ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

która działa przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała w 2008 roku KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI oraz ZłOTY MEDAL dla firmy Biegpol produkujacej pieczarki FIRMA BIEGPOL ZOSTAŁA UZNANA ZA NAJLEPSZA W POLSCE

 
Powiat Wolsztyński od 1998 roku w Wielkopolsce

Wielkopolska się odrodziła po Powstaniu Wielkopolskim. Wtedy w 1918 roku, byliśmy dla Polski wzorem, bo już w 1818 roku powstało Wielkie Księstwo Poznańskie z Sejmem na czele z ograniczona autonomią, samorządami w gminie, mieście, powiecie.

 
Szanowni Państwo zapraszam do Powiatu Wolsztyńskiego

Powiat Wolsztyński, leżący po zachodniej części województwa wielkopolskiego, powrócił po 10 latach w historyczne granice Wielkopolski. Charakter powiatu można określić jako rzemieślniczo-rolniczo-turystyczny.

 
Powiat Wolsztyński historia i dzień dzisejszy

Powiat Wolsztyński położony jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje obszar 680,03 km2, z czego ponad 55% to użytki rolne, a około 30% lasy. W skład powiatu wchodzą trzy gminy: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn. Na terenie powiatu mieszka ponad 55 200 osób.

 
INWESTYCJE KOMUNALNE I GOSPODARCZE W POWIECIE WOLSZYŃSKIM

Ostatnie lata w Powiecie Wolsztyńskim to okres wielu poczynionych inwestycji. Samorządy gmin i powiatu kładły duży nacisk na pozyskiwanie środków pozabudżetowych, takich jak środki unijne, fundusze ochrony środowiska i fundusze wojewódzkie.

 
Gmina Wolsztyn

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością zapraszam do Wolsztyna, miasta malowniczo położonego między jeziorami: Wolsztyńskim i Berzyńskim. Walory środowiska przyrodniczego, jeziora i kompleksy leśne tworzą niezwykle atrakcyjny krajobraz oraz stwarzają znakomite warunki do wypoczynku i rekreacji.

 
Gmina Przemęt

Pragnę gorąco zaprosić Was do gminy Przemęt .To gmina przyjazna dla mieszkańców i naszych gości. To gmina piękna, zielona i z tradycjami historycznymi.

 
GMINA SIEDLEC

Gmina Siedlec leży przy zachodniej granicy województwa wielkopolskiego i jest jedną z trzech gmin w Powiecie Wolsztyńskim.

 
Powiat Wolsztyński współpraca zagraniczna

Powiat Wolsztyński ma szeroko rozwiniętą współpracę zagraniczną, dzięki której odwiedza nas dużo turystów z całego świata. Mimo, iż umowy partnerskie o współpracy podpisane mamy z trzema zagranicznymi powiatami, Dahme - Spreewald w Niemczech, Rejonem Solecznickim na Litwie oraz Rejonem Lityńskim na Ukrainie, współpracujemy również z Domont we Francji, czy Neuenkirchen w Niemczech.

 
Oświata w Powiecie Wolsztyńskim

W 1999r. reaktywowano samorządy powiatowe w Polsce, delegując im między innymi zadania związane z oświatą ponadgimnazjalną. W roku 2009 obchodzić będziemy 10 - lecie przejęcia tych zadań przez Powiat Wolsztyński. Nieprzerwanie przez ostatnie trzy kadencje wyborcze zadaniami oświaty kierował Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp. W tym okresie udało się udoskonalić działalność wielu szkół i placówek oświatowych, zmodernizować i wybudować nowe obiekty służące młodzieży, nauczycielom i mieszkańcom w wykonywaniu pracy i obowiązków, zdobywaniu wykształcenia, uprawianiu i kultywowaniu sportu.

 
Dobry powiat to kadry z wyższym wykształceniem
Autor: Agnieszka Streich   
04.09.2008.
Dobry powiat to kadry z wyższym wykształceniem

Zarząd Powiatu obraduje

 • Wydziały w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie:
 • Wydział Architektury i Budownictwa
 • Wydział Finansowy z stanowiskiem d/s kontroli
 • Wydział Komunikacji
 • Wydział Organizacyjny - z Biurem Rady i Pionem Ochrony  Wydział Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 • Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
 • Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego
 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • Niskie płace w Powiatach
  hamują ich rozwój

  Zarobki w powiatach są najniższe w administracji samorządowej. Każdy z tych wydziałów jest podstawą rozwoju powiatu. Bez Wydziału Architektury i Budownictwa nie powstanie ani jeden dom, zakład produkcyjny. A bez geodezji nie ma jakiegokolwiek rozwoju, oni są pierwsi, żeby można cokolwiek zbudować. Polska dziś gwarantuje każdemu jego własność. Geodeci, nie tylko pomierzą działkę, drogę, linię energetyczną, kanalizacje itp. Ale co najważniejsze, tę twoją działkę zapiszą w Księdze Wieczystej w sądzie. Czyli każdy z tych wydziałów dobrze pracujących przyczynia się do rozwoju powiatu. Jak patrzę na budżet Powiatu Wolsztyn, to w większości subwencje i dotacje. Każdy ze starostów wie, że przyczyna coraz trudniejszej sytuacji finansowej powiatu jest zły system finansowania tego szczebla samorządu, który nie ma swojego udziału w podatkach. Taki udział ma gmina i województwo. Nasza redakcja już od powstania powiatów, zwróciła na to uwagę, podając przykłady z Niemiec z przedwojennej Polski i tuż po wojnie. Powiat Wolsztyński świetnie się rozwija, dochody ludności wzrastają, ale nie urzędnikom powiatu. Szczytem absurdu jest to, że starostowie piszą do premiera, żeby to zmienić. W piśmie do premiera starostowie chcą udziału w podatku Vat albo akcyzie. Akcyza jest małym podatkiem, najlepszy jest podatek Vat. Powiat, który się rozwija i jest tak dynamiczny jak Powiat Wolsztyn, to każdy procent Vat-u poważnie by wzmacniał finanse powiatu. Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w powiatach wynosi 2,381.17 zł. Już z tego widać, że trudno utrzymać fachowców z wykształceniem wyższym w powiecie. Jeżeli nie nastąpi tu poprawa płac, to mam obawy, kto przygotuje projekty unijne. Dają nam Polakom pieniądze na rozwój, a my znowu ich nie wykorzystamy i dopiero wtedy będziemy mówić “Mądry Polak po szkodzie".

   
  « poprzedni artykuł   następny artykuł »