Szanowni Państwo
Redaktor: Administrator   
11.04.2013.

Starość

Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szaczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa, znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość.

Jan Paweł II

Ludwik Ratajczak Redaktor Naczelny Naszej Wielkopolski

Parking przy autostradzie z Konina do Poznania


Śmierć

Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca.(...) Nadzy przychodzimy na świat i nadzy wracamy do ziemi, z której zostaliśmy wzięci.

Jan Paweł II

Szanowni Państwo

Śmierć Andrzeja Patalasa byłego Prezesa Zarządu AWSA I i AWSA II była zaskoczeniem, wiemy, że zbudowanie Autostrady A2 od Konina do granicy z Niemcami była dla niego dziełem życia. Ja zostałem wychowany na osiągnięciach przedwojennej Polski, mój wój Ignacy Kaczmarek pracował przed wojną w Magistracie, był dyrektorem do spraw geodezji i kartografii w Poznaniu. Kiedy powstał w 1918 roku Sekretariat, czytaj rząd Ziem Zachodnich z siedzibą w Poznaniu, przystąpił on do opracowania konstytucji II RP. Nasze rozwiązanie konstytucji przyjął Sejm II RP w 1921 roku. Przed wojną mieliśmy samorząd w gminie, powiecie i dużym województwie. A każde duże województwo miało samorząd gospodarczy. Czyli nasze rozwiązanie samorządowe było po niemieckim najlepsze w Europie. Te wszystkie materiały dostałem i rozpocząłem pracę nad konstytucją III RP. Musiałem założyć Unię Wielkopolan stowarzyszenie, które mogłoby tę konstytucję w Sejmie złożyć. Pierwsze wybory do władz Unii Wielkopolan odbyły się w Izbie Rzemieślniczej. Zostałem wybrany Wiceprezydentem Unii Wielkopolan a dr Jan Kulczyk został prezesem Konwentu Gospodarczego. Do niego należało popieranie regionalizacji Polski, założenie banku i kasy chorych, wybudować autostradę przez Wielkopolskę do granicy Niemiec oraz pilnować prywatyzacji firm. Wtedy w zarządzie Unii Wielkopolan byli Jan Kulczyk, Marek Pol, Marian Król, Wojciech Kruk i wielu zasłużonych, wspaniałych ludzi. Przyjazd do Poznania Mazowieckiego, spowodował zainteresowanie Unią Wielkopolan, prowadziłem z Nim rozmowy jakiej Polski my Wielkopolanie chcemy. Wtedy pokazał się Michał Wojtczak, że jest z Poznania i jest w rządzie Mazowieckiego wiceministrem rolnictwa. On nigdy nie tworzył Unii Wielkopolan. W tym czasie przyszedł do mnie dr Andrzej Patalas i przez kilka godzin rozmawialiśmy o autostradzie, przedstawiłem go Kulczykowi. To spotkanie zaowocowało długotrwałą współpracą, co spowodowało wybudowanie przez dr Jana Kulczyka Autostrady Wielkopolskiej. Unia Wielkopolan została włączona do KLD i została upartyjniona, byłem temu przeciwny, w związku z czym zostałem usunięty z zarządu. Wtedy doszedłem do wniosku, że trzeba powołać Ruch Regionalny Wielkopolan Stowarzyszenie niezależne od partii politycznych. Dr Jan Kulczyk poszedł swoją drogą, ale my z Ruchu Regionalnego Wielkopolan, od początku zaczęliśmy wydawać "Naszą Wielkopolskę". Na pierwszej stronie pokazywaliśmy Wybitnych Wielkopolan, w ten sposób chcieliśmy tych ludzi uhonorować , bo to oni budowali III Rzeczypospolitą. Dlatego budowę autostrady śledziliśmy od początku i dziś możemy Państwu w trzech numerach Naszej Wielkopolski, te wielkie dokonania Autostrady Wielkopolskiej pokazać.

Ludwik Ratajczak
 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826