ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Warszawa chce sprzedać Targi Poznańskie

Jak można sprzedać dobry zakład, który przynosi zyski Polsce. Przecież Targi to nasza duma narodowa, a dla Poznania główny i największy czynnik rozwoju.

 
Wybitna Wielkopolanka Olga Kuźmińska

Jaka przyszłość?


Co przyniesie kolejny rok akademicki tego jeszcze nie wiem. Zaczynam 74 rok życia, przede mną wypoczynek i wkrótce wyjeżdżam na wakacje do Szwajcarii i na Majorkę z Karoliną i jej rodziną. W nowym roku akademickim zamierzam nadal prowadzić „terapię tańca”, lecz chciałabym więcej czasu poświęcić rodzinie, przyjaciołom i również sobie.
 
Starość

Po co komu starość? Wszystko ma swój cel. Każda pora życia jest ważna. Dzieciństwo, bo trzeba się nauczyć wszystkiego, co może się w życiu przydać.
 
Szanowni Państwo


Starość

Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szaczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa, znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość.

Jan Paweł II
 
Polska to dziki kraj!

Najpierw fragmenty wywiadu z Mirosławem Drzewieckim z dalekiej Florydy odebrałem negatywnie. Potem stopniowo zmieniałem zdanie. Teraz jestem przekonany, że miał rację.
 
 
Polska nigdy nie będzie cywilizowanym krajem, jeżeli nie zreformuje służby zdrowia

Redakcja

Nie ma pomysłu na nowocześnie zorganizowaną służbę zdrowia w Polsce, ale też w Europie i na świecie. O czym między innymi świadczą problemy prezydenta USA Baracka Obamy.

 
Szanowni Wielkopolanie

Jedenastego grudnia 2009 roku otrzymałem trzy rarytasy:

„Naszą Wielkopolskę” III/2008, VI/2009, X/2009. Dziękuję.

Moje myśli są pisane na żywo nie na gorąco, bo od dawna przemyślane. Jeżeli znajdziecie w tym pisaniu coś, z czym się nie zgadzacie , proszę o wybaczenie. Piszę tak, jak pomyślałem, w razie czego proszę o korektę.

 
Co dalej z prasą?

Co się najbardziej udało w III RP? Każdy odpowie samorządy w gminie, powiecie i regionie. Bo one przyczyniają się do decentralizacji Polski. Pokazaliśmy socjalistom z Warszawy, że umiemy się sami rządzić. W Warszawie są wszystkie stacje telewizji państwowej i prywatnej. Odebrali regionom telewizję i utworzyli w trzecim programie telewizję informacyjną INFO i teraz bez pytania odbierają nam resztki programu trzeciego i w naszym programie antenowym nadają bez pytania swoje programy.

 
Autostrada Wielkopolska
Redaktor: Redakcja   
12.04.2013.

Szanowni Państwo!
To wielkie dzieło dr Jana Kulczyka, budowa autostrady z Konina do granicy Niemiec, została zakończona. Postanowiliśmy w tych trzech numerach Naszej Wielkopolski zostawić ślady dla potomnych, że byli ludzie, którzy postanowili zrealizować projekt budowy autostrady A2 z Konina przez Nowy Tomyśl do Świecka. Jest to flagowym przykładem skutecznego partnerstwa publiczno - prywatnego, dobrej współpracy pomiędzy państwem a prywatnym biznesem.

Autostrada Wielkopolska


Obecnie ta autostrada była największym w Europie projektem infrastrukturalnym w systemie PPP. Partnerstwo publiczno - prywatne uznawane jest za niezwykle korzystną formę realizacji inwestycji infrastrukturalnych w wielu krajach świata. W Polsce Poznaniacy byli pierwsi i to oni pokazali, że można budować autostrady, bez własnych pieniędzy. Są ludzie, którzy mówią, ale trzeba płacić, dziś nawet bogate kraje każą płacić za jazdę po swoich autostradach. Zobaczymy kiedy A2 z Warszawy do granicy białoruskiej będzie zbudowana? To cud, że Jan Kulczyk stworzył warunki zebrania kapitału na autostradę A2. Przed śmiercią Andrzej Patalas powiedział do mnie, napisz, że my wybudujemy autostradę do Wrocławia, bo Warszawa będzie dawała małe pieniądze i ta droga szybkiego ruchu będzie znowu budowana latami. Dziś Patalasa już nie ma Wśród nas, ale jest firma, która może budować autostrady, ale to już zależy od rządzących. To była największa inwestycja infrastrukturalna w Polsce, dlatego na otwarcie ostatniego odcinka przybuło 3 prezydentów, bo oni wiedzą jak trudno jest zbudować autostradę, bo oni już rządzili w Polsce. Dlatego pamiętajmy, że o rozwoju Polski decydują ludzie. A do nich zaliczają się dr Jan Kulczyk i też dr inż Andrzej Patalas.

Ludwik Ratajczak

Ochrona środowiska
Jedno przejście dla zwierząt to ok. 20 mln. zł., czyli roczny budżet średniej gminy.
Ochrona środowiska stanowi ok. 25% kosztów budowy A2.

Na budowanym przez AWSA II odcinku autostrady ze świecka do Nowego Tomyśla powstaje:

35 przejść dla dużych i średnich zwierząt

71 przejść dla małych zwierząt

48 przepustów dla płazów

ekrany akustyczne

ekrany ochronne dla nietoperzy

ogrodzenie długości 232 km.

nasadzenie zieleni

systemy odwodnienia (zbiorniki ekologiczne, separatory, oczyszczalnie ścieków)

Nasz program ochrony środowiska obejmuje także:

Plany ochrony środowiska i działań społecznych/ESAP

Lokalizację obszarów monitoringu przyrodniczego

Wycinkę drzew i krzewów

Monitoring siedliskowy roślin i zwierząt

Program ratowania płazów i gadów

Monitoring ornitologiczny, żerownik nietoperzy i siedlisk bobra

Ochronę mrowisk

Gospodarkę odpadami

W 80% trasa A2 do granicy z Niemcami przebiega przez tereny leśne, w tym - obszary chronione Natura 2000.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »