ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

która działa przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała w 2008 roku KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI oraz ZłOTY MEDAL dla firmy Biegpol produkujacej pieczarki FIRMA BIEGPOL ZOSTAŁA UZNANA ZA NAJLEPSZA W POLSCE

 
Powiat Wolsztyński od 1998 roku w Wielkopolsce

Wielkopolska się odrodziła po Powstaniu Wielkopolskim. Wtedy w 1918 roku, byliśmy dla Polski wzorem, bo już w 1818 roku powstało Wielkie Księstwo Poznańskie z Sejmem na czele z ograniczona autonomią, samorządami w gminie, mieście, powiecie.

 
Szanowni Państwo zapraszam do Powiatu Wolsztyńskiego

Powiat Wolsztyński, leżący po zachodniej części województwa wielkopolskiego, powrócił po 10 latach w historyczne granice Wielkopolski. Charakter powiatu można określić jako rzemieślniczo-rolniczo-turystyczny.

 
Powiat Wolsztyński historia i dzień dzisejszy

Powiat Wolsztyński położony jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje obszar 680,03 km2, z czego ponad 55% to użytki rolne, a około 30% lasy. W skład powiatu wchodzą trzy gminy: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn. Na terenie powiatu mieszka ponad 55 200 osób.

 
Gmina Wolsztyn

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością zapraszam do Wolsztyna, miasta malowniczo położonego między jeziorami: Wolsztyńskim i Berzyńskim. Walory środowiska przyrodniczego, jeziora i kompleksy leśne tworzą niezwykle atrakcyjny krajobraz oraz stwarzają znakomite warunki do wypoczynku i rekreacji.

 
Gmina Przemęt

Pragnę gorąco zaprosić Was do gminy Przemęt .To gmina przyjazna dla mieszkańców i naszych gości. To gmina piękna, zielona i z tradycjami historycznymi.

 
GMINA SIEDLEC

Gmina Siedlec leży przy zachodniej granicy województwa wielkopolskiego i jest jedną z trzech gmin w Powiecie Wolsztyńskim.

 
Powiat Wolsztyński współpraca zagraniczna

Powiat Wolsztyński ma szeroko rozwiniętą współpracę zagraniczną, dzięki której odwiedza nas dużo turystów z całego świata. Mimo, iż umowy partnerskie o współpracy podpisane mamy z trzema zagranicznymi powiatami, Dahme - Spreewald w Niemczech, Rejonem Solecznickim na Litwie oraz Rejonem Lityńskim na Ukrainie, współpracujemy również z Domont we Francji, czy Neuenkirchen w Niemczech.

 
Oświata w Powiecie Wolsztyńskim

W 1999r. reaktywowano samorządy powiatowe w Polsce, delegując im między innymi zadania związane z oświatą ponadgimnazjalną. W roku 2009 obchodzić będziemy 10 - lecie przejęcia tych zadań przez Powiat Wolsztyński. Nieprzerwanie przez ostatnie trzy kadencje wyborcze zadaniami oświaty kierował Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp. W tym okresie udało się udoskonalić działalność wielu szkół i placówek oświatowych, zmodernizować i wybudować nowe obiekty służące młodzieży, nauczycielom i mieszkańcom w wykonywaniu pracy i obowiązków, zdobywaniu wykształcenia, uprawianiu i kultywowaniu sportu.

 
INWESTYCJE KOMUNALNE I GOSPODARCZE W POWIECIE WOLSZYŃSKIM
Autor: Ryszard Kurp - Starosta Wolsztyński   
04.09.2008.

Ostatnie lata w Powiecie Wolsztyńskim to okres wielu poczynionych inwestycji. Samorządy gmin i powiatu kładły duży nacisk na pozyskiwanie środków pozabudżetowych, takich jak środki unijne, fundusze ochrony środowiska i fundusze wojewódzkie.

Dzięki nim udało się wybudować sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej w wielu wsiach, wyremontowano i wyposażono świetlice wiejskie, dokonano szeregu inwestycji drogowych, komunalnych oraz w sferze oświaty i kultury. Wśród najważniejszych inwestycji samorządowych można wymienić: modernizację stacji uzdatniania wody w Poświętnie, budowę kolejnej kwatery składowiska odpadów komunalnych w Powodowie, budowę biologicznej oczyszczalni ścieków

w Wolsztynie, Przemęcie i Karnej, budowę linii oświetlenia ulicznego w Przemęcie, Wieleniu, Osłoninie i  Borui. Jednym z przedsięwzięć była także adaptacja budynku biurowego pozyskanego od PKP na mieszkania dla najbardziej potrzebujących, uzyskano w ten sposób 1000m² powierzchni mieszkalnej w Wolsztynie. Zainwestowano w szpital powiatowy wykonując liczne remonty i zakupując nowy sprzęt medyczny. Pozwoliło to na wysoką ocenę standardu usług szpitala, który

w rankingu Rzeczpospolitej za rok 2006 uplasował się na II miejscu w Wielkopolsce i na XIX w kraju.

Dokonano również szeregu inwestycji oświatowych. Najważniejsza z nich to budowa Miejskiej Sali Sportowej "ŚWITEZIANKA" z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej, widownią na 500 miejsc i zapleczem socjalno-rehabilitacyjnym. Ta inwestycja to efekt bardzo dobrej współpracy trzech samorządów powiatowego, miejskiego i wojewódzkiego. Obok powszechnych remontów, powstały liczne pracownie komputerowe i specjalistyczne oraz szkolne centra informacji w szkołach ponad gimnazjalnych. Wybudowano warsztaty oraz wyremontowano halę sportową dla młodzieży uczącej się zawodu przy Zespole Szkół Zawodowych w Wolsztynie. Wybudowano salę przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wolsztynie oraz zmodernizowano i zaadoptowano obiekt pałacowy w Buczu na szkołę podstawową i gimnazjum. W Powodowie rozbudowano lądowisko dla samolotów lekkich na potrzeby między innymi Technikum Lotniczego Obsługi Naziemnej Lotnictwa, a w Wolsztynie wspólnie z Urzędem Marszałkowskim przeprowadzono adaptację budynku dla potrzeb biblioteki pedagogicznej. Przy Zespole Szkół Specjalnych powstało także Środowiskowe Centrum Rehabilitacji w Wolsztynie, w ramach którego realizowana jest rewalidacja i rehabilitacja uczniów niepełnosprawnych oraz rehabilitacja osób. Ta inwestycja to efekt współpracy samorządu powiatowego z PFRON-em i inwestorem prywatnym panem Zbigniewem Drzymałą.

W okresie ostatnich 5 lat miała miejsce intensyfikacja procesu budowy dróg gminnych i powiatowych, uzbrojonych wcześniej w sieci infrastrukturalne. Wzmocniono most w Olejnicy, wybudowano i przebudowano drogi m.in. w Wolsztynie, Świętnie, Obrze, Kaszczorze, Mochach, Osłoninie, Siekowie, Przemęcie, Siedlcu, Żodyniu, Starej Tuchorzy, Belęcinie, Małej Wsi, Chobienicach

i Grójcu Wielkim. Pochwalić tutaj należy się również kapitalnym remontem wiaduktów na ulicy Bohaterów Bielnika i Alei Niepodległości, kapitalnym remontem ulicy Dworcowej i wybudowaniem 3 rond w Wolsztynie i Karpicku. Kontynuowano także budowę ścieżek rowerowych.

Do najważniejszych inwestycji na pewno należy kryta pływalnia w Wolsztynie, na którą wydane zostanie około 16 000 000zł. Mieszkańcy mają nadzieję, że na przełomie lat 2008 i 2009, będą mogli wszyscy korzystać z atrakcji basenowych. Tutaj głównym inwestorem jest Miasto Wolsztyn ze wsparciem Powiatu i Województwa.

Wykonanie tak wielu różnorakich inwestycji było możliwe dzięki dobrej współpracy różnych instytucji oraz zaangażowaniu wielu osób.

Oprócz bardzo dobrej, wieloletniej współpracy samorządów z już istniejącymi firmami udało się pozyskać nowych inwestorów zagranicznych, budujących swoje firmy w powiecie. Dzięki przygotowanej ofercie inwestycyjnej, wprowadzeniu zwolnień podatkowych, uzbrojeniu terenów inwestycyjnych oraz pomocy formalno-prawnej dla inwestorów, zdecydowały się zainwestować u nas firmy FIRESTONE - firma z kapitałem amerykańskim zajmująca się produkcją sprężyn do samochodów, LIMAX – firma z kapitałem holenderskim produkująca podłoża grzybów, BAXTERS POLSKA – firma z kapitałem brytyjskim zajmująca się przetwórstwem spożywczym, SYTO CO-PACKAGING – spółka z kapitałem holenderskim zajmująca się produkcją opakowań i pakowaniem oraz STALMOT – firma, która sprywatyzowała WOLMET, dzięki czemu utrzymano istniejące miejsca pracy. Spółka SZYNAKA MEBLE, nowy właściciel WOLSZTYŃSKIEJ FABRYKI MEBLI, w ciągu 4 lat zatrudniła ponad 300 osób.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim na pewno jest tematem, który warto poruszyć. Liczba osób bezrobotnych na koniec 2007 roku wyniosła 860 osób, co stanowi o 51% mniej w stosunku do analogicznego okresu roku 2006. Takie niskie bezrobocie uzyskaliśmy na pewno dzięki nowopowstałym i nowoczesnym zakładom pracy sektora prywatnego i publicznego, jak również dzięki Środkom Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Pracy przyznawanym na aktywizację osób bezrobotnych. Wraz z Powiatowym Urzędem Pracy wspólnie podejmowane są różnorakie działania, mające sprzyjać nie tylko tworzeniu nowych miejsc pracy, ale i utrzymaniu już istniejących. Działania te mają określony wymiar w postaci zwolnień podatkowych, dofinansowania szkoleń pracowniczych, organizowania aktywnych form zwalczania bezrobocia. Dzięki tym wszystkim staraniom Powiat Wolsztyński plasuje się na trzecim miejscu w województwie pod względem stopy bezrobocia, która kształtuje się na poziomie 4%.

Ludność Powiatu Wolsztyńskiego opiera się głównie na rodowitych mieszkańcach. Cechą charakterystyczną tej społeczności jest pracowitość, dobra organizacja pracy, dbałość i troska o dobro własnej rodziny i miejscowości, w której żyją.

W okresie PRL-u miejscowa ludność pomimo represji utrzymała własność prywatną w sferze produkcyjnej obok podmiotów i warsztatów rodzinnych funkcjonowały z powodzeniem setki indywidualnych gospodarstw rolnych.

W okresie transformacji ustrojowej na przełomie lat 80/90, społeczeństwo Ziemi Wolsztyńskiej potrafiło się szybko przystosować do nowej rzeczywistości.

Część zakładów rzemieślniczych przekształciło się w duże podmioty gospodarcze, a na wsi powstały gospodarstwa specjalistyczne, trudniące się hodowlą drobiu ubojowego, niosek, trzody chlewnej, bydła mlecznego oraz produkcją pieczarek, szparag itp.

Produkty, które powstają na terenie Powiatu Wolsztyńskiego można spotkać na całym świecie.

Miejscowa ludność ze szczególną troską dba o wizerunek swoich domostw i otoczenia co często pozytywnie szokuje przyjezdnych.

Wszystko to dobrze świadczy o przedsiębiorczości i zaradności rodzimej ludności oraz tych, którzy osiedlili się w Powiecie wiążąc z nim swoje życie zawodowe i prywatne.

Moim zdaniem mogłoby być jeszcze lepiej, gdyby samorządy dysponowały większą autonomią i miały dostęp do większych środków finansowych. To pierwsze jest możliwe poprzez bezpośrednie wybory Starostów, które niewątpliwie wzmocniłyby pozycję Starosty i jednocześnie jasno zostałaby określona odpowiedzialność za podejmowanie decyzji. System ten bardzo dobrze sprawdził się w wyborach Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów, a więc zmiana systemu wyborów nie niesie dużego ryzyka. O wyborze Starosty decydowałaby szeroka grupa społeczeństwa powiatu. w tej sytuacji Starosta przestanie być "zakładnikiem" ugrupowań politycznych.

Drugie natomiast poprzez zwiększenie udziału powiatu w podatku CIT i PIT, a także udział w podatku VAT ( w ogóle nie korzystamy z niego) oraz określony udział w podatkach lokalnych.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »