ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

“KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI" oraz “ZŁOTY MEDAL" dla najlepszej firmy brokerskiej w Polsce SAGA BROKERS

 
 
 
 
Andrzej Gawroński - moja droga życiowa

Urodzony 14 lipca 1956 w Poznaniu. Pochodzi z rodziny inteligenckiej o wielopokoleniowych korzeniach Wielko- i Małopolskich. Duże znaczenie przywiązuje do pracy naukowo - dydaktycznej, działalności gospodarczej, kultury i sztuki oraz sportu (Mistrz Polski w koszykówce w roku 1974).

 
 
Moje pasje Andrzej Gawroński
Autor: Marta Jastrząb   
28.08.2008.

Ubezpieczenia

- Na pewno jest to jedna z moich pasji. Wszystko czym się zajmuję staje się zaraz pasją - to chyba jakaś wada. Specyfika tego zawodu daje możliwość ciągłego odkrywania czegoś nowego, realizowania się, pokonywania trudności i szukania rozwiązań idealnych. W naszej firmie mówimy w związku z tym o sztuce ubezpieczeń.

Andrzej Gawroński

Kolekcjoner

- Jestem kolekcjonerem dzieł sztuki, przede wszystkim malarstwa i rzeźby, ale również np. dawnych dokumentów czy instrumentów muzycznych, posiadam zbiory etnograficzne itd. Konsekwencją tych zamiłowań jest powstała w 2002 r. Fundacja Gawrońskich, która wspiera wiele inicjatyw kulturalnych i często użycza swoich kolekcji ośrodkom wystawienniczym.

Honorowy konsul Królestwa Niderlandów

- Tak, już od 10 lat jestem jednym z trzech konsulów honorowych tego Królestwa w Polsce. Ten konsulat kojarzy się w Poznaniu z wysoką aktywnością na różnych polach. Podczas jednej z takich imprez Muzeum Instrumentów Muzycznych otrzymało w depozyt unikatowe pianino wielkie przypisywane księżniczce Marianne von Niederlanden, a Akademia Muzyczna w Poznaniu - klawesyn od holenderskiego środowiska gospodarczego w Wielkopolsce.

"Millenium Una Vivendi"

- "Millenium Una Vivendi" oznacza Tysiącletnie Współistnienie i ma na celu kształtowanie w państwach Unii Europejskiej, w oparciu o poznawanie bogatej i złożonej historii naszych przodków, wspólnej świadomości europejskiej, będącej zalążkiem patriotyzmu europejskiego. Twórcy tego przedsięwzięcia wychodzą z założenia, że bez uświadomienia sobie wielowiekowych więzi, będących następstwem trwającego od pokoleń pokojowego, twórczego i wzajemnie inspirującego współistnienia pomiędzy naszymi przodkami, trudno myśleć o stworzeniu trwałej, bezpiecznej i bezkonfliktowej struktury UE.

Historia

- Przede wszystkim historii Polski i Europy, a zwłaszcza wpływu tychże na przemiany zaistniałe na ziemi wielkopolskiej. Jestem mocno zaangażowany w starania o rekonstrukcję pierwszego Zamku Królewskiego w Polsce - Zamku Przemysła. Na szczęście coraz głośniej mówi się o konieczności odtworzenia obiektu i rewitalizacji wzgórza, na którym stał zamek. Zgłębiam również historię osadnictwa olendrów na ziemiach polskich, jest to temat sam w sobie fascynujący. Od dawna związany jestem z tematyką architektury Poznania za moim wujem prof. Zbigniewem Zielińskim, który rekonstruował zabudowę poznańskiego Starego Miasta po II Wojnie Światowej. Jestem od lat zapalonym regionalistą, to znaczy pozostaję pod wrażeniem pozytywnej siły tkwiącej w regionalizmach i potrzeby ich aktywizacji dla promocji gospodarki i kultury danej społeczności lokalnej.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »