ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

która działa przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyznała w 2008 roku KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI oraz ZłOTY MEDAL dla firmy Biegpol produkujacej pieczarki FIRMA BIEGPOL ZOSTAŁA UZNANA ZA NAJLEPSZA W POLSCE

 
Powiat Wolsztyński od 1998 roku w Wielkopolsce

Wielkopolska się odrodziła po Powstaniu Wielkopolskim. Wtedy w 1918 roku, byliśmy dla Polski wzorem, bo już w 1818 roku powstało Wielkie Księstwo Poznańskie z Sejmem na czele z ograniczona autonomią, samorządami w gminie, mieście, powiecie.

 
Szanowni Państwo zapraszam do Powiatu Wolsztyńskiego

Powiat Wolsztyński, leżący po zachodniej części województwa wielkopolskiego, powrócił po 10 latach w historyczne granice Wielkopolski. Charakter powiatu można określić jako rzemieślniczo-rolniczo-turystyczny.

 
Powiat Wolsztyński historia i dzień dzisejszy

Powiat Wolsztyński położony jest w południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego. Zajmuje obszar 680,03 km2, z czego ponad 55% to użytki rolne, a około 30% lasy. W skład powiatu wchodzą trzy gminy: Przemęt, Siedlec i Wolsztyn. Na terenie powiatu mieszka ponad 55 200 osób.

 
INWESTYCJE KOMUNALNE I GOSPODARCZE W POWIECIE WOLSZYŃSKIM

Ostatnie lata w Powiecie Wolsztyńskim to okres wielu poczynionych inwestycji. Samorządy gmin i powiatu kładły duży nacisk na pozyskiwanie środków pozabudżetowych, takich jak środki unijne, fundusze ochrony środowiska i fundusze wojewódzkie.

 
Gmina Wolsztyn

Szanowni Państwo!

Z prawdziwą przyjemnością zapraszam do Wolsztyna, miasta malowniczo położonego między jeziorami: Wolsztyńskim i Berzyńskim. Walory środowiska przyrodniczego, jeziora i kompleksy leśne tworzą niezwykle atrakcyjny krajobraz oraz stwarzają znakomite warunki do wypoczynku i rekreacji.

 
Gmina Przemęt

Pragnę gorąco zaprosić Was do gminy Przemęt .To gmina przyjazna dla mieszkańców i naszych gości. To gmina piękna, zielona i z tradycjami historycznymi.

 
GMINA SIEDLEC

Gmina Siedlec leży przy zachodniej granicy województwa wielkopolskiego i jest jedną z trzech gmin w Powiecie Wolsztyńskim.

 
Oświata w Powiecie Wolsztyńskim

W 1999r. reaktywowano samorządy powiatowe w Polsce, delegując im między innymi zadania związane z oświatą ponadgimnazjalną. W roku 2009 obchodzić będziemy 10 - lecie przejęcia tych zadań przez Powiat Wolsztyński. Nieprzerwanie przez ostatnie trzy kadencje wyborcze zadaniami oświaty kierował Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp. W tym okresie udało się udoskonalić działalność wielu szkół i placówek oświatowych, zmodernizować i wybudować nowe obiekty służące młodzieży, nauczycielom i mieszkańcom w wykonywaniu pracy i obowiązków, zdobywaniu wykształcenia, uprawianiu i kultywowaniu sportu.

 
Powiat Wolsztyński współpraca zagraniczna
Autor: Andrzej Ośko - Kierownik wydziału Promocji   
04.09.2008.

Powiat Wolsztyński ma szeroko rozwiniętą współpracę zagraniczną, dzięki której odwiedza nas dużo turystów z całego świata. Mimo, iż umowy partnerskie o współpracy podpisane mamy z trzema zagranicznymi powiatami, Dahme - Spreewald w Niemczech, Rejonem Solecznickim na Litwie oraz Rejonem Lityńskim na Ukrainie, współpracujemy również z Domont we Francji, czy Neuenkirchen w Niemczech.

Warsztaty Młodzieżowe w Blossin 1-3 .02.2008r.

Soleczniki - Litwa 5 .05.2008 r. podpisanie dalszej umowy o współpracy

Pierwszą współpracę zachęceni kontaktami miast Lübben i Wolsztyn nawiązaliśmy nawiązaliśmy 23 czerwca 2000 r. z oddalonym od nas tylko 200 km Powiatem Dahme-Spreewald w Niemczech. Nasze powiaty mają podobną strukturę i wiele wspólnych cech, począwszy od bogactwa lasów, jezior, a kończąc na serdeczności swoich mieszkańców. Nasza współpraca cieszy się dużym zainteresowaniem, odznacza się ciągłym wzrostem wartości, pomysłowością i przyjaźnią. Istnieją dobre warunki do tego, aby dążyć do dobrej współpracy między instytucjami komunalnymi, organizacjami społecznymi oraz pomiędzy mieszkańcami obu powiatów. Szczególnie wspierana jest wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami, grupami dzieci i młodzieży, różnymi klubami i stowarzyszeniami, jak również w dziedzinie kultury i turystyki.

Starostowie spotykają się co roku na tradycyjnych przyjęciach noworocznych. Oba powiaty wykorzystują tę okazję, aby zaprezentować wtedy jakąś wystawę lub program kulturalny. Także na początku roku wspólnie omawiany jest i szczegółowo dopracowywany kalendarz współpracy na cały rok. Wiele jest imprez sportowych odbywających się cyklicznie, np. IV już Rajd Rowerowy, w którym uczestniczy po 25 osób z każdego powiatu ( w br. odbywa się na terenie Powiatu Wolsztyńskiego), wymiana młodzieży na letnich obozach w Powiecie Wolsztyńskim, Dahme-Spreewald lub Rejonie Solecznickim na Litwie(obozy zawsze poprzedzone są kilku dniowymi warsztatami parę miesięcy wcześniej). To coś wspaniałego, kiedy możemy obserwować, jak nasza młodzież integruje się, rozmawia ze sobą, podróżuje, poznaje nową kulturę, odwiedza wspólnie ciekawe miejsca.

Właśnie takie spotkania młodych ludzi przyczyniają się do przezwyciężenia historycznie ugruntowanych uprzedzeń i przesądów.

W bieżącym roku przypada jubileusz 5-lecia współpracy partnerskiej z Rejonem Solecznickim na Litwie.

Dnia 5 maja 2008 r. Starosta Wolsztyński Ryszard Kurp oraz Mer Rejonu Solecznickiego Leonard Talmont uroczyście podpisali dalszą umowę o współpracy partnerskiej. Rejon Solecznicki jest dla nas bardzo szczególny, ponieważ zamieszkuje w nim ok. 80% Polaków, którzy dominują we władzach samorządowych, dzieci i młodzież uczęszczają do polskich szkół, kultywują dawne tradycje, obyczaje, nie zapominając o swej polskości.

Doceniając współpracę z Rejonem Solecznickim oraz zasługi Zespołu Pieśni i Tańca "Solczanie" postanowiliśmy wystąpić z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego, o nadanie odznaki honorowej "Zasłużony dla Kultury Polskiej" dla "Solczan".

W lipcu br. w Powiecie Wolsztyńskim planujemy uroczyste obchody 5 - lecia współpracy i mamy nadzieję, że będziemy mogli wręczyć "Solczanom" tak ważna odznakę.

Już od dłuższego czasu Powiat Wolsztyński współpracuje również z Rejonem Lityńskim z Ukrainy. Umowę o partnerstwie strony podpisały w miesiącu maju br., współpraca na płaszczyźnie m.in. oświatowej, kulturalnej, turystycznej i gospodarczej

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »