ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

“KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI" oraz “ZŁOTY MEDAL" dla najlepszej firmy brokerskiej w Polsce SAGA BROKERS

 
 
 
 
Andrzej Gawroński - moja droga życiowa

Urodzony 14 lipca 1956 w Poznaniu. Pochodzi z rodziny inteligenckiej o wielopokoleniowych korzeniach Wielko- i Małopolskich. Duże znaczenie przywiązuje do pracy naukowo - dydaktycznej, działalności gospodarczej, kultury i sztuki oraz sportu (Mistrz Polski w koszykówce w roku 1974).

 
Moje pasje Andrzej Gawroński

Ubezpieczenia

- Na pewno jest to jedna z moich pasji. Wszystko czym się zajmuję staje się zaraz pasją - to chyba jakaś wada. Specyfika tego zawodu daje możliwość ciągłego odkrywania czegoś nowego, realizowania się, pokonywania trudności i szukania rozwiązań idealnych. W naszej firmie mówimy w związku z tym o sztuce ubezpieczeń.

 
Fundacja Gawrońskich
Redaktor: Redakcja   
28.08.2008.

Krystyna Gawrońska - Prezes Fundacji

Fundacja Gawrońskich

Powstała w grudniu 2002 roku. Została powołana w celu wspierania i inspirowania rozwoju kultury polskiej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez propagowanie dziedzictwa kulturowego, artystycznego i historycznego etc. ze szczególnym uwzględnieniem Poznania i regionu Wielkopolski. Pierwszy rok działania Fundacji przypadł na jubileusz lokacji Miasta Poznania.

Fundacja zrealizowała w nim następujące przedsięwzięcia:

realizacja wystawy “Miasto sercem budowane. Wspomnienie o prof Zbigniewie Zielińskim", VI-VIII.2003, Gmach Odwachu - Muzeum Walk Niepodległościowych Stary Rynek w Poznaniu, (główny organizator w oparciu o studia własne i zbiory tzw. Archiwum Zielińskiego, przy współudziale Fundacji Miasta Poznania, kuratorzy wystawy: A. Gawroński i M. Sikorska),

odsłonięcie medalionu tablicy upamiętmającej dzieło prof. Zbigniewa Zielińskiego na gmachu poznańskiej Wagi (współorganizator i fundator obok SARP i Miasta Poznania),

zakup, rekonstrukcja i przekazanie do stałej ekspozycji w zbiorach Muzeum Instrumentów Muzycznych - Oddział Muzeum narodowego w Poznaniu tzw. Pianina Wielkiego Marianne von Niederlanden (ok. 1850),

organizacja i produkcja (wspólnie z Muzeum Instrumentów Muzycznych) uroczystego koncertu w wykonaniu Waldemara Malickiego na inaugurację obiektu w zbiorach Muzeum Narodowego, z udziałem m.in. Ambasadora Królestwa Niderlandów,

publikacja artykułu "Miasto sercem zbudowane - wspomnienie o prof Zbigniewie Zielińskim" w Kronice Miasta Poznania nr II/2003, autorzy: A. Gawroński i M. Sikorska,

udział eksponatów Fundacji w wystawie “Zamek cesarski w Poznaniu. Od pruskiej “warowni na Wschodzie" do Centrum Kultury ZAMEK."

Fundacja działa na podstawie przepisów z 6.1.1984 roku o fundacjach oraz własnego statutu. Posiada osobowość prawną, siedzibą Fundacji jest miasto Poznań, terenem działania obszar RP.

Sztuka

Fundacja Gawrońskich- gromadzi dzieła malarstwa współczesnego i historycznego (polskie), sponsoruje wystawy i eksponuje własne obiekty.

WYSTAWY:

 • Zamek Cesarski w Poznaniu. Od pruskiej “warowni na Wschodzie" do centrum Kultury Zamek" - udział eksponatów Fundacji Gawrońskich w wystawie m.in. Fotel Cesarski) 2003
 • wystawy tematyczne i własna kolekcja
  Galeria POLONY
 • wystawa kolekcji w Galerii R
 • Mój Ulubiony Obraz, Poznańskie Kolekcje - Galeria Miejska
 • Miasto Sercem Budowane - wystawa o prof. Zielińskim. Gmac ODWACHU - Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu, 2004
 • MAKIETA DAWNEGO POZNANIA - rekonstrukcja makiety prof. Zielińskiego przedstawiającej poznański Stary Rynek (Klasztor Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła, 2004)
 • TROPY FIGURY WE WSPÓŁCZESNEJ SZTUCE POLSKIEJ, CK Zamek udostępnienie obrazu
  pt. Ślepcy, Modzelewskiego, 2004
 • Ślepcy, Modzelewskiego - Muzeum Regionalne w Zielonej Górze
 • La Ciotat Jana Cybisa- Galeria Zachęta
  w Warszawie
 • La Ciotat Jana Cybisa - depozyt w Muzeum Narodowym w Poznaniu
 • Waza “Trzy Zamki-królewskie" wystawiana m.in. w Muzeum Rzemiosł Artystycznych, MTP- 70-1ecie PWK, Muzeum Instrumentów Muzycznych) podczas Balu Konsularnego (na rzecz; odbudowy Zamku Przemysła)

DAROWIZNY:

 • PIANINO WIELKIE
 • DIGEIUDOO -instrument pasterski
 • SKRZYDŁÓWKA KRESOWA

Koncerty, imprezy kulturalne - WSPARCIE:

 • koncert WALDEMARA MAUCKJEGO, znakomitego polskiego wirtuoza podczas Dni Holandii organizowanych w dniach 19-21.11.2003
 • EUROPEJSKI ZLOT DUDZIARZY, maj 2004
 • Barkarolle i serenady, maj 2004
 • Sierakowska Wiosna Muzyczna
 • SZKOCI w Poznaniu - cykl spotkań zorganizowany przez Muzeum Instrumentów Muzycznych, m.in. występ kapeli Dudziarzy Szkockich “Barnton Pipe Band" z Edynburga (2006).

FG jest depozytariuszem Archiwum prof Zbigniewa Zielińskiego, współinicjatorem nagrody architektonicznej im. Zbigniewa Zielińskiego (pierwsza edycja od XI.2004) wraz z inż. arch. H. Sufrydem i Wydziałem Architektury Politechniki Poznańskiej.

 
« poprzedni artykuł