Autostrada Wielkopolska
Redaktor: Administrator   
12.04.2013.

Szanowni Państwo!
To wielkie dzieło dr Jana Kulczyka, budowa autostrady z Konina do granicy Niemiec, została zakończona. Postanowiliśmy w tych trzech numerach Naszej Wielkopolski zostawić ślady dla potomnych, że byli ludzie, którzy postanowili zrealizować projekt budowy autostrady A2 z Konina przez Nowy Tomyśl do Świecka. Jest to flagowym przykładem skutecznego partnerstwa publiczno - prywatnego, dobrej współpracy pomiędzy państwem a prywatnym biznesem.

Autostrada Wielkopolska


Obecnie ta autostrada była największym w Europie projektem infrastrukturalnym w systemie PPP. Partnerstwo publiczno - prywatne uznawane jest za niezwykle korzystną formę realizacji inwestycji infrastrukturalnych w wielu krajach świata. W Polsce Poznaniacy byli pierwsi i to oni pokazali, że można budować autostrady, bez własnych pieniędzy. Są ludzie, którzy mówią, ale trzeba płacić, dziś nawet bogate kraje każą płacić za jazdę po swoich autostradach. Zobaczymy kiedy A2 z Warszawy do granicy białoruskiej będzie zbudowana? To cud, że Jan Kulczyk stworzył warunki zebrania kapitału na autostradę A2. Przed śmiercią Andrzej Patalas powiedział do mnie, napisz, że my wybudujemy autostradę do Wrocławia, bo Warszawa będzie dawała małe pieniądze i ta droga szybkiego ruchu będzie znowu budowana latami. Dziś Patalasa już nie ma Wśród nas, ale jest firma, która może budować autostrady, ale to już zależy od rządzących. To była największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce, dlatego na otwarcie ostatniego odcinka przybuło 3 prezydentów, bo oni wiedzą jak trudno jest zbudować autostradę, bo oni już rządzili w Polsce. Dlatego pamiętajmy, że o rozwoju Polski decydują ludzie. A do nich zaliczają się dr Jan Kulczyk i też dr inż Andrzej Patalas.

Ludwik Ratajczak

Ochrona środowiska
Jedno przejście dla zwierząt to ok. 20 mln. zł., czyli roczny budżet średniej gminy.
Ochrona środowiska stanowi ok. 25% kosztów budowy A2.

Na budowanym przez AWSA II odcinku autostrady ze świecka do Nowego Tomyśla powstaje:

35 przejść dla dużych i średnich zwierząt

71 przejść dla małych zwierząt

48 przepustów dla płazów

ekrany akustyczne

ekrany ochronne dla nietoperzy

ogrodzenie długości 232 km.

nasadzenie zieleni

systemy odwodnienia (zbiorniki ekologiczne, separatory, oczyszczalnie ścieków)

Nasz program ochrony środowiska obejmuje także:

Plany ochrony środowiska i działań społecznych/ESAP

Lokalizację obszarów monitoringu przyrodniczego

Wycinkę drzew i krzewów

Monitoring siedliskowy roślin i zwierząt

Program ratowania płazów i gadów

Monitoring ornitologiczny, żerownik nietoperzy i siedlisk bobra

Ochronę mrowisk

Gospodarkę odpadami

W 80% trasa A2 do granicy z Niemcami przebiega przez tereny leśne, w tym - obszary chronione Natura 2000.
 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826