniem.

 
Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska już w Unii Europejskiej

Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska w Kościanie od wielu lat przygotowywała się do sprostania wymogom Unii Europejskiej. Punktem wyjścia była restrukturyzacja bazy surowcowej, podjęta w początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, a zakończona w 2002 roku.

 
Nasz oddział w Pyrzycach

Mleko z Kościana najlepsze w Polsce

W badaniach zleconych przez prestiżowy miesięcznik “Świat kon­sumenta" zwyciężyło mleko z Kościana. Do konkursu wybrano osiem najbardziej liczących się na rynku marek mleka.

 
Co my wiemy o mleku
Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska w Kościanie
10.12.2007.

Produkcja mleka w Polsce ma ogromne znaczenie. Wielka rola produktów mleczarskich w żywieniu ludzi w Polsce. Ale żeby ta produkcja się rozwijała, to koszt produkcji mleka ma dać dochód producentom mleka, czyli rolnikom. Dziś pozycja Polski na światowym rynku mleka powoduje, że sektor mleczarski należy w naszym kraju do najważniejszych w gospodarce żywnościowej. Unia Europejska jest najważniejszym na świecie producentem mleka. Europa to rynek nadwyżek w produkcji mleczarskiej, powoduje to, że nasza produkcja styka się z ogromną konkurencją. Polska dopiero teraz nadgania zaniedbania, a musi przestrzegać rygorystycznych norm higieniczno sanitarnych. Nasze wejście do Unii spowodowało na niebywałą skalę modernizację zakładów mleczarskich, które dziś mogą już konkurować z produkcją Unii. A Uniia dostrzegła, że polska produkcja mleczarska jest na wysokim poziomie, a to powoduje, że systematycznie rośnie eksport wyrobów mleczarskich.

Bez krów nie ma mleka

Podejście krów do pomieszczenia udojowego

Dojarnia typu “rybia ość”

Linia produkcji śmietanki kościańskiej
w mleczarni - Kościan

Hala produkcji masła w mleczarni - Kościan

Zapamiętajmy to hasło:“Polska to kraj mlekiem i miodem płynący?”.

Ale droga do produktów mleczarskich jest długa, codziennie tysiące ludzi swoje życie związało z mleczarstwem. Najpierw trzeba wychowć dobre bydło, to już dziś jest nauka. Trudzą się ażeby wyprodukować mleko dobrej jakości, bo od tej jakości mleka zależy jego cena, a cena to zarobek, który za tą ciężką pracę ma dać, tradycyjnie przedsiębiorstwu rolnemu godne życie. Dziś przechowywanie mleka i jego dostarczanie do mleczarni, to już cała technika. Mleko musi być schłodzone i dobrej jakości. Teraz w zakładach przetwórczych mleko poddawane jest skomplikowanym procesom technologicznym, w wyniku których powstają smakowite artykuły mleczarskie. Wiele czynników decyduje o smaku wyrobów, na to ma wpływ tyle czynników, że aż trudno o tym pisać. I tak się rodzi marka. A dziś marka, dobra marka jest podstawą sukcesu, czyli towar jest dobrze sprzedawany na rynku. Przykład “Mleczarnia Kościan”, dziś obchodzi 123 lata. Czyli marka “Kościan” jest znana w Wielkopolsce, Polsce a teraz też zagranicą. Ale dzis na przetwory mleczarskie czekają inne kraje - czyli eksportujemy. A jest to towar szybko psujący się, dlatego trzeba budować chłodnie i transport musi gwarantować jakość towarów, muszą być zamrażarki. Zakład się rozwija, eksport rośnie ale też koszty rosną, musimy też pamiętać o opakowaniach.

Mleczarstwo współczesne to trzy ważne części.

Produkcja mleka może się odbywać tylko jeżeli mamy pasze, a to odbywa się w gospodarstwach rolnych, angażuje się wiedzę i pracę rolnika. Tu Polska zrobiła w ostatnich latach ogromny postęp. Kapitał i cała skomplikowana infrastruktura gospodarstwa rolnego obejmuje dziś: hodowlę i chów bydła mlecznego, produkcja roślinna zaspokaja potrzeby paszowe, zakup środków produkcji, dojarki, schładzarki, ale to wszystko musi być utrzymane w nieskazitelnej czystości - czyli różne środki czystości. Dziś większość nowoczesnych gospodarstw jest skomputeryzowana, gdzie komputer ustala normy żywienia i zaznacza ile każda krowa daje mleka dziennie, miesięcznie i rocznie.

Przetwórstwo mleka najczęściej jest poza gospodarstwem rolnym, czyli w mleczarni - dziś zakład przetwórczy. Tu decyduje organizacja firmy, jej infrastruktura techniczna, technologia przetwarzania mleka oraz technologia utylizacji odpadów.

Ogniwem trzecim jest handel - sprzedaż gotowych towarów. A dziś o sprzedaży decyduje jakość i smak produkcji, opakowania i też cena. Te trzy segmenty produkcji - stanowią łańcuch marketingowy mleka. Im wyższy poziom kultury rolniczej, tym lepsze mleczarstwo.

W całej tej działalności są też problemy.

W handlu detalicznym dąży sie do największego obniżenia cen, podczas gdy w mleczarniach do ich maksymalizowania. Zakład mleczarski chce uzyskać najlepszą pozycję na rynku dla swojego towaru, która obejmuje też długość życia produktu, przestrzeń sprzedaży. O wszystkim decyduje konsument. Ale konkurencja nie śpi i stale lansuje różne typy margaryn, a kazdy mądry wie, że dla organizmu nie ma lepszego tłuszczu niż masło. Toczy się walka o rynek. Dziś mleczarstwo to nauka, trzeba znać zagadnienia hodowli i chowu bydła mlecznego, podstawy genetyki, żywienia zwierząt, ekonomii, organizacji przetwórstwa i organizacji handlu, zagadnienia marketingu, ekonomii, poltyki rolnej oraz obserwować rozwój mleczarstwa w Europie, bo ona jest potegą.

Dziś nikt nie jest w stanie opisać mleczarstwa, możemy je poznać tylko powierzchownie, bo w mleczarstwie jest kilkanaście zawodów, dlatego mój artykuł ma wiele uproszczeń. On miał tylko pokazać, że mleczarstwo dziś to ważna dziedzina nauki i gospodarki.

O sukcesie decyduje jakość produkcji, ale ważne jest jak ta produkcja jest przedstawiona do sprzedaży. Marketing decyduje o stylu reklamy i grafice każdego towaru. Dziś każde opakowanie to małe dzieło sztuki. Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska w Kościanie ma swój niepowtarzalny styl. Ażeby się przekonać proszę wejść na stronę internetową: www.osm-koscian.com.pl

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »