Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
Autor: Jerzy Miadziołko - Dyrektor Szpitala   
04.09.2008.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie

Szpital w Wolsztynie

Sala dla dzieci

Sala nadzoru kardiologicznego

Nowo zakupiony rentgen

Nowy schody i podjazd dla karetek

Fizjoterapia

Nowoczesna sala operacyjna

Nowy ambulans

Cześć medyczna struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie składa się z:

- Oddziałów szpitalnych, tj.:

• Chorób Wewnętrznych,

• Chirurgicznego,

• Położniczo - Ginekologicznego,

• Dziecięcego,

• Noworodkowego,

• Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

• Rehabilitacji i Fizjoterapii,

• Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego.

- Części Diagnostycznej, tj.:

• Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej,

• Zakładu Diagnostyki Obrazowej,

- Pracowni: USG, EKG i Echa serca, Endoskopii,

- Bakteriologii.

- Izba Przyjęć i Ratownictwa Medycznego, w tym:

• Zespołu ratownictwa medycznego: podstawowego i specjalistycznego

• Serologii,

- Podstawowej Opieki Zdrowotnej, tj. Lekarzy Rodzinnych w:

• Świętnie,

• Obrze,

• Wolsztynie.

• Szkoły Rodzenia.

W szpitalu jest 217 łóżek, w tym 38 łóżek dla przewlekle chorych w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym.

Zatrudnionych jest 390 osób, w tym 34 lekarzy i 170 pielęgniarek i położnych.

W 2007 r.:

• w szpitalu leczonych było 10.414 pacjentów, z czego ok. 37% stanowili mieszkańcy spoza powiatu Wolsztyn,

• na świat przyszło 1.149 noworodków, w tym 593 noworodki (51,6%) były urodzone przez matki spoza powiatu Wolsztyn.

Na 36 oddziałów Położniczych w Wielkopolsce pod względem ilości porodów znajdujemy się na 11 miejscu. Wyprzedzają nas tylko Oddziały w Klinikach i Szpitalach Wojewódzkich (dawnych i obecnych).

Liczby te świadczą o bardzo dobrym poziomie usług w szpitalu, dużej fachowości kadry medycznej i o wielkim zaufaniu pacjentów do personelu.

W Oddziale Chirurgicznym w 2007 r. odbyło się 1088 operacji., a w Ginekologiczno - Położniczym 569. Operacje wykonywane są metodą tradycyjna i  laparoskopową.

W Oddziale Chirurgicznym SPZOZ - Wolsztyn operuje się między innymi przepukliny z użyciem siatek, nowotwory jelita grubego, tarczyce, a w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym wykonuje się operacje wysiłkowego nie trzymania moczu. Zakres zabiegów przekracza standard szpitala powiatowego.

Podsumowując mamy dobrze wykształconą kadrę medyczną, dowodem na co jest, możliwość specjalizowania lekarzy w dziedzinach: chirurgii i chorób wewnętrznych.

W Izbie Przyjęć szpitala w ramach POZ funkcjonuje również w dni powszednie w godz.: 18.00 - 7.25 i w dni wolne przez całą dobę tzw. pomoc wieczorowo-nocno-świąteczna. Przyjmowani są pacjenci w stanach pogorszenia stanu zdrowia, a jak wiadomo w tych godzinach nie przyjmują lekarze rodzinni.

W Szpitalu znajduje się jeden z najnowocześniejszych w Wielkopolsce w pełni klimatyzowany blok operacyjny.

Szpital posiada również trzy nowoczesne, klimatyzowane sale porodowe. Możliwe jest też odbieranie porodów w wodzie. Porody rodzinne - bez dodatkowych opłat.

W ostatnim roku wymieniono znaczną część łóżek w salach pacjentów. W zakupie łóżek udzielił nam pomocy Samorząd Gminy Siedlec przekazując na ten cel 25 tys. zł. Było też kilka wpłat indywidualnych i z kilku zakładów. Pozostałe ponad 130 tys. zł. SPZOZ zapłacił z własnych środków. Przez ostatnich 9 lat Samorządy Gmin wchodzących w skład Powiatu Wolsztyn oraz Starostwo Powiatowe w Wolsztynie wspomagało nas w zakupie sprzętu, wymianie stolarki okiennej oraz wykonanych remontach. Za okazaną pomoc jesteśmy wdzięczni, gdyż zdajemy sobie sprawę, że Samorządy nie mają formalnie na to środków finansowych. Nie bez znaczenia jest również pomoc finansowa w zakupie sprzętu udzielana przez Wolsztyński Rotary Club oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szpitala powołane do życia w 1999 z inicjatywy Samorządu Powiatowego. W dobie niesamowitego rozwoju medycyny rośnie zapotrzebowanie na nowoczesny sprzęt, który jest niestety kosztochłonny. Również obecnie używany sprzęt przy takiej ilości pacjentów się zużywa i trzeba go odtwarzać. Niestety NFZ płaci tylko za leczenie pacjentów, a te środki finansowe na zakup sprzętu nie mogą być przeznaczane. Kwoty, które na ten cel jest w stanie przeznaczyć Starostwo Powiatowe są zdecydowanie niewystarczające. Na chwilę obecną potrzebny jest zakup: Aparatu USG, Respiratora, 6 pomp infuzyjnych,

Aparatu do znieczulenia, Aparatu do posiewów w Pracowni Bakteriologicznej. Na te zakupy potrzebnych jest ok. 500 tys. zł.

W miesiącu czerwcu b.r Samorząd Powiatowy przekazał naszemu szpitalowi nowy ambulans wraz z wyposażeniem

W planach jest pozyskanie środków z funduszy unijnych. Przy tej pomocy planujemy miedzy innymi zamontowanie baterii słonecznych celem podgrzewania wody na potrzeby szpitala.

SPZOZ - Wolsztyn jest w dość dobrej kondycji finansowej, nie ma zadłużenia, ale jeżeli NFZ nie zwiększy wartości kontraktów, to razem ze wszystkimi szpitalami Wielkopolski nastąpi pogorszenie sytuacji finansowej. Przy obecnych niestabilnych zasadach finansowania przez NFZ nie można osiągnąć stabilizacji. Na chwilę obecną NFZ podpisał kontrakty tylko do końca kwietnia br. Podwyżki dla średniego i pozostałego personelu poza lekarzami obowiązują od 1 kwietnia br.

Mamy świadomość, że nie są takie, jakich oczekiwali pracownicy, ale są takie na ile pozwalają realia finansowe.

Z przykrością stwierdzam, że w ostatnich miesiącach pojawiła się grupa ludzi skupionych wokół jednej z gazet, którym nie odpowiada, że szpital cieszy się zaufaniem i dzięki napływowi pacjentów spoza powiatu jest nie zadłużony i że jest szpitalem bezpiecznym. Rozpętali burzę medialną opartą na pomówieniach, plotkach i nieprawdziwych informacjach. Większość z nich nie ma nawet "zielonego" pojęcia o zarządzaniu szpitalem, gdyż nie są fachowcami w tej dziedzinie.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826