ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

która działa przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała w 2008 roku KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI oraz ZłOTY MEDAL dla firmy Biegpol produkujacej pieczarki FIRMA BIEGPOL ZOSTAŁA UZNANA ZA NAJLEPSZA W POLSCE

 
Powiat Wolsztyński od 1998 roku w Wielkopolsce

Wielkopolska się odrodziła po Powstaniu Wielkopolskim. Wtedy w 1918 roku, byliśmy dla Polski wzorem, bo już w 1818 roku powstało Wielkie Księstwo Poznańskie z Sejmem na czele z ograniczona autonomią, samorządami w gminie, mieście, powiecie.

 
Szanowni Państwo zapraszam do Powiatu Wolsztyńskiego

Powiat Wolsztyński, leżący po zachodniej części województwa wielkopolskiego, powrócił po 10 latach w historyczne granice Wielkopolski. Charakter powiatu można określić jako rzemieślniczo-rolniczo-turystyczny.

 
Powiat Wolsztyński historia i dzień dzisejszy

Powiat Wolsztyński położony jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje obszar 680,03 km2, z czego ponad 55% to użytki rolne, a około 30% lasy. W skład powiatu wchodzą trzy gminy: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn. Na terenie powiatu mieszka ponad 55 200 osób.

 
INWESTYCJE KOMUNALNE I GOSPODARCZE W POWIECIE WOLSZYŃSKIM

Ostatnie lata w Powiecie Wolsztyńskim to okres wielu poczynionych inwestycji. Samorządy gmin i powiatu kładły duży nacisk na pozyskiwanie środków pozabudżetowych, takich jak środki unijne, fundusze ochrony środowiska i fundusze wojewódzkie.

 
Gmina Wolsztyn

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością zapraszam do Wolsztyna, miasta malowniczo położonego między jeziorami: Wolsztyńskim i Berzyńskim. Walory środowiska przyrodniczego, jeziora i kompleksy leśne tworzą niezwykle atrakcyjny krajobraz oraz stwarzają znakomite warunki do wypoczynku i rekreacji.

 
GMINA SIEDLEC

Gmina Siedlec leży przy zachodniej granicy województwa wielkopolskiego i jest jedną z trzech gmin w Powiecie Wolsztyńskim.

 
Powiat Wolsztyński współpraca zagraniczna

Powiat Wolsztyński ma szeroko rozwiniętą współpracę zagraniczną, dzięki której odwiedza nas dużo turystów z całego świata. Mimo, iż umowy partnerskie o współpracy podpisane mamy z trzema zagranicznymi powiatami, Dahme - Spreewald w Niemczech, Rejonem Solecznickim na Litwie oraz Rejonem Lityńskim na Ukrainie, współpracujemy również z Domont we Francji, czy Neuenkirchen w Niemczech.

 
Oświata w Powiecie Wolsztyńskim

W 1999r. reaktywowano samorządy powiatowe w Polsce, delegując im między innymi zadania związane z oświatą ponadgimnazjalną. W roku 2009 obchodzić będziemy 10 - lecie przejęcia tych zadań przez Powiat Wolsztyński. Nieprzerwanie przez ostatnie trzy kadencje wyborcze zadaniami oświaty kierował Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp. W tym okresie udało się udoskonalić działalność wielu szkół i placówek oświatowych, zmodernizować i wybudować nowe obiekty służące młodzieży, nauczycielom i mieszkańcom w wykonywaniu pracy i obowiązków, zdobywaniu wykształcenia, uprawianiu i kultywowaniu sportu.

 
Gmina Przemęt
Redaktor: Redakcja   
04.09.2008.

Pragnę gorąco zaprosić Was do gminy Przemęt .To gmina przyjazna dla mieszkańców i naszych gości. To gmina piękna, zielona i z tradycjami historycznymi.

mgr. inż. Dorota Gorzelniak
Wójt gminy Przemęt

Kościół św. Andrzeja w Przemęcie

Wstęp

Przemęt to gmina rolnicza łącząca tradycję z nowoczesnością. Gmina Przemęt położona jest na Nizinie Wielkopolskiej. Stanowi jedną z trzech gmin tworzących Powiat Wolsztyński. Zajmuje obszar 22 531 ha, który zamieszkuje około 13 600 osób.

Gminę tworzy 25 sołectw, obejmujących 27 wsi. Do największych miejscowości gminy, obok Przemętu zaliczają się Mochy, Kaszczor i Bucz.

Zdecydowana większość ziem wykorzystywana jest w rolnictwie (63,6 % ogółu ziem). Poza tym największym kapitałem gminy są spore obszary leśne (24,9% powierzchni) oraz duża liczba jezior (4,5% powierzchni), których jest tu aż 14. To właśnie te elementy zdecydowały o rozwoju turystyki i agroturystyki na tym terenie. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż prawie połowa obszaru gminy leży na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

Teren Parku to wspaniałe miejsce do aktywnego wypoczynku. Na terenie gminy wyznaczone zostały turystyczne szlaki - piesze, rowerowe i konne. Liczne jeziora i kanały tworzą wspaniałe miejsce dla żeglarzy i kajakarzy. Przez gminę wiedzie także Szlak Cysterski.

Rozwój turystyki, agroturystyki i rolnictwa indywidualnego sprawił, iż jeśli chodzi o gospodarkę to na terenie gminy rozwinął się głównie przemysł związany z wysokiej jakości przetwórstwem mięsa i produktów rolnych. Nowoczesne i prężnie działające przedsiębiorstwa są dowodem, że w gminie istnieje przyjazna atmosfera dla powstawania i rozwoju nowych firm oraz zakładów.

Wzrost inwestycji w gminie w ostatnich latach sprawił, że teren ten staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem zarówno do zamieszkania jak i do inwestowania.

Gmina Przemęt w 2002 roku nawiązała współpracę międzynarodową z niemiecką gminą Bestensee. Od tego czasu kontakty obu gmin bardzo się rozwinęły i objęły swym zasięgiem wiele grup społecznych.

Ostanie 10 lat
to czas wykorzystanych szans

W ostatnich latach znaczenie gminy Przemęt zdecydowanie wzrosło. Umiejętne wykorzystanie wielu szans, m.in. związanych z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, sprawiło, że dziś Przemęt postrzegany jest jako jedna z wiodących gmin regionu. Kierujący dziś gminą szczególna uwagę zwracają na rozwój oświaty, powstawanie nowych inwestycji, mających podnieść poziom życia mieszkańców oraz rozwój turystyki, gdyż teren gminy jest wręcz stworzony do wypoczynku.

Aby nauka była przyjemnością

Można śmiało powiedzieć, że nauka w przemęckich szkołach to przyjemność. Nowoczesne materiały dydaktyczne, nowe sale sportowe, klasy, sprawiają, że szkoła staje się miejscem nie tylko nauki, ale i pozalekcyjnego rozwijania własnych umiejętności.

Jedną z pierwszych znaczących inwestycji w oświacie było oddanie do użytku w 2000 r. nowego budynku gimnazjum w Buczu. Budowa tego obiektu trwała 3 lata, a jej efektem jest szkoła na miarę XXI wieku. Przy szkole powstała pierwsza duża i nowoczesna sala gimnastyczna oraz bogato wyposażona siłownia.

Na tym jednak oświatowe inwestycje w Buczu nie zakończyły się. W 2006 roku przeprowadzono kompleksowy remont – modernizacja, myśliwskiego pałacu pochodzącego z XIX wieku, w którym mieści się szkoła podstawowa. Głównym celem modernizacji pałacu było wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury. Remont, który kosztował ok. 1 mln zł był możliwy dzięki pozyskaniu na ten cel przez władze samorządowe znacznego, gdyż sięgającego aż 85% dofinansowania z funduszy europejskich (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego).

Inwestycje w oświacie z wykorzystaniem zewnętrznych środków finansowych wkrótce stały się wyznacznikiem polityki rozwoju gminy Przemęt. Warto tu wspomnieć, iż jeszcze w 2005 roku oddana została do użytku sala sportowa w Mochach. Całkowity koszt inwestycji wraz w wyposażeniem przekroczył 2 mln zł.

Dbając o zdrowie i dobrą kondycję młodych mieszkańców gminy, od 2005 roku Urząd Gminy Przemęt corocznie organizuje półkolonie letnie pod hasłem "Każde dziecko w Gminie Przemęt uczy się pływać". Jest to niebywała okazja dla dzieci z terenu gminy do aktywnego i efektywnego spędzenia wolnego czasu. Nadrzędnym cele jest tu oczywiście nauka pływania i nabycie umiejętności korzystania ze sprzętu wodnego pod okiem wykwalifikowanej kadry oraz zapoznanie dzieci z bogactwem przyrodniczym terenu. W gminie, która może poszczycić się aż 14 jeziorami, trudno aby młodzi jej mieszkańcy nie potrafili skorzystać z tej atrakcji. W półkoloniach co roku uczestniczą dzieci z terenu Gminy Przemęt, które otrzymały promocje do klasy 6 Szkoły Podstawowej.

Ambitny plan

Dziś samorząd stawia sobie kolejny ambitny plan w rozwoju oświaty. W 2007 roku Urząd Gminy Przemęt przygotował projekt "Żyjmy zdrowo – razem", którego głównym celem jest integracja społeczna, profilaktyka zdrowotna, oraz promocja zdrowego stylu życia wśród dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt ma duże szanse na realizacje, gdyż został oceniony jako jeden z trzech najlepszych projektów w kraju. Jest więc ogromna szansa na otrzymanie niemal 780 tys. euro z Funduszu Norweskiego na realizacje działań związanych ze zdrowiem i rozwojem przedszkolaków. Projekt realizowany ma być w siedmiu przedszkolach z terenu Gminy Przemęt. Zakłada on między innymi: budowę nowoczesnych placów zabaw, wyposażenie sal lekcyjnych, gabinetów logopedycznych, dodatkowe zajęcia terapeutyczne i kompensacyjne oraz wdrożenie programów profilaktyki zdrowotnej.

Ochrona środowiska

Współistnienie ze środowiskiem i jego ochrona to dziś priorytet polityki nie tylko samorządów, ale i całych państw i organizacji międzynarodowych. Środowisko i jego ochrona to dla władz samorządowych gminy Przemęt ważne zadanie, realizowane na wielu płaszczyznach.

Dziś przede wszystkim ochrona przyrody wymaga inwestycji oraz promowania zdrowego, bezpiecznego dl przyrody stylu życia. W 2005 roku w Przemęcie zakończono budowę biologicznej oczyszczalni ścieków typu B-600. Inwestycja współfinansowana była przez Unię Europejską w ramach programu SAPARD. Koszt budowy wyniósł ponad 4 mln. zł z czego 1,4 mln zł pochodziło z Funduszu SAPARD.

Wraz z budowa oczyszczalni postępowały prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i przepompowni w Przemęcie. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3,6 mln zł. W najbliższych latach kolejne miejscowości zostaną skanalizowane.

Działania proekologiczne w gminie Przemęt związane są także z polityka usuwania azbestu. W 2008 roku rozstrzygnięta została I edycja konkursu "Polska wolna od azbestu" - wśród jedenastu nagrodzonych i wyróżnionych samorządów i organizacji z całej Polski znalazł się Urząd Gminy w Przemęcie. Fakt udziału i zdobycia wyróżnienia potwierdza otrzymany przez Urząd Gminy Certyfikat.

Stawiamy na turystykę

Bogactwo przyrody, wiele malowniczo położonych jezior, liczne zabytki architektury sakralnej i świeckiej, gościnne gospodarstwa agroturystyczne... wszystko to sprawia, że gmina Przemęt stała się celem wypraw i wędrówek wielu turystów.

Aby przybywający na ten teren goście mieli możliwość poznania wszystkich uroków ziemi przemeckiej, wyznaczono tu wiele szlaków - 4 szlaki rowerowe o łącznej długości 108 km (szlak kaszczorski, szlak konwaliowy, szlak słoneczny, szlak górski ),4 szlaki konne o łącznej długości 117,5 km (szlak pałacowy, szlak trzebidzki, szlak biało górski, szlak konwalii) oraz szlak pieszy – ścieżka przyrodniczo – leśna w Olejnicy. Na pewno nie będą się tu nudzić także amatorzy kajaków, na których czeka 37 km Konwaliowy Szlak Kajakowy, jeden z najbardziej znanych w Polsce.

Co roku swoim gościom gmina Przemęt proponuje bogaty kalendarz imprez zamieszczany na oficjalnej stronie urzędu (www.przemet.pl). Stałym punktem kalendarza jest z pewnością Festyn nad Jeziorem Wieleńskim, który odbywa się zawsze w ostatnią sobotę lipca oraz rajdy rowerowe, konne, piesze i spływy kajakowe. Wszystkie imprezy cieszą się zawsze niebywałym powodzeniem, gdyż są okazją do poznania wielu ciekawych miejsc, nie zawsze znanych nawet starszym mieszkańcom ziemi przemęckiej.

W Gminie Przemęt prężnie działają również Gospodarstwa Agroturystyczne, w których każdy turysta znajdzie coś dla siebie. To właśnie tu, w miejscowości Górsko znajduje się gospodarstwo Mariana Murka "Zagroda u Rzeźbiarza", gdzie zobaczyć można niepowtarzalną galerie ptaków rzeźbionych w drewnie. W niedalekim Kluczewie trafimy natomiast do gospodarstwa Państwa Pieśniaków "Stara Chata u Kowola" - najlepszego gospodarstwa agroturystycznego Wielkopolski w 2007 roku. Chętnych przejażdżek konnych mile powitają gospodarstwa "Stara Stajnia" w Wieleniu i "Czajkówka" w Trzebidzy. Zapraszamy.

Współpraca międzynarodowa

Do niewątpliwych sukcesów ostatnich lat należy zaliczyć także rozwój współpracy międzynarodowej, szczególnie z niemieckim partnerem gminy Przemęt – gminą Bestensee. Co ważne współpraca ta nie zamyka się jedynie na szczeblu oficjalnych wizyt, ale także sprowadzona została do wymiany kulturalnej, wymiany szkół, współpracy rodzin oraz organizacji społecznych i sportowych działających po obu stronach Odry.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »