ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Warszawa chce sprzedać Targi Poznańskie

Jak można sprzedać dobry zakład, który przynosi zyski Polsce. Przecież Targi to nasza duma narodowa, a dla Poznania główny i największy czynnik rozwoju.

 
Wybitna Wielkopolanka Olga Kuźmińska

Jaka przyszłość?


Co przyniesie kolejny rok akademicki tego jeszcze nie wiem. Zaczynam 74 rok życia, przede mną wypoczynek i wkrótce wyjeżdżam na wakacje do Szwajcarii i na Majorkę z Karoliną i jej rodziną. W nowym roku akademickim zamierzam nadal prowadzić „terapię tańca”, lecz chciałabym więcej czasu poświęcić rodzinie, przyjaciołom i również sobie.
 
Starość

Po co komu starość? Wszystko ma swój cel. Każda pora życia jest ważna. Dzieciństwo, bo trzeba się nauczyć wszystkiego, co może się w życiu przydać.
 
Autostrada Wielkopolska


Szanowni Państwo!
To wielkie dzieło dr Jana Kulczyka, budowa autostrady z Konina do granicy Niemiec, została zakończona. Postanowiliśmy w tych trzech numerach Naszej Wielkopolski zostawić ślady dla potomnych, że byli ludzie, którzy postanowili zrealizować projekt budowy autostrady A2 z Konina przez Nowy Tomyśl do Świecka. Jest to flagowym przykładem skutecznego partnerstwa publiczno - prywatnego, dobrej współpracy pomiędzy państwem a prywatnym biznesem.
 
Polska to dziki kraj!

Najpierw fragmenty wywiadu z Mirosławem Drzewieckim z dalekiej Florydy odebrałem negatywnie. Potem stopniowo zmieniałem zdanie. Teraz jestem przekonany, że miał rację.
 
 
Polska nigdy nie będzie cywilizowanym krajem, jeżeli nie zreformuje służby zdrowia

Redakcja

Nie ma pomysłu na nowocześnie zorganizowaną służbę zdrowia w Polsce, ale też w Europie i na świecie. O czym między innymi świadczą problemy prezydenta USA Baracka Obamy.

 
Szanowni Wielkopolanie

Jedenastego grudnia 2009 roku otrzymałem trzy rarytasy:

„Naszą Wielkopolskę” III/2008, VI/2009, X/2009. Dziękuję.

Moje myśli są pisane na żywo nie na gorąco, bo od dawna przemyślane. Jeżeli znajdziecie w tym pisaniu coś, z czym się nie zgadzacie , proszę o wybaczenie. Piszę tak, jak pomyślałem, w razie czego proszę o korektę.

 
Co dalej z prasą?

Co się najbardziej udało w III RP? Każdy odpowie samorządy w gminie, powiecie i regionie. Bo one przyczyniają się do decentralizacji Polski. Pokazaliśmy socjalistom z Warszawy, że umiemy się sami rządzić. W Warszawie są wszystkie stacje telewizji państwowej i prywatnej. Odebrali regionom telewizję i utworzyli w trzecim programie telewizję informacyjną INFO i teraz bez pytania odbierają nam resztki programu trzeciego i w naszym programie antenowym nadają bez pytania swoje programy.

 
Szanowni Państwo
Redaktor: Redakcja   
11.04.2013.

Starość

Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szaczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa, znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość.

Jan Paweł II

Ludwik Ratajczak Redaktor Naczelny Naszej Wielkopolski

Parking przy autostradzie z Konina do Poznania


Śmierć

Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze Słowa i do Słowa też powraca.(...) Nadzy przychodzimy na świat i nadzy wracamy do ziemi, z której zostaliśmy wzięci.

Jan Paweł II

Szanowni Państwo

Śmierć Andrzeja Patalasa byłego Prezesa Zarządu AWSA I i AWSA II była zaskoczeniem, wiemy, że zbudowanie Autostrady A2 od Konina do granicy z Niemcami była dla niego dziełem życia. Ja zostałem wychowany na osiągnięciach przedwojennej Polski, mój wój Ignacy Kaczmarek pracował przed wojną w Magistracie, był dyrektorem do spraw geodezji i kartografii w Poznaniu. Kiedy powstał w 1918 roku Sekretariat, czytaj rząd Ziem Zachodnich z siedzibą w Poznaniu, przystąpił on do opracowania konstytucji II RP. Nasze rozwiązanie konstytucji przyjął Sejm II RP w 1921 roku. Przed wojną mieliśmy samorząd w gminie, powiecie i dużym województwie. A każde duże województwo miało samorząd gospodarczy. Czyli nasze rozwiązanie samorządowe było po niemieckim najlepsze w Europie. Te wszystkie materiały dostałem i rozpocząłem pracę nad konstytucją III RP. Musiałem założyć Unię Wielkopolan stowarzyszenie, które mogłoby tę konstytucję w Sejmie złożyć. Pierwsze wybory do władz Unii Wielkopolan odbyły się w Izbie Rzemieślniczej. Zostałem wybrany Wiceprezydentem Unii Wielkopolan a dr Jan Kulczyk został prezesem Konwentu Gospodarczego. Do niego należało popieranie regionalizacji Polski, założenie banku i kasy chorych, wybudować autostradę przez Wielkopolskę do granicy Niemiec oraz pilnować prywatyzacji firm. Wtedy w zarządzie Unii Wielkopolan byli Jan Kulczyk, Marek Pol, Marian Król, Wojciech Kruk i wielu zasłużonych, wspaniałych ludzi. Przyjazd do Poznania Mazowieckiego, spowodował zainteresowanie Unią Wielkopolan, prowadziłem z Nim rozmowy jakiej Polski my Wielkopolanie chcemy. Wtedy pokazał się Michał Wojtczak, że jest z Poznania i jest w rządzie Mazowieckiego wiceministrem rolnictwa. On nigdy nie tworzył Unii Wielkopolan. W tym czasie przyszedł do mnie dr Andrzej Patalas i przez kilka godzin rozmawialiśmy o autostradzie, przedstawiłem go Kulczykowi. To spotkanie zaowocowało długotrwałą współpracą, co spowodowało wybudowanie przez dr Jana Kulczyka Autostrady Wielkopolskiej. Unia Wielkopolan została włączona do KLD i została upartyjniona, byłem temu przeciwny, w związku z czym zostałem usunięty z zarządu. Wtedy doszedłem do wniosku, że trzeba powołać Ruch Regionalny Wielkopolan Stowarzyszenie niezależne od partii politycznych. Dr Jan Kulczyk poszedł swoją drogą, ale my z Ruchu Regionalnego Wielkopolan, od początku zaczęliśmy wydawać "Naszą Wielkopolskę". Na pierwszej stronie pokazywaliśmy Wybitnych Wielkopolan, w ten sposób chcieliśmy tych ludzi uhonorować , bo to oni budowali III Rzeczypospolitą. Dlatego budowę autostrady śledziliśmy od początku i dziś możemy Państwu w trzech numerach Naszej Wielkopolski, te wielkie dokonania Autostrady Wielkopolskiej pokazać.

Ludwik Ratajczak
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »