ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Warszawa chce sprzedać Targi Poznańskie

Jak można sprzedać dobry zakład, który przynosi zyski Polsce. Przecież Targi to nasza duma narodowa, a dla Poznania główny i największy czynnik rozwoju.

 
Wybitna Wielkopolanka Olga Kuźmińska

Jaka przyszłość?


Co przyniesie kolejny rok akademicki tego jeszcze nie wiem. Zaczynam 74 rok życia, przede mną wypoczynek i wkrótce wyjeżdżam na wakacje do Szwajcarii i na Majorkę z Karoliną i jej rodziną. W nowym roku akademickim zamierzam nadal prowadzić „terapię tańca”, lecz chciałabym więcej czasu poświęcić rodzinie, przyjaciołom i również sobie.
 
Starość

Po co komu starość? Wszystko ma swój cel. Każda pora życia jest ważna. Dzieciństwo, bo trzeba się nauczyć wszystkiego, co może się w życiu przydać.
 
Autostrada Wielkopolska


Szanowni Państwo!
To wielkie dzieło dr Jana Kulczyka, budowa autostrady z Konina do granicy Niemiec, została zakończona. Postanowiliśmy w tych trzech numerach Naszej Wielkopolski zostawić ślady dla potomnych, że byli ludzie, którzy postanowili zrealizować projekt budowy autostrady A2 z Konina przez Nowy Tomyśl do Świecka. Jest to flagowym przykładem skutecznego partnerstwa publiczno - prywatnego, dobrej współpracy pomiędzy państwem a prywatnym biznesem.
 
Szanowni Państwo


Starość

Ludzie starzy pomagają nam mądrzej patrzeć na ziemskie wydarzenia, ponieważ dzięki życiowym doświadczeniom zyskali wiedzę i dojrzałość. Są strażnikami pamięci zbiorowej, a więc mają szaczególny tytuł, aby być wyrazicielami wspólnych ideałów i wartości, które są podstawą i regułą życia społecznego. Wykluczyć ich ze społeczeństwa, znaczy w imię nowoczesności pozbawionej pamięci odrzucić przeszłość, w której zakorzeniona jest teraźniejszość.

Jan Paweł II
 
Polska to dziki kraj!

Najpierw fragmenty wywiadu z Mirosławem Drzewieckim z dalekiej Florydy odebrałem negatywnie. Potem stopniowo zmieniałem zdanie. Teraz jestem przekonany, że miał rację.
 
 
Polska nigdy nie będzie cywilizowanym krajem, jeżeli nie zreformuje służby zdrowia

Redakcja

Nie ma pomysłu na nowocześnie zorganizowaną służbę zdrowia w Polsce, ale też w Europie i na świecie. O czym między innymi świadczą problemy prezydenta USA Baracka Obamy.

 
Szanowni Wielkopolanie

Jedenastego grudnia 2009 roku otrzymałem trzy rarytasy:

„Naszą Wielkopolskę” III/2008, VI/2009, X/2009. Dziękuję.

Moje myśli są pisane na żywo nie na gorąco, bo od dawna przemyślane. Jeżeli znajdziecie w tym pisaniu coś, z czym się nie zgadzacie , proszę o wybaczenie. Piszę tak, jak pomyślałem, w razie czego proszę o korektę.

 
Co dalej z prasą?

Co się najbardziej udało w III RP? Każdy odpowie samorządy w gminie, powiecie i regionie. Bo one przyczyniają się do decentralizacji Polski. Pokazaliśmy socjalistom z Warszawy, że umiemy się sami rządzić. W Warszawie są wszystkie stacje telewizji państwowej i prywatnej. Odebrali regionom telewizję i utworzyli w trzecim programie telewizję informacyjną INFO i teraz bez pytania odbierają nam resztki programu trzeciego i w naszym programie antenowym nadają bez pytania swoje programy.

 
Wągrowiec przyjazne miasto
Autor: Redakcja   
19.06.2009.

Wągrowiec – miasto zamieszkałe przez ok. 25 tys. osób, położone jest w północno-wschodniej Wielkopolsce, 50 km na północ od Poznania, 70 km od Bydgoszczy i Piły, w połowie drogi między Warszawą, a Berlinem.

Jest stolicą powiatu wągrowieckiego, liczącego ok. 70 tys. mieszkańców, w skład którego wchodzi 7 gmin. Miasto zajmuje powierzchnię 17,9 km2.

Bliskie położenie autostrady A2, międzynarodowego portu lotniczego „Ławica” oraz drogi krajowej nr 11 (Poznań - Koszalin) sprawia, że lokalizacja inwestycji w Wągrowcu jest wyjątkowo atrakcyjna. W roku 2007 kompleksowo zmodernizowano drogę wojewódzką nr 241 Wągrowiec – Rogoźno, umożliwiającą szybki i łatwy dojazd do drogi krajowej nr 11 (Poznań – Koszalin) oraz w kierunku Bydgoszczy. Dobre połączenie komunikacyjne Wągrowca z najważniejszymi miastami poprawi także planowana w latach 2009 – 2011 modernizacja drogi wojewódzkiej nr 196 Wągrowiec - Poznań (ujęta w planie inwestycyjnym budowy dróg wojewódzkich – koszt ok. 220 mln PLN pokryty w 85% ze środków UE), a także modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań – Wągrowiec (Projekt Kluczowy dla WRPO na lata 2007 – 2013, przeznaczony do realizacji w latach 2009 – 2010), dzięki której czas przejazdu skróci się z obecnych 90 do 55 minut. Zwiększy się również liczba kursów w ciągu dnia.

Wągrowiec to miasto przyjazne inwestorom

W południowej części miasta - przy obwodnicy - zlokalizowanych jest blisko 70 ha terenów przeznaczonych pod inwestycje. Istnieje możliwość zwiększenia powierzchni większości terenów o działki przylegające do nich, a położone na terenie Gminy Wągrowiec. Dzięki temu, na potencjalnych inwestorów czekają działki o powierzchni nawet 90 ha. Tereny te są w pełni uzbrojone w niezbędne media.

Miasto posiada zaktualizowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz posiada 20 obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących obszar 319 ha, a w opracowaniu znajduje się dalszych 8 planów o powierzchni 151 ha.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wyznaczają tereny pod wszelkie potrzeby inwestycyjne takie, jak: centrum usług ogólnomiejskich, tereny usługowo-przemysłowe, bazy i składy, budownictwo mieszkaniowe (głównie zachodnia część miasta za J. Durowskim), infrastruktura techniczna.

Miasto Wągrowiec wyróżnia się dużą aktywnością w zakresie prowadzonej polityki inwestycyjnej, która na wielu płaszczyznach wykracza poza granice miasta, obejmując swym obszarem przyległe gminy, powiaty, a także sąsiednie województwo kujawsko-pomorskie.

Zapewniamy daleko idącą pomoc inwestorowi w przygotowaniu inwestycji. Pomagamy skompletować dokumenty, uzyskać pozwolenie na budowę, ułatwić kontakt z bankami i innymi urzędami lub instytucjami. W szczególnych przypadkach do dyspozycji inwestora – w celu możliwie jak najlepszego i najszybszego przygotowania inwestycji –oddelegowana zostaje osoba z Urzędu Miejskiego.

Organizujemy również bezpłatne szkolenia i warsztaty dla przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania funduszy strukturalnych UE, przygotowania wniosków, a także zapoznawania z nowymi przepisami. Umożliwiamy wągrowieckim przedsiębiorcom nieodpłatnie zamieszczanie informacji o swojej firmie w Miejskim Katalogu Firm i Instytucji, dostępnym na stronie internetowej miasta www.wagrowiec.eu.

Dzięki współpracy zagranicznej z partnerskimi gminami, umożliwiamy udział naszym przedsiębiorcom w zagranicznych wystawach, gdzie uzyskują bezpłatną powierzchnię wystawienniczą,

Miasto Wągrowiec poszukuje partnerów prywatnych zainteresowanych budową hotelu przylegającego do Aquaparku (rozpoczęcie budowy planowane na wiosnę 2009 r.).

Dane szczegółowe planowanego hotelu:

  • łączna liczba 150 miejsc noclegowych (ok. 75 pokoi, w tym jednoosobowe, dwuosobowe i apartamenty),
  • kompleks sal konferencyjnych na 200 osób (dwie sale o pojemności 100 i 50 miejsc z możliwością połączenia w jedną salę na 150 osób, oraz sale na 30 i 20 miejsc),
  • gastronomia (dwie restauracje na łączną liczbę 200 miejsc konsumpcyjnych),
  • hol, recepcja, zaplecze techniczne i gospodarcze, komunikacja.

Hotel będzie sąsiadował z Aquaparkiem, którego oddanie do użytku planowane jest w październiku 2010. Wkrótce zostanie ogłoszony przez Powiat Wągrowiecki przetarg nieograniczony na sprzedaż działki o powierzchni 4600 m2, na której miałby stanąć hotel.

Miasto Wągrowiec poszukuje partnerów prywatnych zainteresowanych realizacją projektu utworzenia Parku Rekreacji i Rozrywki, zlokalizowanego pomiędzy ulicami Skocką i Rogozińską oraz J. Łęgowskim. Koncepcja parku przewiduje utworzenie, m.in. zielonego labiryntu, wioski cysterskiej - tętniącej życiem zarówno w dzień jak i wieczorami, wieży widokowej, centrum sportów ekstremalnych, pola namiotowego i kampingowego oraz zaplecza hotelowo – usługowo – gastronomicznego.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »