Wągrowiec przyjazne miasto
Autor: Redakcja   
19.06.2009.

Wągrowiec – miasto zamieszkałe przez ok. 25 tys. osób, położone jest w północno-wschodniej Wielkopolsce, 50 km na północ od Poznania, 70 km od Bydgoszczy i Piły, w połowie drogi między Warszawą, a Berlinem.

Jest stolicą powiatu wągrowieckiego, liczącego ok. 70 tys. mieszkańców, w skład którego wchodzi 7 gmin. Miasto zajmuje powierzchnię 17,9 km2.

Bliskie położenie autostrady A2, międzynarodowego portu lotniczego „Ławica” oraz drogi krajowej nr 11 (Poznań - Koszalin) sprawia, że lokalizacja inwestycji w Wągrowcu jest wyjątkowo atrakcyjna. W roku 2007 kompleksowo zmodernizowano drogę wojewódzką nr 241 Wągrowiec – Rogoźno, umożliwiającą szybki i łatwy dojazd do drogi krajowej nr 11 (Poznań – Koszalin) oraz w kierunku Bydgoszczy. Dobre połączenie komunikacyjne Wągrowca z najważniejszymi miastami poprawi także planowana w latach 2009 – 2011 modernizacja drogi wojewódzkiej nr 196 Wągrowiec - Poznań (ujęta w planie inwestycyjnym budowy dróg wojewódzkich – koszt ok. 220 mln PLN pokryty w 85% ze środków UE), a także modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań – Wągrowiec (Projekt Kluczowy dla WRPO na lata 2007 – 2013, przeznaczony do realizacji w latach 2009 – 2010), dzięki której czas przejazdu skróci się z obecnych 90 do 55 minut. Zwiększy się również liczba kursów w ciągu dnia.

Wągrowiec to miasto przyjazne inwestorom

W południowej części miasta - przy obwodnicy - zlokalizowanych jest blisko 70 ha terenów przeznaczonych pod inwestycje. Istnieje możliwość zwiększenia powierzchni większości terenów o działki przylegające do nich, a położone na terenie Gminy Wągrowiec. Dzięki temu, na potencjalnych inwestorów czekają działki o powierzchni nawet 90 ha. Tereny te są w pełni uzbrojone w niezbędne media.

Miasto posiada zaktualizowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz posiada 20 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar 319 ha, a w opracowaniu znajduje się dalszych 8 planów o powierzchni 151 ha.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wyznaczają tereny pod wszelkie potrzeby inwestycyjne takie, jak: centrum usług ogólnomiejskich, tereny usługowo-przemysłowe, bazy i składy, budownictwo mieszkaniowe (głównie zachodnia część miasta za J. Durowskim), infrastruktura techniczna.

Miasto Wągrowiec wyróżnia się dużą aktywnością w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, która na wielu płaszczyznach wykracza poza granice miasta, obejmując swym obszarem przyległe gminy, powiaty, a także sąsiednie województwo kujawsko-pomorskie.

Zapewniamy daleko idącą pomoc inwestorowi w przygotowaniu inwestycji. Pomagamy skompletować dokumenty, uzyskać pozwolenie na budowę, ułatwić kontakt z bankami i innymi urzędami lub instytucjami. W szczególnych przypadkach do dyspozycji inwestora – w celu możliwie jak najlepszego i najszybszego przygotowania inwestycji –oddelegowana zostaje osoba z Urzędu Miejskiego.

Organizujemy również bezpłatne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania funduszy strukturalnych UE, przygotowania wniosków, a także zapoznawania z nowymi przepisami. Umożliwiamy wągrowieckim przedsiębiorcom nieodpłatnie zamieszczanie informacji o swojej firmie w Miejskim Katalogu Firm i Instytucji, dostępnym na stronie internetowej miasta www.wagrowiec.eu.

Dzięki współpracy zagranicznej z partnerskimi gminami, umożliwiamy udział naszym przedsiębiorcom w zagranicznych wystawach, gdzie uzyskują bezpłatną powierzchnię wystawienniczą,

Miasto Wągrowiec poszukuje partnerów prywatnych zainteresowanych budową hotelu przylegającego do Aquaparku (rozpoczęcie budowy planowane na wiosnę 2009 r.).

Dane szczegółowe planowanego hotelu:

  • łączna liczba 150 miejsc noclegowych (ok. 75 pokoi, w tym jednoosobowe, dwuosobowe i apartamenty),
  • kompleks sal konferencyjnych na 200 osób (dwie sale o pojemności 100 i 50 miejsc z możliwością połączenia w jedną salę na 150 osób, oraz sale na 30 i 20 miejsc),
  • gastronomia (dwie restauracje na łączną liczbę 200 miejsc konsumpcyjnych),
  • hol, recepcja, zaplecze techniczne i gospodarcze, komunikacja.

Hotel będzie sąsiadował z Aquaparkiem, którego oddanie do użytku planowane jest w październiku 2010. Wkrótce zostanie ogłoszony przez Powiat Wągrowiecki przetarg nieograniczony na sprzedaż działki o powierzchni 4600 m2, na której miałby stanąć hotel.

Miasto Wągrowiec poszukuje partnerów prywatnych zainteresowanych realizacją projektu utworzenia Parku Rekreacji i Rozrywki, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Skocką i Rogozińską oraz J. Łęgowskim. Koncepcja parku przewiduje utworzenie, m.in. zielonego labiryntu, wioski cysterskiej - tętniącej życiem zarówno w dzień jak i wieczorami, wieży widokowej, centrum sportów ekstremalnych, pola namiotowego i kampingowego oraz zaplecza hotelowo – usługowo – gastronomicznego.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826