Dobry powiat to kadry z wyższym wykształceniem
Autor: Agnieszka Streich   
04.09.2008.
Dobry powiat to kadry z wyższym wykształceniem

Zarząd Powiatu obraduje

 • Wydziały w Starostwie Powiatowym w Wolsztynie:
 • Wydział Architektury i Budownictwa
 • Wydział Finansowy z stanowiskiem d/s kontroli
 • Wydział Komunikacji
 • Wydział Organizacyjny - z Biurem Rady i Pionem Ochrony  Wydział Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
 • Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
 • Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego
 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 • Niskie płace w Powiatach
  hamują ich rozwój

  Zarobki w powiatach są najniższe w administracji samorządowej. Każdy z tych wydziałów jest podstawą rozwoju powiatu. Bez Wydziału Architektury i Budownictwa nie powstanie ani jeden dom, zakład produkcyjny. A bez geodezji nie ma jakiegokolwiek rozwoju, oni są pierwsi, żeby można cokolwiek zbudować. Polska dziś gwarantuje każdemu jego własność. Geodeci, nie tylko pomierzą działkę, drogę, linię energetyczną, kanalizacje itp. Ale co najważniejsze, tę twoją działkę zapiszą w Księdze Wieczystej w sądzie. Czyli każdy z tych wydziałów dobrze pracujących przyczynia się do rozwoju powiatu. Jak patrzę na budżet Powiatu Wolsztyn, to w większości subwencje i dotacje. Każdy ze starostów wie, że przyczyna coraz trudniejszej sytuacji finansowej powiatu jest zły system finansowania tego szczebla samorządu, który nie ma swojego udziału w podatkach. Taki udział ma gmina i województwo. Nasza redakcja już od powstania powiatów, zwróciła na to uwagę, podając przykłady z Niemiec z przedwojennej Polski i tuż po wojnie. Powiat Wolsztyński świetnie się rozwija, dochody ludności wzrastają, ale nie urzędnikom powiatu. Szczytem absurdu jest to, że starostowie piszą do premiera, żeby to zmienić. W piśmie do premiera starostowie chcą udziału w podatku Vat albo akcyzie. Akcyza jest małym podatkiem, najlepszy jest podatek Vat. Powiat, który się rozwija i jest tak dynamiczny jak Powiat Wolsztyn, to każdy procent Vat-u poważnie by wzmacniał finanse powiatu. Według danych GUS przeciętne wynagrodzenie w powiatach wynosi 2,381.17 zł. Już z tego widać, że trudno utrzymać fachowców z wykształceniem wyższym w powiecie. Jeżeli nie nastąpi tu poprawa płac, to mam obawy, kto przygotuje projekty unijne. Dają nam Polakom pieniądze na rozwój, a my znowu ich nie wykorzystamy i dopiero wtedy będziemy mówić “Mądry Polak po szkodzie".

   
  Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826