ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

która działa przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała w 2008 roku KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI oraz ZłOTY MEDAL dla firmy Biegpol produkujacej pieczarki FIRMA BIEGPOL ZOSTAŁA UZNANA ZA NAJLEPSZA W POLSCE

 
Powiat Wolsztyński od 1998 roku w Wielkopolsce

Wielkopolska się odrodziła po Powstaniu Wielkopolskim. Wtedy w 1918 roku, byliśmy dla Polski wzorem, bo już w 1818 roku powstało Wielkie Księstwo Poznańskie z Sejmem na czele z ograniczona autonomią, samorządami w gminie, mieście, powiecie.

 
Szanowni Państwo zapraszam do Powiatu Wolsztyńskiego

Powiat Wolsztyński, leżący po zachodniej części województwa wielkopolskiego, powrócił po 10 latach w historyczne granice Wielkopolski. Charakter powiatu można określić jako rzemieślniczo-rolniczo-turystyczny.

 
Powiat Wolsztyński historia i dzień dzisejszy

Powiat Wolsztyński położony jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje obszar 680,03 km2, z czego ponad 55% to użytki rolne, a około 30% lasy. W skład powiatu wchodzą trzy gminy: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn. Na terenie powiatu mieszka ponad 55 200 osób.

 
INWESTYCJE KOMUNALNE I GOSPODARCZE W POWIECIE WOLSZYŃSKIM

Ostatnie lata w Powiecie Wolsztyńskim to okres wielu poczynionych inwestycji. Samorządy gmin i powiatu kładły duży nacisk na pozyskiwanie środków pozabudżetowych, takich jak środki unijne, fundusze ochrony środowiska i fundusze wojewódzkie.

 
Gmina Przemęt

Pragnę gorąco zaprosić Was do gminy Przemęt .To gmina przyjazna dla mieszkańców i naszych gości. To gmina piękna, zielona i z tradycjami historycznymi.

 
GMINA SIEDLEC

Gmina Siedlec leży przy zachodniej granicy województwa wielkopolskiego i jest jedną z trzech gmin w Powiecie Wolsztyńskim.

 
Powiat Wolsztyński współpraca zagraniczna

Powiat Wolsztyński ma szeroko rozwiniętą współpracę zagraniczną, dzięki której odwiedza nas dużo turystów z całego świata. Mimo, iż umowy partnerskie o współpracy podpisane mamy z trzema zagranicznymi powiatami, Dahme - Spreewald w Niemczech, Rejonem Solecznickim na Litwie oraz Rejonem Lityńskim na Ukrainie, współpracujemy również z Domont we Francji, czy Neuenkirchen w Niemczech.

 
Oświata w Powiecie Wolsztyńskim

W 1999r. reaktywowano samorządy powiatowe w Polsce, delegując im między innymi zadania związane z oświatą ponadgimnazjalną. W roku 2009 obchodzić będziemy 10 - lecie przejęcia tych zadań przez Powiat Wolsztyński. Nieprzerwanie przez ostatnie trzy kadencje wyborcze zadaniami oświaty kierował Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp. W tym okresie udało się udoskonalić działalność wielu szkół i placówek oświatowych, zmodernizować i wybudować nowe obiekty służące młodzieży, nauczycielom i mieszkańcom w wykonywaniu pracy i obowiązków, zdobywaniu wykształcenia, uprawianiu i kultywowaniu sportu.

 
Gmina Wolsztyn
Autor: Redakcja   
04.09.2008.

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością zapraszam do Wolsztyna, miasta malowniczo położonego między jeziorami: Wolsztyńskim i Berzyńskim. Walory środowiska przyrodniczego, jeziora i kompleksy leśne tworzą niezwykle atrakcyjny krajobraz oraz stwarzają znakomite warunki do wypoczynku i rekreacji.

Andrzej Rogozinski Burmistrz Wolsztyna

Tylko w Wolsztynie jeżdżą stare pociągi

Oczyszczalnia ścieków - Wolsztyn

Rondo nad jeziorem

Projekt nowej pływalni

Nowy zakład WOLMET

www.wolsztyn.pl

"Wolsztyn pełną parą!" - tak, bo nasza gmina rozwija się bardzo dynamicznie, jest przyjazna zarówno przedsiębiorcom, turystom, jak i mieszkańcom. Z myślą o przyszłych inwestorach przygotowaliśmy odpowiednią infrastrukturę techniczną, atrakcyjnie położone tereny inwestycyjne, a także korzystne ulgi podatkowe.

Mam nadzieję, że przygotowany materiał zachęci Państwa do nawiązania bliższych kontaktów z naszą gminą, pozwoli potencjalnym inwestorom znaleźć dobry klimat do współpracy oraz zainteresuje wszystkich, którzy szukają urokliwego, spokojnego miejsca do wypoczynku czy zamieszkania.

Gmina Wolsztyn położona jest w zachodnio-południowej części województwa wielkopolskiego na pograniczu Pojezierzy Poznańskiego i Lubuskiego. Wolsztyn znajduje się 70 km od Poznania oraz 60 km od Zielonej Góry. Bliskość granicy zachodniej znacznie ułatwia kontakt z całą Europą. Miasto Wolsztyn - stolica i główny ośrodek powiatu, siedziba gminy miejsko-wiejskiej - jest lokalnym ośrodkiem rozwoju o charakterze przemysłowo-usługowym. Dawny układ urbanistyczny miasta, położenie na przesmyku dwóch jezior, atrakcyjne walory przyrodniczo-krajobrazowe stanowią solidną podstawę turystyki i rekreacji na terenie gminy. Liczne ośrodki turystyczne, kąpieliska, lasy i rezerwaty sprawiają, że jest to doskonałe miejsce na wypoczynek, wycieczki i obozy sportowe. Na terenie Wolsztyna nie brakuje interesujących obiektów wartych odwiedzenia. Najciekawszym z nich jest jedyna czynna w Europie Parowozownia, dzięki której Wolsztyn dostrzegany jest na arenie krajowej i międzynarodowej samorząd od wielu lat organizuje szeroki, głównie proekologiczny program inwestycyjny, który obejmuje gospodarkę wodno-ściekową i odpadami oraz ochronę atmosfery. Preferowanym kierunkom rozwoju gospodarczego regionu sprzyja dbałość o czyste środowisko naturalne, objawiająca się dużymi nakładami na gazyfikację, wodociągi, kanalizację, budowę oczyszczalni, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, rozbudowę nowoczesnego składowiska odpadów. Inwestycje te to nie tylko wyraz troski o ekologię, ale przede wszystkim - poprzez powszechność dostępu do infrastruktury (do wodociągu 97%, do kanalizacji 84%, do gazociągu 85%) - szansa na powstawanie nowych zakładów pracy.

Istotnym zadaniem z zakresu ochrony środowiska, jakie podjął w ostatnich latach samorząd gminny, jest rekultywacja Jeziora Wolsztyńskiego, które spełnia ważną rolę rekreacyjną dla mieszkańców miasta i przybywających do nas gości. W ostatnich latach wykonano udrożnienie rzeki Dojcy, wykoszono nadmiar biomasy, uporządkowano odcinki brzegów, a przede wszystkim przystąpiono do zabiegów ograniczających zakwit glonów. Umożliwiło to wykorzystanie rekreacyjne jeziora, czemu sprzyjały prowadzone równocześnie prace porządkowe na brzegu jeziora, jak: nowe nabrzeże przy ośrodkach w Karpicku, infrastruktura rekreacyjna na plaży w Karpicku, uporządkowanie parkingów, itp. W celu wspierania inicjatyw gospodarczych i zmniejszenia skutków bezrobocia władze samorządowe stworzyły korzystne warunki umożliwiające powstawanie nowych zakładów. W gminie znajdują się tereny inwestycyjne posiadające atrakcyjną lokalizację oraz pełną infrastrukturę techniczną. Zachętą dla potencjalnych inwestorów jest przyjęta przez Radę Miejską uchwała o ulgach i zwolnieniach podatkowych. Dziś, m.in. dzięki sprzyjającym warunkom infrastrukturalnym i podatkowym, dynamicznie rozwijają się zarówno rodzime, jak i zagraniczne zakłady produkcyjne i usługowe. Są wśród nich firmy duże - zatrudniające kilkaset osób (np. "INTER GROCLIN AUTO S.A.", Wolsztyńska Fabryka Mebli "Szynaka-Meble", Zakład Produkcji Materiałów Instalacyjnych "GORGIEL", "WOLMET"), zakłady produkcyjne o statusie tzw. średnich przedsiębiorstw (np. zakłady stolarki okiennej i drzwiowej "NEXBAU" oraz "NorDan", "IZOMET" Sp.j., "Firestone Industrial Products Poland Spółka z o.o.", "Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Baxters Sp. z o.o.", Systemy Wentylacyjne "ISOVENT" Sp. z o.o., "Syto Co-Packaging Polska", "Kaczmarek Electric Sp. z o.o."), firmy budowlane (np. PBO "DANA-BUD", "CEG-BUD", "BLACH-DEK", "FIRMA BARSKI"), a także liczne zakłady usługowe powstałe na bazie tradycyjnego wolsztyńskiego rzemiosła.

Dysponując corocznie budżetem na zadania z zakresu elektryfikacji, samorząd gminny realizował zadania polegające na budowie nowych punktów oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Wolsztyn, a także modernizację istniejących źródeł światła. W roku 2005 zostały podjęte działania w celu kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego przy współudziale środków Banku Ochrony Środowiska. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zmniejszyło się radykalnie zapotrzebowanie na energię elektryczną. Tym samym, uzyskane oszczędności finansowe będą mogły być przeznaczone na inne potrzeby inwestycyjne gminy. Projekt ten uzyskał wyróżnienie krajowe w "Konkursie na najlepiej oświetloną gminę" w kategorii gmin do 70 000 mieszkańców. W ciągu kilku ostatnich lat zrealizowano wiele istotnych dla gminy i jej mieszkańców inwestycji drogowych. Warto wspomnieć oddane do użytkowania inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, tj. ciągi pieszo rowerowe na trasie Wolsztyn - Powodowo (dł. 2,250 km), Wolsztyn - Stary Widzim (dł. 2,330 km), Niałek Wielki - Obra (dł. 4,440 km). Inne zadania, które zrealizowała gmina w zakresie dróg to m.in.:

• modernizacja ulic
(m.in. ul. Słowackiego i Konopnickiej),

• budowa chodników w Wolsztynie:
ul. Słoneczna, Polna oraz w Obrze:
ul. Powstańców Wielkopolskich,

• budowa nowych miejsc parkingowych
(ul. Wodna).

Ze względu na ograniczone środki finansowe pozostałych zarządców dróg, Urząd Miejski w Wolsztynie niejednokrotnie zainicjował, a w konsekwencji współfinansował niektóre inwestycje:

• budowa ronda w obrębie ulic powiatowych w Wolsztynie oraz ronda w Karpicku na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 32 z drogą powiatową nr 3806P,

• budowa chodników w ciągu drogi powiatowej
(m. in. ul Drzymały),

• remont nawierzchni drogi wojewódzkiej w Świętnie,

• przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej Wolsztyn - Chorzemin,

• budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi krajowej nr 32 w Wolsztynie.

W latach 2004-2007 znaczące kwoty w budżecie gminy zostały wyasygnowane na inwestycje z zakresu infrastruktury społecznej - budownictwo oświatowe i komunalne. Najważniejszymi inwestycjami z tego zakresu są m.in.: budowa Miejskiej Sali Sportowej "Świtezianka", czy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie.

Ważną inwestycją kubaturową o charakterze komunalnym było przejęcie kolejowego budynku warsztatowo - socjalnego i jego adaptacja na komunalny budynek wielorodzinny. W lipcu 2007 roku przekazano kolejnym sześciu rodzinom przydziały i klucze do nowych mieszkań wybudowanych przez Wolsztyński Zakład Gospodarki Mieszkaniowej (osiedle zamieszkuje dziś ponad 80 rodzin). Obecnie przyszedł czas na realizację jednego z największych przedsięwzięć realizowanych przez samorząd gminny w powojennej historii Wolsztyna, jakim jest budowa krytej pływalni. Marzenia Wolsztynian o basenie staną się jawą już w grudniu 2008 roku, kiedy to inwestycja o ponad 15 milionowym budżecie zostanie zakończona.

Działania podejmowane przez Gminę Wolsztyn zgłoszone zostały do wielu konkursów, w których uzyskano tytuły i wyróżnienia, m.in.: tytuł "Gmina Przyjazna Środowisku" w Konkursie Ekologicznym "PRZYJAŹNI ŚRODOWISKU", dwukrotny finalista krajowy w dwóch edycjach Konkursu NFOŚiGW na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich, laureat I edycji Wielkiego Konkursu NFOŚiGW p.n. "Nasza Gmina w Europie", wyróżnienie w konkursie Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii". Bez wątpienia uwieńczeniem wszystkich działań naszego samorządu i wszystkich mieszkańców było przyznanie Gminie Wolsztyn godła promocyjnego "Teraz Polska" w I edycji konkursu "Teraz Polska" dla gmin. Jasne i przejrzyste procedury konkursowe, niezależność ekspertów i kapituły są gwarancją obiektywizmu i wpływają na wysoki prestiż godła. Celem tego Konkursu było wyłonienie najlepszych, pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców, gmin w Polsce oraz wyróżnienie ich godłem "Teraz Polska".

Aby przyciągnąć do Wolsztyna nowych inwestorów i turystów Urząd Miejski - Gminne Centrum Informacji brało udział w licznych targach i wystawach. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy: Targi Turystyczne ITB w Berlinie, Międzynarodowe Targi Turystyczne Tour Salon oraz Targi Polagra Farm w Poznaniu.

Urząd Miejski - Gminne Centrum Informacji przystąpił do projektu szkoleniowo-doradczego "Turystyka - Wspólna - Sprawa", który zakończył się podpisaniem porozumienia i powołaniem grupy partnerskiej "Piękno Wolsztyńskich Parowozów". Celem podpisanego porozumienia - oprócz integracji podmiotów gospodarczych, samorządów i organizacji działających w turystyce jest m.in. promocja wolsztyńskich atrakcji z Parowozownią na czele. Założenia produktu zostały docenione przez kapitułę konkursową, która przyznała nam zaszczytne I miejsce na najlepszy produkt turystyczny Wielkopolski.

Działania promocyjne, jakie w ostatnich latach zostały podjęte, pozwoliły "zaistnieć" gminie Wolsztyn w wielu wydawnictwach, czasopismach i programach radiowo - telewizyjnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Wykorzystując największą atrakcję Wolsztyna jaką są parowozy o Wolsztynie pisano we wszystkich znaczących krajowych gazetach, np. Wyborcza czy Rzeczpospolita. Audycje i reportaże zostały nadane we wszystkich stacjach polskiej telewizji publicznej np. w programie "Kawa czy herbata", Teleexpress, a także wśród nadawców komercyjnych: TVN, Polsat. Nadmienić należy jednak, iż specyficzna, niepowtarzalna tematyka jaką są parowozy pozwoliła na nieodpłatną promocję także daleko poza granicami Polski. Wizyty zagranicznych dziennikarzy ze wszystkich krajów europejskich czy tak odległej Japonii nikogo już w Wolsztynie nie dziwią. Jak widać z przytoczonych powyżej przykładów wachlarz inwestycji zrealizowanych w Gminie Wolsztyn jest bardzo szeroki. Ich realizacja realizacja przyczynia się do systematycznego rozwoju społeczno gospodarczego. Dzięki działaniom podejmowanym przez samorząd gminny poprawia się stan infrastruktury technicznej gminy, wzrasta standard warunków lokalowych oraz stwarzane są warunki dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz turystyki. Nie bez znaczenia pozostaje również aspekt ekologiczny, inwestycje bowiem przyczyniają się do ograniczenia zanieczyszczenia zarówno gleby, wód powierzchniowych i gruntowych jak i atmosfery.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »