ARTYKUŁY
Z KATEGORII
Czytaj o Wilhelmie II budowniczym centrum Poznania


JEŻELI PAŃSTWO NIE PRZECZYTACIE TEGO ARTYKUŁU NIE ZROZUMIECIE NIGDY WIELKOPOLSKI
 
STOP KOPALNI!


Życie oddamy, ale ziemi nie oddamy.
 
Żeby Wielkopolski nie okradali idziemy w kierunku Katalonii


Tak powinno być rozliczone 16 województw, dlaczego rządy tego nie robią?
 
Pendolino pociąg dla mieszkańców Warszawy

Koszt tego przedsięwzięcia

PKP kupiło 20 składów Pendolino za 400 min. euro, ale cały kon­trakt licząc w tym budowę zaplecza technicznego i utrzymanie tych pociągów przez 17 lat, bo na tyle opiewa ten kontrakt - to do­datkowy koszt 665 min euro.

 
Polska Regionalna ma 16 regionów

Co trzeba zrobić, żeby w Polsce żyło się lepiej.

Samorządowi przekazać uprawnienia polityczne (ustawodawcze). Jest to najdalsza forma "upodmiotowienia" regionu.
 
Czy można powiększyć Poznań o sąsiednie gminy

Czy można powiększyć Poznań o sąsiednie gminy. Prezydent Jacek jaśkowiak chce to zrobić, ale nie wie jak.

 
CZYTAJ NASZĄ WIELKOPOLSKĘ - KLIKNIJ ARCHIWUM


Archiwum otwiera wszystkie numery Naszej Wielkopolski. Wybierasz ten numer co cię interesuje. Masz ikonę POBIERZ. Musisz kliknąć i po kilku sekundach ukazuje ci się cały numer Naszej Wielkopolski. Teraz już możesz przeglądać poszczególne artykuły Naszej Wielkopolski. Naszą Wielkopolskę możesz czytać i też wykorzystywać nasze artykuły, tylko zaznacz, że pochodzą z Naszej Wielkopolski.
 
 
25 Wybitnych Wielkopolan

Tu się Polska zaczęła


Na 25-lecie II Rzeczypospolitej wybraliśmy 25 najwybitniejszych Wielkopolan.

Obchodzimy w tym roku 25 - lecie powstania demokratycznej Polski, jest to wspaniały rok, gdzie możemy podsumować nasze wspaniałe osiągnięcia.
 
 
Co zrobi PO z powiatami?
Autor: Janusz Różycki   
03.10.2008.

PiS chciał zlikwidować powiaty i powołać 30 województw

Sala Sesyjna Powiatu Wolsztyn.
Przed wojną nazywała by się Salą Sejmiku Powiatowego.
A teraz mamy Sejmik w województwie zamiast Sejmu Regionalnego.

Przeciwnicy istnienia powiatów znają łatwą odpowiedź na tytułowe pytanie. Sumują budżety wszystkich powiatów w Polsce, wychodzi im kilkadziesiąt miliardów złotych i przedstawiają wynik jako koszt istnienia powiatów. Jest to skrajna demagogia. Przecież większość tych pieniędzy i tak trzeba wydać. Budżet powiatu to szkoły ponadgimnazjalne, straż pożarna, drogi powiatowe, wydziały architektury, geodezji i wiele innych spraw ważnych dla funkcjonowania państwa. Nawet jeśli zlikwidujemy powiaty, nie unikniemy tych kosztów. Może byłyby nieco niższe ale czy koszty uboczne tej operacji nie będą zbyt wysokie?

Po co nam powiaty?

Dyskusje nad celowością przywrócenia powiatów trwały w Polsce od 1990 roku. Nie zakończyły się z chwilą utworzenia powiatów w 1999 roku. Zwolennicy argumentowali, że wiele spraw związanych z obsługą mieszkańców nie może być załatwianych przez gminę a do województwa za daleko. Przykłady to szkoły średnie, szpitale, policja, sądy, urzędy skarbowe itp. Zarzut zwiększenia kosztów odrzucali twierdząc, że radykalne zmniejszenie liczby województw wygeneruje oszczędności, które zrównoważą wydatki na powiaty. Przypominali, że rejony administracji państwowej (istniał taki również w Grójcu) też kosztują a zostaną zlikwidowane po reformie powiatowej. Przeciwnicy, oprócz spraw finansowych, mówili o odebraniu kompetencji gminom i niepotrzebnym komplikowaniu struktury administracyjnej. Zwolenników było więcej i powiaty powstały. Byłem również zwolennikiem powiatów. Uważałem, że grójeckimi szkołami średnimi i szpitalem lepiej zarządzać z Grójca niż z Radomia.

Kto zepsuł reformę?

Niestety w trakcie prac sejmowych ustawa o powiatach znacznie zmieniła swój kształt a może nawet sens. Powiatów powstało znacznie więcej niż pierwotne plany. Powiat grójecki ma właściwą wielkość czyli ok. 100 tys. Mieszkańców ale są w naszym sąsiedztwie powiaty trzydziestotysięczne czyli niewiele większe od Gminy Grójec. Województw miało pozostać 8-12, zostało 16. Na domiar złego pozostałe 33 województwa zlikwidowano niecałkowicie. Pozostały filie urzędów wojewódzkich. Zamiast struktury 3-stopniowej mamy więc faktycznie strukturę prawie 4-stopniową. Powstała dziwaczna dwuwładza w województwach. Istnieją tu rządowe urzędy wojewódzkie z wojewodami i samorządowe urzędy marszałkowskie. A przecież można inaczej jeśli chce się w samorządzie zachować wpływ władzy centralnej. W Holandii radni i zarządy gmin wybierane są w wyborach ale burmistrza mianuje król. Najgorsze to jednak uszczuplenie kompetencji powiatów (trzeba było przecież coś zostawić filiom województw) i sposób finansowania. Większość dochodów gmin to tzw. dochody własne. Gminy mają dużą swobodę w tworzeniu swoich budżetów a poprzez właściwe działania mogą wpływać na zwiększenie dochodów. Powiaty są niemal całkowicie na łasce budżetu państwa. Tylko niektóre wydatki mogą być planowane przez władze powiatowe według rzeczywistych potrzeb i możliwości, o większości decyduje ministerstwo finansów. Samorządność jest więc bardzo ograniczona. Powiem w tym miejscu o pewnym oszustwie władz państwowych. W momencie wprowadzania akcyzy na benzyny i olej napędowy ogłoszono jaka część wpływów z tego tytułu do budżetu państwa będzie przeznaczona na budowę dróg. Rzeczywiście, kwoty przekazywane powiatom na budowę i utrzymanie dróg są dość duże. Niestety państwo zapomina dawać pieniądze na inne zadania, które powiat musi realizować. Tak dziwnie składa się, że praktycznie jedynie pieniądze przeznaczone na drogi powiat może przeznaczyć na inne cele i musi to zrobić żeby wywiązywać się z nałożonych obowiązków. Rezultat jest taki: władze państwowe udają, że dają pieniądze na drogi tylko dróg nie ma za co budować.

Czy po tak znacznym wypaczeniu reformy administracyjnej istnienie powiatów ma jeszcze sens? Zanim przedstawię własne zdanie jeszcze jeden argument przeciwników powiatów.

Zgoda buduje ale nie zawsze

Polacy sami podejmą decyzję o przyszłości powiatów. Należy rozważyć zalety i wady ich istnienia. Z jednej strony na pewno trzeba wziąć pod uwagę nieco większe koszty administracji. Uważam jednak, że przy dobrze działającym samorządzie powiatowym są to pieniądze dobrze wydane. Obecnie to działanie jest dalekie od doskonałości głównie z powodów prawnych. Powiaty musza dostać więcej kompetencji i stać się samodzielne finansowo. To zadanie dla Sejmu. Rada powiatu oprócz podejmowania uchwał może doskonale sprawować kontrolę nad administracją powiatową. Kontrola jest znacznie skuteczniejsza gdy w Radzie istnieje silna opozycja. Radni nie lubią być w opozycji i często powstają koalicje obejmujące całość Rady. Ta pozorna jedność i zgoda może mieć jednak niekorzystny wpływ na jakość władzy. Kontrolnej roli opozycji nie zastąpi organ powołany do kontroli czyli Komisja Rewizyjna gdyż większość w Komisji ma zawsze aktualna władza. Mimo dotychczasowych mizernych rezultatów działania samorządów powiatowych w Polsce, uważam, że nie trzeba ich likwidować lecz zmienić prawo, umożliwiając skuteczne działanie. Mieszkańcy powiatu grójeckiego najlepiej wiedzą co jest potrzebne na naszym terenie i nie chcą, żeby decyzje dotyczące naszych spraw zapadały gdzieś daleko.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »