ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Kapituła Nagrody Gospodarczej

“KRYSZTAŁOWY PUCHAR POLSKI" oraz “ZŁOTY MEDAL" dla najlepszej firmy brokerskiej w Polsce SAGA BROKERS

 
 
 
Andrzej Gawroński - moja droga życiowa

Urodzony 14 lipca 1956 w Poznaniu. Pochodzi z rodziny inteligenckiej o wielopokoleniowych korzeniach Wielko- i Małopolskich. Duże znaczenie przywiązuje do pracy naukowo - dydaktycznej, działalności gospodarczej, kultury i sztuki oraz sportu (Mistrz Polski w koszykówce w roku 1974).

 
Moje pasje Andrzej Gawroński

Ubezpieczenia

- Na pewno jest to jedna z moich pasji. Wszystko czym się zajmuję staje się zaraz pasją - to chyba jakaś wada. Specyfika tego zawodu daje możliwość ciągłego odkrywania czegoś nowego, realizowania się, pokonywania trudności i szukania rozwiązań idealnych. W naszej firmie mówimy w związku z tym o sztuce ubezpieczeń.

 
 
Potencjalne korzyści dla ubezpieczających wynikające ze współpracy z Saga Brokers
Autor: Redakcja   
28.08.2008.

Korzyści

 • Współpraca z zespołem merytorycznym o wieloletnim doświadczeniu w zakresie obsługi ubezpieczeń majątkowych i życiowych.
 • Współpraca z zespołem likwidacyjnym - bardzo wysoka sprawność w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.
 • Współpraca z zespołem kreacyjnym realizującym ponad standardowe oczekiwania Klienta w zakresie rozszerzonej ochrony ubezpieczeniowej.
 • Współpraca z zespołem zarządzającym SAGA Brokers legitymującym się wieloletnim doświadczeniem w zakresie ryzyk ubezpieczeniowych w kontaktach z instytucjami ubezpieczeniowymi rynku polskiego.

Współpraca z naszym zespołem zapewnia:

 • możliwość uzyskania znacznych oszczędności na kosztach ubezpieczeń (tzw. "masie składki") poprzez zgłoszenie ryzyk in gremio.
 • Potwierdzenie powyższego to efekt negocjacji prowadzonych przez SAGA Brokers z zakładami ubezpieczeń przy opracowaniu i wdrożeniu programu ochrony ubezpieczeniowej dla dużych grup.
 • możliwość zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym przez Zarząd Ubezpieczającego w połączeniu ze stałym monitorowaniem całości obsługiwanych ryzyk - w tym zmian stanów majątkowych (przeszacowania, inwestycje, modernizacje itp.).
 • wprowadzenie stałego, kompletnego nadzoru nad formułowaniem, wnoszeniem i terminową realizacją roszczeń odszkodowawczych (z obsługiwanego portfela odszkodowawczego).
 • stałą, pełną i aktualną informację dla Zarządu Ubezpieczającego na temat stanu ochrony ubezpieczeniowej - niezbędne w procesach decyzyjnych.
 • bieżącą informację na temat stanu rynku ubezpieczeniowego w Polsce (w tym sytuacji zakładów ubezpieczeń, pojawiających się na rynku produktach ubezpieczeniowych, które mogą być przedmiotem zainteresowania Zarządu Ubezpieczającego.
 • ujednolicenie zakresu posiadanej ochrony ubezpieczeniowej dla Ubezpieczającego, przy jednoczesnym zachowaniu ochrony dla ryzyk specyficznych.
 • prowadzenie cyklicznych szkoleń dla pracowników Ubezpieczającego związanych z obsługą ubezpieczeń oraz zajmujących się szczególnie istotnymi z punktu widzenia zagrożeń dla Ubezpieczającego lub Jego kontrahentów czynnościami.

SAGA Brokers

SAGA Brokers Sp. z o.o. - zupełnie nowa jakość patrzenia na ryzyko od strony ubezpieczającego (zagrożonego).

SAGA Brokers - twórcą nowych produktów ubezpieczeniowych.

SAGA Brokers recenzent rynku ubezpieczeniowego

SAGA Brokers - adwokat ubezpieczającego (jest nim tym bardziej, im bardziej występuje w obu poprzednich rolach).

Saga Brokers zapewnia pełen outsourcing brokerski dla osób i firm oraz całości spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem i bezpieczeństwem - wszystkie sprawy ryzyka powierzamy specjaliście.

Skąd zaufanie do SAGA Brokers?

Są pierwsi, są najwięksi, są najlepsi. Sami tworzyli zasady działania zawodu brokerskiego i funkcjonowania rynku brokerskiego w Polsce (współtworzyli materiały do egzaminów zawodowych, współtworzyli zasady etyki brokerskiej oraz prawne (ustawowe) zasady funkcjonowania rynku i produktów rynkowych (ubezpieczenia dobrowolne i ustawowe). Sami kształcili i dobierali kadrę specjalistów ubezpieczeniowych ("Uniwersytet SAGA" ukończyła większość osób pełniących kluczowe stanowiska w najważniejszych polskich firmach brokerskich i zakładach ubezpieczeniowych).

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »