ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

“KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI" oraz “ZŁOTY MEDAL" dla najlepszej firmy brokerskiej w Polsce SAGA BROKERS

 
 
 
 
Moje pasje Andrzej Gawroński

Ubezpieczenia

- Na pewno jest to jedna z moich pasji. Wszystko czym się zajmuję staje się zaraz pasją - to chyba jakaś wada. Specyfika tego zawodu daje możliwość ciągłego odkrywania czegoś nowego, realizowania się, pokonywania trudności i szukania rozwiązań idealnych. W naszej firmie mówimy w związku z tym o sztuce ubezpieczeń.

 
 
Andrzej Gawroński - moja droga życiowa
Autor: Andrzej Gawroński   
28.08.2008.

Urodzony 14 lipca 1956 w Poznaniu. Pochodzi z rodziny inteligenckiej o wielopokoleniowych korzeniach Wielko- i Małopolskich. Duże znaczenie przywiązuje do pracy naukowo - dydaktycznej, działalności gospodarczej, kultury i sztuki oraz sportu (Mistrz Polski w koszykówce w roku 1974).

Dr Andrzej Gawroński,
(ur. 1956 r.)

Doktor ekonomii, prezes Saga Brokers Sp. z o.o., konsul honorowy Królestwa Niderlandów w Poznaniu, wcześniej prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej i prezes World Trade Center w Poznaniu, reprezentant Rządu RP w Radzie Nadzorczej Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Współpracy Gpospodarczej SA, założyciel Towarzystwa Olędrów Polakich.

Konsul honorowy Królestwa Niderlandów

Oni utworzyli pierwszy polski Dom Brokerski Ubezpieczeń i Reasekuracji Saga Brokers

Od prawej prof. dr hab. Tadeusz Sangowski i dr Andrzej Gawroński

Jest absolwentem handlu zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1980). W latach 80-tych przybywał na stażach studenckich na Uniwersytecie w Monachium i Stuttgarcie. Po uzyskaniu stopnia doktorskiego w 1987 roku, wyjechał na staż naukowy odbywający się w czołowej placówce naukowej ubezpieczeń gospodarczych w Europie - Instytucie Ubezpieczeń Uniwersytetu w Kolonii
(1987 - 1989). Był również stypendystą rządu USA (USID, 1995). W latach 1980 - 1989 był pracownikiem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w Katedrze Finansów (asystent, adiunkt). W latach 1989 - 1991 był prezesem Wielkopolskiej Giełdy Towarowej.
W latach 1991 - 1996 pełnił funkcję prezydenta Wielkopolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej, jednej z największych organizacji samorządu gospodarczego w Polsce. Od roku 1994 do 1996 był reprezentantem województwa poznańskiego
w Wielkopolskiej Radzie Gospodarczej. Był współorganizatorem i pierwszym prezesem World

Trade Center w Poznaniu (1995-98?). Jest współzałożycielem (1990) i prezesem Pierwszego Polskiego Domu Brokerskiego Ubezpieczeń i Reasekuracji SAGA Brokers. Posiada licencję brokerską w zakresie ubezpieczeń (licencja nr 69, wydana 22.11.1991r.). W roku 1997 został mianowany, przez Królową Niderlandów Beatrix, Konsulem Honorowym Królestwa Niderlandów z obszarem działania na województwa: wielkopolskie, lubuskie, kujawsko - pomorskie.

Jest autorem i współautorem szeregu prac i opracowań naukowych i wdrożeniowych (ubezpieczenia w obrocie zagranicznym, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt, itd.), w tym publikacji w wielu uznanych zagranicznych czasopismach specjalistycznych. Członek licznych polskich i zagranicznych organizacji stowarzyszeń naukowych (min. Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego - AIDA, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - PTE). Był ekspertem krajowych i zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych oraz ekspertem Senatu RP w kwestiach ustawy samorządowej (1991-93). Był także reprezentantem Rządu RP w Radzie Nadzorczej Polsko - Niemieckiego Towarzystwa Współpracy Gospodarczej S. A. w Gorzowie oraz członkiem kilkunastu gremiów o randze ogólnopolskiej bądź lokalnej (min. Rada Nadzorcza Autostrady Wielkopolskiej S. A., Rada Nadzorcza Kruk
Sp. z o. o., Rada Nadzorcza Wielkopolskiego Domu Ubezpieczeń Sp. z o. o., Komisja Rewizyjna Krajowej Izby Gospodarczej, Komisja Rewizyjna Polskiego Stowarzyszenia Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych).

Do głównych zainteresowań należy zaliczyć szeroko rozumiane krajoznawstwo, turystykę i sport (sponsoring i promocja wielu imprez sportowych), ale największą pasją jest historia i sztuka. Był członkiem Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Promocji Sztuki Współczesnej w Poznaniu. Jest założycielem Fundacji Gawrońskich (2002), która gromadzi dzieła polskiego malarstwa współczesnego i historycznego, sponsoruje wystawy i eksponuje własne zbiory oraz gromadzi archiwalia. Ponadto jest depozytariuszem archiwum prof. Zbigniewa Zielińskiego (kilka tysięcy obiektów archiwalnych), dotyczącego m in.
planów odbudowy poznańskiego Starego Rynku
i Zamku Przemysława. Wspólnie z SARP jest fundatorem ogólnopolskiej nagrody im. Zbigniewa Zielińskiego dla absolwentów Wyższych Uczelni, za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny odbudowy, rewaloryzacji, rewitalizacji, modernizacji i ochrony zabytków. Wspiera finansowo i rzeczowo liczne instytucje kulturalne m.in. w imieniu Fundacji Gawrońskich przekazał w wieczysty depozyt Muzeum Instrumentów Muzycznych, unikatowe Pianino Wielkie, przypisywane księżniczce Marianne von Niederlanden.

W roku 2007 odnalazł w archiwach Zielińskiego plany nieistniejącego już dworku Bogusławskich w Glinnie koło Poznania, gdzie urodził się twórca polskiej sceny operowej. Jest gorącym zwolennikiem i inspiratorem idei odbudowy dworku oraz orędownikiem upamiętnienia pomnikowego dzieła Bogusławskiego i Nowowiejskiego przed gmachem opery Poznańskiej.

Muzeum Instrumentów Muzycznych uzyskało również od Fundacji Gawrońskich kolekcję 30 karykatur Stanisława Mrowińskiego, zbiór pt. "Ludzie muzyki miasta Poznania" oraz depozyty instrumentalne: skrzydłówka kresowa
z Wołynia (Łuck), dageridoo. Fundacja Gawrońskich jest także sponsorem wielu przedsięwzięć np. "Serenady i barkarolle" w 2005 r. oraz wystawy "Kazachstan w Poznaniu" w 1998 r. Wspólnie ze społecznością holenderską w Poznaniu był też fundatorem klawesynu dla Katedry Klawesynu Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jest niezwykle zaangażowany w życie miasta Poznania. Stworzył m.in. ideę wzniesienia Muru Pamięci Wielkopolan (pomnika składającego się z segmentów przypominających najważniejsze dla Wielkopolan wydarzenia i postacie) oraz koncepcję tablicy upamiętniającej wizytę pięciu Prezydentów podczas obchodów 50 rocznicy Powstania Poznańskiego Czerwca ’56 .

Jest laureatem nagród naukowych Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Ministerstwa Edukacji Narodowej i sportowych. Otrzymał odznaczenie Wojewody Wielkopolskiego w uznaniu zasług na wspólnej drodze do zjednoczonej Europy (2004), a za zasługi na rzecz szerzenia pracy organicznej odznaczony został Srebrnym Medalem `Labor omnia vincit`, przyznanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Otrzymał także statuetkę Ojca Mariana Żelazka - Wybitna Osobistość Pracy Organicznej. W roku 2005 odznaczony został za zasługi na niwie gospodarczej Brązowym Krzyżem Zasługi. Żonaty (Krystyna, mgr ekonomii), 2 dzieci (Anna, mgr ekonomii i Tomasz, student). Interesuje się historią Polski dotyczącą kresów wschodnich i zachodnich oraz powszechną. Czas wolny poświęca kolekcjonerstwu i lekturom.

L.R.

Życiorys prof. Tadeusza Sangowskiego

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Poznańskiego oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doktor habilitowany z zakresu ekonomii, ze specjalizacją ubezpieczenia gospodarcze.

Wykładowca Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a od roku 1974 kierownik jedynej w Polsce Zachodniej Katedry Ubezpieczeń oraz wielu Studiów Podyplomowych z Ubezpieczeń Gospodarczych. Wychowawca kilkusetosobowej kadry menedżerskiej polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Autor ponad 300 prac naukowych i popu1amo-naukowych z zakresu ubezpieczeń. Redaktor i konsultant wielu wydawnictw naukowychi popularno-naukowych (m in. “Studia Ubezpieczeniowe", “Prawo Asekuracyjne", “Vademecum pośrednika ubezpieczeniowego"). Ekspert zakładów ubezpieczeń, członek licznych polskich i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń naukowych (m in. AIDA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawa Ubezpieczeniowego PTE).

Członek Polskiej Izby Ubezpieczeń w latach 1992-94. Przewodniczący i członek kilku rad nadzorczych polskich Zakładów Ubezpieczeń (1991-1994) oraz instytucji finansowych. Ekspert Sejmu i Senatu RP w kwestiach ubezpieczeniowych. Uczestnik kilkunastu gremiów o randze ogólnopolskiej i lokalnej.

Zawodnik I ligowego AZS Poznań (koszykówka) i wielokrotny medalista akademickich MP w tej dyscyplinie. Posiadał koncesję brokerską M. F. nr 18 w zakresie ubezpieczeń i koncesję brokerską nr 21 w zakresie działalności reasekuracyjnej.

Prof. Tadeusz Sangowski zmarł nagle w 2005 roku.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »