ARTYKUŁY
Z KATEGORII
WGRO w Poznaniu ma 20 lat

{mosimage}

Prezes Grzegorz Hempowicz przemawia w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.p> {mosimage}

Pierwszy z prawej strony - Grzegorz Hempowicz

{mosimage}

26 listopada 1992 roku panowie Wilfreid Schmid i Paul Leuenberger przywie.źli decyzję, że Rząd Konfederacji Szwajcarskiej wybrał Poznań na pierwszy rynek hurtowy i będzie go finansował.

{mosimage} {mosimage}

POLSKIE RYNKI HURTOWE

{mosimage}

Jesteśmy wzorem dla świata - wszystkie delegacje rządowe przysłały gratulacje za ciekawy pobyt w naszym kraju.

{mosimage}

Konferencja prasowa. Przyjechały delegacje rządowe i dziennikarze z całego świata.

{mosimage}

Większość rynków hurtowych należy do tej organizacji


Wystąpienie Pana Prezesa Grzegorza Hempowicza podczas uroczystości 20- lecia WGRO S.A. w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Szanowni Państwo
20 rocznica otwarcia rynku hurtowego warzyw, owoców i kwiatów w Poznaniu jest okazją do krótkiego spojrzenia w historię naszego rynku. Zmiany zachodzące w Polsce pod koniec lat 80-tych ubiegłego stulecia spowodowały, że producenci rolni i ogrodnicy zostali pozbawieni dotychczasowych miejsc zbytu swoich towarów i skazani na przypadkowe miejsca o bardzo niskim standardzie infrastrukturalnym. Ogrodnicy skupieni w Wielkopolskim Związku Ogrodniczym – koło Poznań podjęli działania zmierzające do stworzenia miejsca sprzedaży swych produktów. Zbiegło się to z inicjatywą Rządu Konfederacji Szwajcarii – programem pomocowym dla różnych przedsięwzięć w Polsce, w tym wsparciem kwotą 10 mln FCH budowy rynku hurtowego warzyw, owoców i kwiatów. Stanowiło to szansę na urzeczywistnienie dotychczasowych zamiarów i wybudowanie o standardach europejskich rynku hurtowego. Spośród trzech miast starających się o środki pomocowe rządu Konfederacji Szwajcarii- Warszawy, Łodzi i Poznania, Szwajcarzy zdecydowali wesprzeć finansowo projekt poznański. Decyzja ta w głównej mierze opierała się na fakcie, że powołana w 1989r Wielkopolska Giełda Rolno Ogrodnicza sp. z o.o. której jedynym właścicielem był Wielkopolski Związek Ogrodniczy w Poznaniu zakupiła teren na Franowie pod budowę rynku. Środki finansowe na budowę rynku pochodzące na początku od Szwajcarii, Ministerstwa Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego ulokowano w Fundacji Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, która jest naszym największym akcjonariuszem. Wiązało się to z powstaniem w 1991 roku Wielkopolskiej Giełdy Rolno- Ogrodniczej Spółki Akcyjnej w Poznaniu, której założycielami byli Wielkopolski Związek Ogrodniczy w Poznaniu w imieniu którego akt notarialny podpisywali – Pani Kazimiera Noszczyńska - Prezes WZO i Pan Bogdan Biadała oraz panowie Jan Ciesielski i Grzegorz Hempowicz. Pierwszy Zarząd tworzyli Jan Ciesielski, Grzegorz Hempowicz i Janusz Karwacki. Obecny Zarząd to Grzegorz Hempowicz, Lidia Niemier i Arkadiusz Węgielski. 6 czerwca 1991 roku położono kamień węgielny pod budowę rynku zakładając półtoraroczny termin inwestycyjny. Został on dotrzymany i 26 listopada 1992 roku został otwarty nasz rynek. Od pierwszego dnia rozpoczął działalność tworząc producentom i handlowcom, którzy wtedy tworzyli 11 % kapitału spółki ( dzisiaj ponad 47,34%) możliwość zbytu swoich towarów. Wysoki, niespotykany wcześniej w Polsce standard miejsc handlowych przyciągał zarówno sprzedających jak i kupujących. Zapotrzebowanie na takie miejsca handlowe spowodowało szybki rozwój infrastruktury rynku. Wybudowano nowe hale i wiaty dla handlu artykułami spożywczymi, warzywami i owocami a w 1995 roku – dwupoziomową halę dla kwiatów żywych ciętych i doniczkowych. Nasz sukces był inspiracją do budowy rynków hurtowych w różnych regionach kraju i przyczynił się między innymi do powstania Rządowego programu budowy rynków hurtowych. W dwudziestoletniej historii rynku do jego powstania, rozbudowy i funkcjonowania przyczyniło się wiele osób – założyciele, członkowie Rad Nadzorczych z Przewodniczącymi Rady : Panami Stefanem Lisoniem, Andrzejem Nowotnym i obecnie Andrzejem Zapytowskim, sekretarzami Rady: Panią Lidią Niemier i obecnie Panem Witoldem Piotrowskim, z Przedstawicielami Fundacji Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z ramienia Rządu Konfederacji Szwajcarii: Panami Wilfriedem Schmidem i Paulem Leuenbergerem, Panią Dorotą Nadolną, i obecnie Panem Dominikiem Favre, z Przedstawicielami Fundacji Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z ramienia Ministerstwa Rolnictwa: Paniami Alicją Kalicką i Ewą Marciniak, Panami Andrzejem Batorskim, Pawłem Klepką, Waldemarem Humięckim i obecnie Robertem Kulą, z Przedstawicielami Fundacji Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z ramienia Miasta Poznań: Panami Andrzejem Nowotnym i obecnie Przemysławem Smulskim z Przedstawicielami WZO : Panami Henrykiem Pełczyńskim, Romanem Skorupińskim, obecnie Panami Bagdanem Biadałą i Witoldem Piotrowskim, z Przedstawicielami grupy producentów: Panami Zygmuntem Maćkowiakiem, Leonem Łapińskim i obecnie Ryszardem Jankowiakiem,z Przedstawicielami grupy kwiaciarzy : Panami Leszkiem Musiałowiczem, Henrykiem Murczakiem i obecnie Markiem Jokielem, z Przedstawicielami grupy handlowców: Panami Piotrem Czubem, Romanem Bartkowiakiem, Jackiem Hańczewskim, Paniami Lidią Niemier i obecnie Anną Lisowską, z Przedstawicielami Agencji Rynku Rolnego, obecnie Ministerstwa Skarbu Państwa: Panem Andrzejem Groszkiem, Paniami Iwoną Woźnicą, Hanną Golec i obecnie Jolantą Krupińską. Do powstania i rozbudowy rynku przyczynili się również: projektanci, budowniczowie, konsultanci, pracownicy, a przede wszystkim akcjonariusze oraz użytkownicy rynku – wszystkim im pragniemy złożyć serdeczne podziękowanie za współpracę i życzyć sukcesów w przyszłości.


Zarząd WGRO S.A.
 
WGRO w Poznaniu ma 20 lat
Filtruj     Kolejność     Pokaż # 
Data Tytuł pozycji Autor
03.12.2012. WGRO w Poznaniu ma 20 lat Redakcja
 
««  start « poprz. 1 nast.  » koniec »»
Pozycje :: 1 - 1 z 1