ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Powiat Wolsztyński od 1998 roku w Wielkopolsce

Wielkopolska się odrodziła po Powstaniu Wielkopolskim. Wtedy w 1918 roku, byliśmy dla Polski wzorem, bo już w 1818 roku powstało Wielkie Księstwo Poznańskie z Sejmem na czele z ograniczona autonomią, samorządami w gminie, mieście, powiecie.

 
Szanowni Państwo zapraszam do Powiatu Wolsztyńskiego

Powiat Wolsztyński, leżący po zachodniej części województwa wielkopolskiego, powrócił po 10 latach w historyczne granice Wielkopolski. Charakter powiatu można określić jako rzemieślniczo-rolniczo-turystyczny.

 
Powiat Wolsztyński historia i dzień dzisejszy

Powiat Wolsztyński położony jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje obszar 680,03 km2, z czego ponad 55% to użytki rolne, a około 30% lasy. W skład powiatu wchodzą trzy gminy: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn. Na terenie powiatu mieszka ponad 55 200 osób.

 
INWESTYCJE KOMUNALNE I GOSPODARCZE W POWIECIE WOLSZYŃSKIM

Ostatnie lata w Powiecie Wolsztyńskim to okres wielu poczynionych inwestycji. Samorządy gmin i powiatu kładły duży nacisk na pozyskiwanie środków pozabudżetowych, takich jak środki unijne, fundusze ochrony środowiska i fundusze wojewódzkie.

 
Gmina Wolsztyn

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością zapraszam do Wolsztyna, miasta malowniczo położonego między jeziorami: Wolsztyńskim i Berzyńskim. Walory środowiska przyrodniczego, jeziora i kompleksy leśne tworzą niezwykle atrakcyjny krajobraz oraz stwarzają znakomite warunki do wypoczynku i rekreacji.

 
Gmina Przemęt

Pragnę gorąco zaprosić Was do gminy Przemęt .To gmina przyjazna dla mieszkańców i naszych gości. To gmina piękna, zielona i z tradycjami historycznymi.

 
GMINA SIEDLEC

Gmina Siedlec leży przy zachodniej granicy województwa wielkopolskiego i jest jedną z trzech gmin w Powiecie Wolsztyńskim.

 
Powiat Wolsztyński współpraca zagraniczna

Powiat Wolsztyński ma szeroko rozwiniętą współpracę zagraniczną, dzięki której odwiedza nas dużo turystów z całego świata. Mimo, iż umowy partnerskie o współpracy podpisane mamy z trzema zagranicznymi powiatami, Dahme - Spreewald w Niemczech, Rejonem Solecznickim na Litwie oraz Rejonem Lityńskim na Ukrainie, współpracujemy również z Domont we Francji, czy Neuenkirchen w Niemczech.

 
Oświata w Powiecie Wolsztyńskim

W 1999r. reaktywowano samorządy powiatowe w Polsce, delegując im między innymi zadania związane z oświatą ponadgimnazjalną. W roku 2009 obchodzić będziemy 10 - lecie przejęcia tych zadań przez Powiat Wolsztyński. Nieprzerwanie przez ostatnie trzy kadencje wyborcze zadaniami oświaty kierował Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp. W tym okresie udało się udoskonalić działalność wielu szkół i placówek oświatowych, zmodernizować i wybudować nowe obiekty służące młodzieży, nauczycielom i mieszkańcom w wykonywaniu pracy i obowiązków, zdobywaniu wykształcenia, uprawianiu i kultywowaniu sportu.

 
Kapituła Nagrody Gospodarczej
Redaktor: Administrator   
04.09.2008.

która działa przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała w 2008 roku KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI oraz ZłOTY MEDAL dla firmy Biegpol produkujacej pieczarki FIRMA BIEGPOL ZOSTAŁA UZNANA ZA NAJLEPSZA W POLSCE

Starosta Wolsztyński Ryszard Krup

Zabytkowa Kamienica

Skansen Budownictwa Ludowego

UZASADNIENIE KAPITUŁY

Powiat jest świetnie zorganizowany i to widać. Bezrobocie wynosi 4 proc. (powiat plasuje się na trzecim miejscu w Wielkopolsce). Warto przeczytać, co Powiatowy Urząd Pracy w Wolsztynie robi. Powiat wraz z gminami postawił na rozwój gospodarczy, który uwzględnia też silne rolnictwo. W Powiecie Wolsztyńskim jest 5882 Podmiotów Gospodarki Narodowej, czyli na 9 osób przypada jedna firma, to świadczy o dużej aktywności mieszkańców. Bez szkolnictwa na wysokim poziomie nie ma ludzi do pracy. Dobrze działa Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie i też Ogólnokształcących. Można powiedzieć, że dobrze wykształcona młodzież jest szansą rozwoju powiatu. Ważne znaczenie dla powiatu ma infrastruktura. Przykład, Wolsztyn ma powszechny dostęp do infrastruktury. W Wolsztynie dostęp do wodociągu ma 97%, do kanalizacji 84%, a do gazociągu 85% mieszkańców. Poza tym w mieście działa oczyszczalnia ścieków, to ta infrastruktura umożliwia inwestowanie.

Jeżeli mieszkańcy mają pracę, to jest pierwszy warunek dla młodych ludzi do zakładania rodzin. Dziś przyrost naturalny w Powiecie Wolsztyńskim wynosi 6,26% i jest to najlepszy wynik w Wielkopolsce. Powiat Wolsztyński wyróżnia się dobrymi drogami i wielką dbałością o budynki mieszkalne i całego otoczenia przed budynkiem i za budynkiem. Powiat Wolsztyński plasuje się w pierwszej piątce, gdzie najmniej popełniono przestępstw, ale co najważniejsze 75,3% jest wykrywane. W 2007 roku wypadków drogowych było 40, a zabitych 5 osób i to jest też najlepszy wynik w Wielkopolsce. Mimo niskich płac policja, pracuje bardzo dobrze. Przypominamy, że w Powiecie na 2 osoby przypada samochód. Powiat Wolsztyński jest wspaniale położony geograficznie, dużo lasów i jezior, dlatego dziś jest obszarem intensywnej turystyki, a po przez Parowozownię Wolsztyńską jest znany w Polsce i na świecie. Czym się chlubi Powiat Wolsztyński, Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie. W 2007 roku w szpitalu leczono 10,414 pacjentów, z czego około 37 proc. stanowili mieszkańcy spoza powiatu Wolsztyńskiego. Największym sukcesem jest to, że przyszło tu na świat 1,149 dzieci. Tylko klinika na Polnej w Poznaniu jest lepsza, ale 593 noworodki (51,5%) były urodzone przez matki spoza powiatu Wolsztyńskiego. Szpital nigdy nie był zadłużony. Wiemy, że szpitale w Wielkopolsce pracują dobrze, nie maja zadłużenia, maja niskie dochody. Ciągle walczą o nowoczesny sprzęt, na który pieniędzy nie ma gmina i powiat. Prawie cały numer poświeciliśmy powiatowi Wolsztyńskiemu, żeby pokazać ten powiat, jako wzór do naśladowania przez inne powiaty. Dlatego Kapituła Nagrody Gospodarczej działająca przy Ruchu Regionalnym Wielkopolan, jednogłośnie przyznała "Kryształowy Puchar Polski" oraz "Złoty Medal" Powiatowi Wolsztyńskiemu.

 
następny artykuł »