Artykuły Głosu Wielkopolskiego na pierwszych stronach donoszą.
Autor: Redakcja   
17.11.2010.
Świetny biznes za naszą Kasę

-Świetny biznes za naszą Kasę

-Za elektrownie wiatrowe zapłacimy podwyżkami cen energii elektrycznej

-Wiatraki – świetny biznes, za który słono zapłacimy

-Wiatraki mogą o kilkanaście procent zwiększyć rachunki za prąd

-Zyski z inwestycji wiatrowych są tak wysokie, że w biznes ten wchodzi mafia

-Śledczy lekceważą niejasny sponsoring.

Czyli według Głosu Wielkopolskiego, ten cały biznes wiatrakowy trzeba zamknąć, bo on Polskę zrujnuje. Te artykuły ukazały się w dniu 09.09.2010r.

EUREKA

Głos Wielkopolski w dodatku " z ekologią na ty", na całą szpaltę umieścił zdjęcia wiatraków, a tytuł brzmi "WIATR Z PERSPEKTYWAMI". Ale to jest reklama firmy ENEA.

Jak zapłacili to piszemy o elektrowniach wiatrowych dobrze. A co ma powiedzieć czytelnik Głosu? Gdzie jest prawda o wiatrakach?

UNIA EUROPEJSKA PISZE

Powstające na terenie Polski parki wiatrowe to już fakt. Wynika to z kilku przyczyn o charakterze politycznym, ekonomicznym oraz społecznym. Polska jako członek Unii Europejskiej musi stosować się do jej wymogów, wśród których jest m.in. dbałość o środowisko naturalne i bezpieczeństwo energetyczne.

Każdy z rządów krajów członkowskich Unii indywidualnie negocjował cele obligatoryjne tyczące się procentowego udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitym bilansie energetycznym - w Polsce wynoszą one odpowiednio 7,5% w 2010 roku, 15% do 2020 roku oraz 20% do 2030 roku. Niezastosowanie się do nich będzie się wiązać z wielomilionowymi karami dla naszego kraju. Natomiast do roku 2050 Unia Europejska planuje produkcję przede wszystkim czystej energii, takiej przy której wytwarzaniu nie powstają żadne odpady, na przykład w postaci szkodliwych gazów czy pyłów. Aspektem ekonomicznym są rosnące ceny gazu ziemnego i ropy oraz permanentny wzrost kosztów wydobycia węgla kamiennego i brunatnego, na których w dalszym ciągu bazuje polska energetyka. A zanieczyszczenia? Emisja CO2 i SO2? Problem osuwania się gruntów oraz składowania odpadów, czy też kwaśnych deszczów? Czy nie warto zacząć myśleć o przyszłości? Prawdą jest, że surowce kopalne ulegają wyczerpaniu, co oznacza, że ich ceny będą rosnąć. Coraz więcej kopalni jest zamykanych ze względu na swoją nierentowność oraz zbyt duży, negatywny wpływ na środowisko. Czy już nie czas zacząć myśleć jak kraje rozwinięte? Nadchodzi nowa era, która ma na celu ekologiczność i samowystarczalność krajów. Inwestycje w energetykę wiatrową są jej początkiem.

BBIZNES ENERGIA DONOSI

“Farmy wiatrowe będą stać na morzu”. Następuje nowelizacja przepisów o polskich obszarach morskich form wiatrowych. Prezes Banku BGŻ Jacek Bartkiewicz w “Biznes Energia” dnia 15 września 2010r. Powiedział: “Boom w zielonej energetyce szybko się nie skończy”. Co jest dziś najważniejsze mówi J.Bartkiewicz, to przede wszystkim fermy wiatrowe I biogazowe. Polska ma ogromy potencjał lokalizacji elektrowni wiatrowych. BGŻ ma swojego inwestora strategicznego, holenderskiego Rabobank, który wiele takich inwestycji w świecie realizował. Unia Europejska stwierdziłe, że Polska produkuje dziś jedynie 7,5 proc. Energii, ze źródeł odnawialnych. Do 2020r. Polska musi swój potencjał podwoić. Taka jest prawda, że energia odnawialna będzie się rozwijać w całym XXI wieku.

 
Parse error: syntax error, unexpected T_LNUMBER in /components/com_sef/cache/shCacheContent.php on line 11826